Ako a kedy napísať odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí na strednú školu

Mária Kopčíková 0
  • Ako napísať odvolanie na strednú školu?
  • Ako podať odvolanie na strednú školu?
  • Ako vyzerá vzor na odvolanie proti rozhodnutiu na strednú školu?

Prečítate si v článku.

Pred časom prebehli prijímacie pohovory na stredné školy a osemročné gymnáziá. Uchádzači v tejto chvíli už vedia, ako dopadli.

Shutterstock

Výsledok prijímacích pohovorov zverejňujú stredné školy na svojich internetových stránkach a tiež na výveskách školy. Po zverejnení výsledkov sú zákonní zástupcovia vyzvaní, aby zapísali svoje dieťa na zvolenú školu. A to v prípade, že dieťa bolo na prijímačkách úspešné a prijaté.

Zákonný zástupca musí dieťa zapísať v lehote, ktorú stanoví škola

Ak tak rodič (resp. zákonný zástupca) neurobí, školy prípad považujú ako za „nezáujem o štúdium“. Toto miesto na strednej škole uvoľnia pre ďalšieho úspešného adepta pre štúdium, ktorý skončil „pod čiarou“.

Pre účely zápisu stačí vybrať na základnej škole zápisný lístok a na vybranú strednú školu sa zapísať. Pozrime sa spolu na prípad, ak dieťa nie je prijaté:

Úspešní, no neprijatí – podajte odvolanie na strednú školu

Sú deti, ktoré síce prijímacie pohovory úspešne urobia, ale v prvom kole ich neprijmú pre nedostatok miesta. Preto ako možnosť musíme brať aj to, že dieťa bude na prijímacích pohovoroch neúspešné.

Jednotlivé testy musí dieťa urobiť minimálne na 50%. Dieťa teda môže mať test z matematiky na 75% a test zo slovenčiny len na 45%. Znamená to, že na prijímačkách úspešné nebolo.

V prípade, že vaše dieťa neprijali na strednú školu preto, že nezvládlo prijímacie skúšky, nemáte veľké šance v odvolaní uspieť.

Neprijali dieťa z dôvodu nedostatku miesta? Na odvolanie ho môžu prijať. V jednotlivých školách uvoľňujú miesta po uchádzačoch, ktorí boli prijatí na dve školy naraz a vybrali si práve inú školu, než je tá „vaša“.

Shutterstock

Kedy podať odvolanie

V každom rozhodnutí o neprijatí je poučenie o tom, dokedy sa možno proti rozhodnutiu odvolať. Veľmi starostlivo si teda toto rozhodnutie prečítajte.

Obvykle sa písomné odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí zasiela riaditeľovi školy do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Riaditeľ školy potom preskúma odvolania podľa počtu uvoľnených miest a dôvodov odvolaní vydá nové rozhodnutia alebo potvrdí svoje pôvodné rozhodnutie.

Čo ak dieťa neprijali na žiadnu školu

V prípade neprijatia uchádzača na žiadnu strednú školu, podá ďalšiu prihlášku na štúdium na inú strednú školu (prihláška potvrdená základnou školou, ktorú navštevuje).

Zmeniť strednú školu možno počas štúdia prestupom. Rozhoduje o ňom riaditeľ strednej školy, na ktorú sa uchádzač hlási.

Vzor odvolania proti rozhodnutiu (na strednú školu)

Stiahnite si vzor odvolania vo forme Microsoft Word, ktorý môžete upravovať:

Náhľad

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (35 hlasov, priemerne: 3,77 z 5)
Loading...
Author image

Mária Kopčíková

Povolaním som psychologička a psychológií sa aj venujem vo svojej praxi v CPR KVAPKA.  Ako lektorka kurzov sa s rodičmi stretávam pred pôrodom, v podpore dojčenia, či príprave detí na školu. Prinášam témy, ktoré mi v praxi pripadajú dôležité.

články autora...

Pridaj komentár