Oplatí sa dobrovoľné poistenie „z minima?“ Koľko bude materská?

Kristína Turnerová Kováčiková 0

Materské nemusí byť iba výsadou zamestnaných žien a niektorých SZČO. Materské sa dá získať aj z dobrovoľného nemocenského poistenia (ďalej v texte i „DNP“).

DNP je určené práve pre tie osoby, ktoré nespadajú pod kategóriu zamestnancov, či povinne nemocensky poistených SZČO, nakoľko jednou z podmienok pri dobrovoľnom nemocenskom poistení je, že osoba nie je povinne nemocensky poistená podľa zákona o sociálnom poistení alebo má prerušené povinné nemocenské poistenie.

Unsplash

Kým kedysi bolo DNP popri zamestnaní, či podnikaní veľmi efektívnym nástrojom získania maximálneho materského, dnes už tzv. „pripoistenie“ možné nie je (s výnimkou príslušníkov silových rezortov).

Využiť ho môžu napríklad nezamestnané mamy, študentky alebo podnikateľky, ktoré zo zákona nie sú povinne nemocensky poistené. 

Aby však DNP nebolo celkom atraktívnou a lacnou voľbou, ako získať materské, musí si dobrovoľne poistená osoba platiť poistné nielen na dobrovoľné nemocenské poistenie, ale aj na „dobrovoľné“ dôchodkové poistenie.

Musí byť súčasne dobrovoľne dôchodkovo poistená.

Okrem nemocenského poistenia so sadzbou 4,4 % musí platiť tiež poistné na

 • starobné poistenie 18 %
 • invalidné poistenie 6 %
 • rezervný fond solidarity 4,75 %

Dokopy je sadzba poistného 33,15 % z vymeriavacieho základu. Ten je minimálne vo výške 605,50 eur v roku 2023 a 652 eur v roku 2024. Mesačné poistné predstavuje 200,72 eur mesačne (2023), v budúcom roku sa zvýši na 216,138 eur.

Samozrejme, býva otázkou, či sa oplatí platiť si poistné na DNP kvôli materskému, keď rodičovský príspevok je takpovediac „zadarmo.“

Okrem toho, že sa nájdu aj situácie, keď môže byť „zadarmo“ aj DNP (keď osoba neplatí poistné na DNP), dôležité je, že sú dve rôzne výšky rodičovského príspevku, odvodené práve od toho, či žena/muž mali nárok na materské, pričom rozdiel činí viac ako 120 eur mesačne. Ročne ide o sumu 1536 eur.

 • nižší rodičovský príspevok je vo výške 345,20 eur (od 1.8.2023)
 • vyšší rodičovský príspevok je vo výške 473,30 eur (od 1.8.2023)

V nasledujúcich riadkoch sa pokúsime porozmýšľať nad tým, či sa DNP oplatí alebo nie, pričom použijeme príklad s minimálnym materským, ktoré môžeme z DNP získať.

Je to príklad veľmi zjednodušený – ako by to bolo, keby si osoba platila poistné na DNP 10 mesiacov, kým jej vznikne nárok na materské. V realite to také jednoduché samozrejme nie je (nemusí sa nám podariť otehotnieť), čo je však téma na samostatný článok.

 

Minimálny vymeriavací základ: poistné a dávka

Vymeriavací základ si síce dobrovoľne poistená osoba volí sama, ale je určený minimálny vymeriavací základ, teda minimálna suma, z ktorej sa bude počítať výška poistného a následne aj výška dávky.

Pri minimálnom vymeriavacom základe 605,50 eur (rok 2023) je pritom mesačné poistné vo výške 200,72 eur mesačne. V roku 2024 je minimálny vymeriavací základ 652 eur. A akú dávku z toho poistená osoba získa?

 • materské sa vypočíta ako 75 % z vymeriavacieho základu, ktorým je minimálny vymeriavací základ, 605,50 eur v r. 2023 a 652 eur v r. 2024

2023

 • 605,50 x 12 : 365 = 19,9068493 = denný vymeriavací základ,
 • 75 % z denného vymeriavacieho základu = 14,930137 eur = suma materského na deň.
 • materské pri minimálnom základe 605,50 eur je vo výške 447,90411 eur v mesiaci, ktorý má 30 dní, resp. 462,834247 eur pri 31-dňovom mesiaci.

 2024

 • 652 x 12 : 365 = 21,4356124 = denný vymeriavací základ,
 • 75 % z denného vymeriavacieho základu = 16,0767123 eur = suma materského na deň.
 • materské pri minimálnom základe 652 eur je vo výške 482,30137 eur v mesiaci, ktorý má 30 dní, resp. 498,378082 eur pri 31-dňovom mesiaci.

Oplatí sa platiť poistné alebo nižší rodičovský príspevok zadarmo?

Oplatí sa platiť si niekoľko mesiacov dobrovoľné poistenie, keď je nižší rodičovský príspevok vo výške 345,20 eur „zadarmo?“

Príklad:

 • ak si budem platiť dobrovoľné poistenie 10 mesiacov, kým mi vznikne nárok na materské, zaplatím na poistnom 2007,20 eur.
 • Nasledujúcich 34 týždňov, čo je takmer 8 mesiacov, budem poberať materské a získam 447,90411 eur v mesiaci, ktorý má 30 dní, resp. 462,834247eur pri 31-dňovom mesiaci (materské v priemere 455 eur * 7,8 mesiacov = 3549 eur).

Rozdiel medzi zaplateným poistným (2007,20 eur) a materským, ktorý som získala (3549 eur), je 1542 eur.

Koľko by som za tú dobu získala poberaním rodičovského príspevku?

 • Na materskú sa dá nastúpiť najskôr v 32. týždni tehotenstva. Materské môžem teda poberať ešte pred narodením dieťaťa, kým nárok na rodičovský príspevok vzniká najskôr v mesiaci, keď sa dieťa narodí.
 • Nárok na materské zanikne po 34 týždňoch, čo zodpovedá približne veku 6,5 mesiaca dieťaťa (rodičovský príspevok 345,20 x 6,5 mesiaca = 2243,80 eur).

Rozdiel medzi ziskom z materského (1542 eur) a rodičovským príspevkom, za ktorý som nemusela zaplatiť ani cent poistného (2243,80 eur) je pre mňa mínus 701,80 eur.

Rodičovský však poberáme do 3 rokov…

Tu sa dostávame k tomu, že ak nepoberám materské, budem mať nárok na nižší rodičovský príspevok vo výške 345,20 eur tri roky.

Hoci sa zvykne táto suma valorizovať, predpokladajme, že sa rodičovský príspevok nemení a za tri roky dostanem 12427,20 eur (345,20 x 36 mesiacov)

Ak poberám materské, mám nárok na vyšší rodičovský príspevok v sume 473,30 eur. Začnem ho poberať cca vo veku 6,5 mesiaca dieťaťa, takže do 3 rokov dieťaťa získam sumu vo výške asi 14198,80 eur (473,30 x 30 mesiacov).

Rozdiel medzi vyšším a nižším rodičovský príspevkom robí viac ako 1700 eur, takže to je odpoveď na to, či sa oplatí ísť do dobrovoľného poistenia hoci aj z minima.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...
Author image

Kristína Turnerová Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.

články autora...

Pridaj komentár