Maximálna materská, tehotenská, PN a OČR 2024

Kristína Turnerová Kováčiková 0

Od januára 2024 sa zvyšujú maximálne sumy nemocenských dávok – materského, tehotenského, nemocenského a ošetrovného.

Dôvodom je, že sa zvyšuje tzv. všeobecný vymeriavací základ, a tým aj maximálny denný vymeriavací základ, z ktorého sa vypočítavajú nemocenské dávky.

Shutterstock

Zvýšia sa mi od januára dávky?

Ak ste na prelome rokov 2023/2024 poberateľom ktorejkoľvek nemocenskej dávky (materské, tehotenské, ošetrovné, nemocenské), suma priznanej a vyplácanej dávky sa nemení.

Nové maximá sa týkajú tých poistencov, ktorým nárok na dávku vznikne v priebehu roka 2024, resp. presnejšie povedané, ak „dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky“ vznikne v období od 1. januára do 31. decembra 2024.

Maximá a minimá 2024

Denný vymeriavací základ, pravdepodobný denný vymeriavací základ a úhrn denných vymeriavacích základov alebo pravdepodobných denných vymeriavacích základov nesmú byť vyššie ako 85,7425 eura (maximum).

Ak dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky vznikne v období od 1. januára do 31. decembra 2024, pravdepodobný denný vymeriavací základ určený z minimálneho vymeriavacieho základu na platenie poistného je 21,7334 eura (minimum).

Maximálne nemocenské

Nemocenské je dávka nemocenského poistenia, na ktorú má nárok poistenec, ktorý je pre chorobu, chorobu z povolania, úraz, pracovný úraz alebo nariadené karanténne opatrenie alebo izoláciu uznaný dočasne práceneschopným.

Ak poistenec/poistenka v priebehu roka 2024 ochorie, prípadne sa jej bude týkať rizikové tehotenstvo a pod., maximálna výška „PN-ky“ na deň je v sume 47,15837500 eura.

Pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci tak Sociálna poisťovňa vyplatí poistencom nemocenské maximálne vo výške 1 414,80 eura a pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci to bude 1 462 eura.

Maximálne materské

Keďže pre rok 2024 je určený maximálny denný vymeriavací základ v sume 85,7425 eur, maximálne materské v roku 2024 môže byť najviac v sume:

  • 1929,30 eur mesačne (v mesiaci, ktorý má 30 dní)
  • 1993,60 eur mesačne (v mesiaci, ktorý má 31 dní)

V roku 2024 získa maximálne materské tá poistenkyňa, ktorej vymeriavací základ, z ktorého platila poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období (v roku 2023), bol mesačne vo výške aspoň 2608 eur (ide o dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy platnej v roku 2022, t.j. 2 x 1304 eur).

Prečítajte si viac v článku: Maximálna materská 2024.

Maximálne tehotenské

  • mesačne môže tehotná žena získať najviac 385,90 eur (pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci), resp.
  • 398,80 eur za mesiac, ktorý má 31 dní.

Prečítajte si viac: Tehotenské.

Maximálne ošetrovné

OČR za deň môže byť v roku 2024 maximálne 47,15837500 eur. Túto dávku vypláca Sociálna poisťovňa najviac za 14 dní, čo znamená, že poistenec dostane OČR najviac 660,30 eur.

„Pri dlhodobom ošetrovnom, ktoré môže Sociálna poisťovňa po splnení zákonných podmienok vyplácať najviac 90 dní, bude jeho maximálna výška 1 414, 80 eura mesačne pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci), resp. 1 462 eura mesačne (pri 31 kalendárnom mesiaci.“

Zdroj: Sociálna poisťovňa

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...
Author image

Kristína Turnerová Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.

články autora...

Pridaj komentár