Povinnosti študentov po ukončení strednej školy

Kristína Turnerová Kováčiková 2

Aké sú povinnosti študentov po ukončení štúdia na strednej škole? Aké povinnosti majú, keď budú pokračovať na vysokej škole? Čo ak nebudú študovať na vysokej škole? Môžu si po skončení školy urobiť posledné prázdniny? Otázky študentov a ich rodičov najčastejšie vyzerajú takto:

 • Môžem alebo musím sa hlásiť na úrad práce?
 • Ako je to so zdravotným poistením?
 • Dokedy za mňa bude platiť poistné štát?
 • Dokedy trvá nárok na prídavok na dieťa alebo daňový bonus?

Povinnosti študentov, ktorí pokračujú na VŠ

Študenti sú na účely zdravotného poistenia považovaní za tzv. poistencov štátu, poistné na zdravotné poistenie platí za nich štát.

Ak študent po skončení strednej školy bude v tom istom roku pokračovať v štúdiu na VŠ, je poistencom štátu aj v období prázdnin do zápisu na vysokú školu.

Študenti nemajú povinnosť oznamovať svojej Zdravotnej poisťovni vznik alebo zánik štúdia.

Prečítajte si viac:

Zo strednej na vysokú školu: zdravotné poistenie, prídavok na dieťa, daňový bonus.

Povinnosti študentov, ktorých neprijali na vysokú školu

Za ukončenie strednej školy sa považuje deň zloženia maturitnej skúšky.

Absolventi stredných škôl, ktorí nebudú prijatí na VŠ, majú nárok na „posledné“ “prázdniny.“ Do konca školského roka bude štát platiť za nich poistné na zdravotné poistenie. Za posledný deň školského roka sa považuje 31. august.

Povinnosť oznamovať Zdravotnej poisťovni ukončenie štúdia však absolventi nemajú. Takisto nemajú žiadne povinnosti ani voči Sociálnej poisťovni, s výnimkou študentov, ktorí poberajú sirotský dôchodok.

Absolventi a nárok na prídavok na dieťa, daňový bonus

Absolvent SŠ sa považuje za nezaopatrené dieťa na účely prídavku na dieťa najdlhšie do konca školského roka, v ktorom skončilo štúdium na SŠ.

Bez ohľadu na to, či sa absolvent strednej školy po maturite zamestná alebo eviduje na Úrade práce, bude mať jeho rodič (oprávnená osoba) nárok na prídavok na dieťa aj počas posledných prázdnin po skončení strednej školy (do 31. augusta).

To isté platí aj pre daňový bonus. Posledný prídavok na dieťa bude vyplatený najneskôr v septembri (za mesiac august).

 

Povinnosti študentov, ktorí idú po maturite do práce

Zamestnanie:

 • Ak sa absolvent hneď po ukončení SŠ zamestná, vznik pracovného pomeru oznámi Zdravotnej poisťovni jeho zamestnávateľ. Ten za neho platí aj poistné.
 • Absolvent nemá žiadne oznamovacie povinnosti voči Zdravotnej, ani Sociálnej poisťovni.

Práca v zahraničí:

 • Ak po skončení SŠ odíde absolvent pracovať do zahraničia, má povinnosť túto skutočnosť oznámiť zdravotnej poisťovni. Má na to lehotu osem dní od vzniku pracovného pomeru v zahraničí. Je tiež potrebné vrátiť preukaz poistenca.
 • Zdravotné poistenie absolventovi vznikne v cudzine (tam, kde pracuje, tam je aj poistený). Keďže nie je možné mať dve zdravotné poistenia v dvoch rôznych štátoch, na Slovensku už nebude poistený. Nemusí ani platiť poistné. 

Podnikanie:

 • Ak absolvent SŠ začne po štúdiu podnikať, vznikne mu oznamovacia povinnosť voči Zdravotnej poisťovni, že sa stal tzv. „samostatne zárobkovo činnou osobou“ (SZČO), a to najneskôr do ôsmich dní odkedy začne podnikať.
 • Preddavky na poistné platí SZČO sama každý mesiac najneskôr do ôsmich dní po uplynutí príslušného mesiaca. Napr. za august 2024 je potrebné zaplatiť sumu 97,80 € do 8. septembra 2024.

Nezamestnaný absolvent a úrad práce

Absolventi stredoškolského štúdia nemajú žiadne oznamovacie povinnosti voči Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Nie sú povinní hlásiť sa na Úrade práce po maturite ako nezamestnaní. Zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie je dobrovoľné, nie je to povinnosť.

Ak sa absolvent SŠ k 1.9. nezamestná, môže si podať na Úrade práce žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. V tom prípade bude za uchádzača o zamestnanie platiť poistné na zdravotné poistenie štát.

Na podanie žiadosti plynie 7 dňová lehota (od 1.9.). Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznámi zdravotnej poisťovni, že je absolvent zaevidovaný na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie.

Absolvent SŠ, ktorý si nepodá žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie v zákonom stanovenej lehote, je považovaný za dobrovoľne nezamestnanú osobu. Z toho vyplýva zákonná povinnosť hradiť si povinné zdravotné poistenie resp. doplatiť si alikvotnú časť.

Najneskôr do 9. septembra sa musí vo svojej zdravotnej poisťovni prihlásiť ako samoplatiteľ. Za september už má povinnosť sám platiť preddavky na poistné na zdravotné poistenie.

Minimálny preddavok na poistné na zdravotné poistenie v roku 2024 je pre samoplatiteľa mesačne 97,80 €.

Povinnosti študentov voči Sociálnej poisťovni

Voči Sociálnej poisťovni nemajú študenti v zásade žiadne povinnosti z dôvodu začiatku, ukončenia, predĺženia, prípadne prerušenia štúdia. Nemusia Sociálnej poisťovni nič oznamovať a ani platiť poistné. Určité oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni má len ten študent, ktorý poberá zo Sociálnej poisťovne sirotský dôchodok. Touto témou sa zaoberá osobitný článok.

UPSVaR, VšZP, ZP Dôvera

Ako to funguje po skončení vysokej školy?

O tom je článok:

Povinnosti študenta po skončení vysokej školy

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (17 hlasov, priemerne: 4,50 z 5)
Loading...
Author image

Kristína Turnerová Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.

články autora...

Komentáre k článku

 1. Dobrý deň prajem,

   

  smiem sa spýtať, že ako je to so študentom, ktorý skončí SŠ a nájde si prácu. Ale po 3 dňoch prácu ukončí. Môže ešte pracovať do 31.08.2023 na dohodu o brigádnickej práci študenta alebo už nie ? Platí mu ešte štatút študenta počas prázdnin, keď sa už raz zamestnal. Na vysokú školu nejde.

  Budem veľmi vďačná za Vašu odpoveď.

 2. Zdravím, dcéra chce isť po ukončení S.Š. ( bude mať vtedy 19 rokov), na rok do práce. Po ročnej práci bude mať 20 rokov, chce nastúpiť na V.Š. dennou formou, otázka znie či neztratí nárok na bezplatné štúdium na V.Š. Vďaka

Pridaj komentár