Sobáše a priezviská manželov od januára 2023. Čo sa zmení?

redakcia 0

Od nového roka má byť účinná novela zákona o mene a priezvisku, ktorá zároveň mení aj ďalšie súvisiace zákony: zákon o rodine, zákon o matrikách a zákon o správnych poplatkoch.

Novela zjednoduší život snúbencom, ktorí chcú uzavrieť sobáš mimo miesta svojho trvalého pobytu a prináša aj väčšie možnosti pri výbere priezviska novomanželov.

Aké priezvisko po svadbe
Shutterstock

Delegácia manželstva

Snúbenci už nebudú musieť navštíviť matriku podľa miesta svojho trvalého pobytu, ktorá im povolí uzavrieť manželstvo pred iným matričným úradom alebo na inom vhodnom mieste. Tzv. delegácia sobáša, ktorá bola doteraz spoplatnená, zanikne.

Po novom môžu prísť snúbenci priamo na matriku príslušnú podľa miesta, kde plánujú uzavrieť manželstvo, ktorá prevezme ich doklady a pripraví podklady pre civilný sobáš. Poplatok za uzavretie manželstva mimo trvalého alebo prechodného pobytu však budú musieť zaplatiť matrike, ktorá spracováva ich žiadosť.

Dve priezviská po sobáši

Doteraz pripadali podľa zákona o rodine tieto možnosti, čo sa týka priezviska po sobáši:

  • priezvisko jedného zo snúbencov budú používať manželia po svadbe ako spoločné priezvisko,
  • každý si ponechá svoje doterajšie priezvisko alebo
  • priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a jeden z nich si zároveň ako v poradí druhé priezvisko ponechá svoje doterajšie priezvisko.
    • Ak už jeden snúbenec dve priezviská má, musí si vybrať, ktoré z jeho dvoch doterajších priezvisk bude po uzavretí manželstva v poradí uvedené ako druhé priezvisko.
  • Ak už jeden snúbenec dve priezviská má, musí si vybrať, ktoré z jeho dvoch doterajších priezvisk bude po uzavretí manželstva v poradí uvedené ako druhé priezvisko.
  • Ak už jeden snúbenec dve priezviská má, musí si vybrať, ktoré z jeho dvoch doterajších priezvisk bude po uzavretí manželstva v poradí uvedené ako druhé priezvisko.

Od januára 2023 sa zmení to, že ten zo snúbencov, ktorý bude chcieť používať spoločné priezvisko a zároveň si bude chcieť ponechať aj doterajšie priezvisko, si sám rozhodne, v akom poradí sa budú jeho priezviská písať – bude si ich môcť uvádzať v poradí podľa svojho výberu.

Takisto snúbenec, ktorý už má dve priezviská, uvedie, ktoré z doterajších priezvisk si ponechá po uzavretí manželstva, pričom sa môže rozhodnúť o poradí spoločného a jedného z doterajších priezvisk.

Zmena priezviska manželov

Zmena na iné spoločné priezvisko bude možná aj v prípade manželov, ktorí si pri uzavretí manželstva ponechali svoje doterajšie priezviská.

Doteraz sa zákon vzťahoval len na možnosť zmeny spoločného priezviska manželov na iné spoločné priezvisko a situácie, keď sa menilo priezvisko len jedného z manželov.

»»»»»» Prečítajte si aj: Priezvisko po svadbe.

Stopka fingovaným manželstvám

Aby sa zabránilo zneužívaniu možnosti uzavretia manželstva v zastúpení, od januára 2023 musia byť v písomnej žiadosti o povolenie takéhoto manželstva uvedené aj dôležité dôvody, prečo snúbenci žiadajú o sobáš v zastúpení.

Za dôležité dôvody k povoleniu uzavrieť manželstvo zástupcom sú považované situácie ako napríklad, ak je život jedného zo snúbencov priamo ohrozený alebo ak je snúbenica tehotná a snúbenec sa dlhodobo zdržiava v zahraničí a z dôvodu právnej stability a istoty pre nenarodené dieťa sa dohodnú na uzavretí manželstva zástupcom a pod.

»»»»»» Prečítajte si aj: Prečo sa neoženíš s matkou svojich detí?

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (6 hlasov, priemerne: 4,80 z 5)
Loading...

Pridaj komentár