Nezabudli ste na letisku svoje peniaze?

eva/ redakcia 0

Vedeli ste, že ak váš let mešká, je zrušený, alebo presmerovaný, môžete podľa európskeho nariadenia  požiadať leteckú spoločnosť o kompenzáciu v rozpätí 250 – 600 eur ?

Žiadosť môže cestujúci podať sám za seba alebo hromadne s ďalšími cestujúcimi, spätne počas 2 rokov. Nárok vzniká aj poškodeným, ktorí daný let absolvovali v rámci zájazdu kúpeného prostredníctvom cestovnej kancelárie. 

Kedy máme nárok na náhradu školy?

1. Zrušenie letu 

Pokiaľ letecká spoločnosť zrušila plánovaný let, na ktorý ste mali zakúpenú letenku alebo spravenú rezerváciu, môžete za určitých podmienok žiadať o náhradu škody. Vaša žiadosť je opodstatnená, ak

 • let nebol stornovaný v dôsledku mimoriadnych okolností, ktorým nebolo možné zabrániť (za mimoriadnu okolnosť sa považujú napríklad meteorologické podmienky a štrajk zamestnancov leteckých spoločností, ale napríklad porucha lietadla sem nepatrí),
 • miesto odletu alebo príletu je na území EÚ a letecká spoločnosť má sídlo v niektorom zo štátov EÚ, 
 • spoločnosť vás o zrušení neinformovala aspoň 14 dní pred plánovaným odletom alebo ak vás informovala v kratšej lehote ako 14 dní pred odletom,  vám neposkytla náhradný let v približne rovnakom čase.

Pokiaľ vám letecká spoločnosť zruší let, musí vám ponúknuť možnosť náhradného letu v približne rovnakom čase alebo úhradu ceny letenky. Pri čakaní na náhradný spoj máte nárok na jedlo, telefonáty, v prípade nutnosti i na ubytovanie, dopravu z miesta ubytovania na letisko a stravu na jednu alebo viac nocí. Pokiaľ ste sa informáciu o zrušenom lete dozvedeli menej ako dva týždne pred odletom a presmerovaný let nezodpovedá primerane pôvodne rezervovanému letu, má cestujúci nárok na náhradu škody.

2. Meškanie letu

Za väčšie oneskorenie letu môžu cestujúci získať odškodnenie a majú nárok na starostlivosť pri čakaní. Letecká spoločnosť by vám mala poskytnúť možnosť dvoch telefonických hovorov, jedlo, nápoje, prípadne aj ubytovanie a dopravu z miesta ubytovania na letisko pri letoch: 

 • do 1 500 km s meškaním väčším ako 2 hodiny 
 • pri vzdialenosti od 1500 km do 3500 km s meškaním dlhším ako 3 hodiny
 • nad 3 500 km pri meškaní viac ako 4 hodiny

Pokiaľ meškanie presiahne 3 hodiny, môžete získať 250 – 600 eur ako náhradu škody. Platí však, rovnako ako pri zrušených letoch, že problémy nemôžu byť spôsobené mimoriadnymi okolnosťami a miesto odletu, resp. miesto príletu je na území EÚ a letecká spoločnosť má sídlo v niektorom zo štátov EÚ.  

3. Presmerovanie letu

Pokiaľ je váš let presmerovaný a plánovaný prílet do cieľovej stanice bude oneskorený, platia pravidlá, ktoré sú uvedené vyššie v odseku venujúcom sa meškaniu letu. 

4. Odmietnutie vstupu na palubu

Odmietnutím vstupu na palubu sa rozumie odmietnutie prepraviť cestujúcich leteckou dopravou, napriek tomu, že svoju rezerváciu potvrdili a včas sa prihlásili k vstupu na palubu. Pokiaľ letecká spoločnosť nemá primerané dôvody k zabráneniu ich vstupu, napríklad zdravotné alebo bezpečnostné, majú cestujúci nárok na odškodnenie. Aerolinky majú v takýchto prípadoch dve možnosti: 

 • Dobrovoľné zrušenie rezervácie

Letecká spoločnosť napríklad kvôli väčšiemu množstvu rezervácií ako je kapacita lietadla tuší, že bude musieť niektorým cestujúcim odmietnuť vstup na palubu. Vyzve ich preto k dobrovoľnému odstúpeniu od rezervácie za finančnú náhradu podľa vopred dohodnutých podmienok. Cestujúci si môže ďalej zvoliť: 

 • náhradu obstarávacej ceny letenky a prípadný spiatočný let do pôvodného miesta odletu pri najbližšej príležitosti
 • presmerovanie na cieľové miesto pri porovnateľných dopravných podmienkach
 • Nedobrovoľné odmietnutie vstupu na palubu

V prípade, že letecká spoločnosť nezohnala dostatočný počet dobrovoľníkov, ktorí by boli ochotní vzdať sa za náhradu svojej rezervácie, môže dopravca odmietnuť vstup na palubu cestujúcim aj proti ich vôli. V takomto prípade je nárokov, ktoré poškodený môže získať, viac: 

 • Cestujúci majú nárok na náhradu škody s ohľadom na vzdialenosť letu: 

Ako tieto nároky vymôcť? 

Žiadosť môže cestujúci podať sám za seba alebo hromadne s ďalšími cestujúcimi. Tiež môže využiť službu advokátskej kancelárie.

 „Našim cieľom je nielen rýchlo a férovo vyriešiť oprávnené nároky klientov, ale  zároveň chceme posilniť znalosti cestujúcich o ich právach a prispieť tak k skvalitneniu servisu leteckých spoločností aj cestovných kancelárií,“ vysvetľuje Alice Güttlerová z portálu kompenzomat.sk . 

Cestujúci na webových stránkach kompenzomat.sk vyplnia formulár, do ktorého zadajú základné údaje o sebe, prípadne aj ďalších cestujúcich a o lete, za ktorý žiadajú kompenzáciu. Právni špecialisti portálu Kompenzomat.sk následne posúdia, či je nárok pri žiadosti oprávnený alebo nie.

V prípade kladného vyhodnotenia následne za klienta podajú žiadosť a prejdú celým procesom jej vybavenia. Podanie žiadosti a jej prvotné posúdenie je bezplatné, v prípade úspešného uzavretia žiadosti patrí Kompenzomatu odmena vo výške 27 % vymoženej čiastky. „Táto provízia pokrýva právne služby, súdny poplatok a administráciu celého procesu, ktorá môže pri jednotlivcovi trvať mesiace a stáť značné súdne výdavky,“ vysvetľuje Alice Güttlerová.

 

 

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (1 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...

Pridaj komentár