Aby išla slovenčina všetkým deťom

RAABE 0

Špecifické poruchy učenia. Je ich veľa a detí s nimi pribúda. Ak máte doma dieťa s potvrdenou dyslexiou, dyskalkúliou, dysgrafiou či dysortografiou, viete, o čom je reč. Práve tieto spomínané poruchy učenia sú u detí najbežnejšie.

Spomínate si, ako ste sa museli naučiť pracovať so svojím dieťaťom a pomáhať mu pri učení? Deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vyžadujú iný prístup v škole, kde im v tom lepšom prípade pomáhajú pedagogickí asistenti. Tieto deti majú svoje vlastné tempo, niekedy potrebujú pomôcť prečítať zadanie k úlohe, inokedy potrebujú viac času pri písomke či na teste. A samozrejme potrebujú aj výraznejšiu pomoc doma od rodičov.

Zaostrené na písanie

Ten váš školák „škrabal“ a kŕčovito zvieral ceruzku už od prvého ročníka? A potil sa pri každom napísanom slove? Pravdepodobne z úst odborníka na jeho adresu zaznela diagnóza dysgrafia. Ak sa k tomu vo vyššom ročníku pridá aj neschopnosť osvojiť si pravopis napriek tomu, že dieťa nemá nijako znížený intelekt, zrejme pôjde o dysortografiu. Je to porucha chápania gramatiky a gramatických pravidiel. Táto porucha sa prejavuje v písomnom prejave dieťaťa, kedy nie je schopné písomne preukázať vedomosti, ktoré ovláda. V praxi sa prejaví napríklad tým, že si môže zamieňať poradie písmen, tvrdé slabiky za mäkké alebo pomení krátke a dlhé samohlásky. Dysortografia sa môže ukázať aj nesprávnym používaním pádov a pri skloňovaní.

Zaujímavosťou je, že sa môže týkať celkovo gramatiky alebo len niektorej špecifickej časti, napríklad vybraných gramatických pravidiel, tvaroslovia alebo syntaxe. Pri tejto poruche učenia zohrávajú dôležitú úlohu fonologické schopnosti dieťaťa, teda nedostatočné sluchové vnímanie, prípadné poruchy vnímania rytmu. Pre deti s vývinovou dysortografiou sú charakteristické deficity v týchto oblastiach:

  • fonologické uvedomovanie,
  • akusticko-verbálna pamäť a pracovná pamäť,
  • špecifické asimilácie,
  • artikulačná neobratnosť,
  • gramatický cit a cit pre morfémovú štruktúru jazyka,
  • neschopnosť aplikovať osvojené pravopisné pravidlá v procese písania.

 

Poruchy učenia nekončia na prvom stupni

Ak vaše dieťa na prvom stupni základnej školy trpelo poruchou učenia, ktorá má vplyv na jeho tempo práce na hodinách, je veľmi provdepodobné, že jeho problémy po prechode na druhom stupni základnej školy zázračne nepominú. A ak ste opäť odkázaní aj pri domácej príprave sami na seba, iste oceníte novinku z edície KULIFERDO. Ide o pracovný zošit KULIFERDO SLOVENSKÝ JAZYK PRE 5. ROČNÍK ZŠ. Ide o vôbec prvý pracovný zošit značky KULIFERDO z produkcie RAABE, ktorý je určený pre žiakov druhého stupňa ZŠ.

Je vytvorený práve pre deti s dysortografiou, zameraný na slovenský jayzk piatakov na základnej škole. Je doplnkom k učebnici slovenského jazyka pre 5. ročník a vhodný aj na domácu prípravu, precvičovanie a utvrdzovanie zošita. Obsahuje všetko, čo žiak s dysortografiou ocení, teda je pevne štruktúrovaný do piatich tematických celkov, čiastočne redukovaný v porovnaní s obsahom pre bežných žiakov.

V pracovnom zošite nájdu deti navyše kompenzačné pomôcky – prehľady gramatických pravidiel, ktoré deťom pomôžu pri zadaniach a úlohách. Graficky je upravený tak, aby vyhovoval deťom s touto vývinovou poruchou, t.j. má väčšie riadkovanie, široký okraj na vlastné poznámky dieťaťa a piktogramy upozorňujúce na daný jav. Napríklad ZAPAMÄTAJ SI! – gramatické pravidlá, VÝKRIČNÍK – upozorňuje na to, čo si má žiak všimnúť, POMÔCKA – napovedá pri riešení úloh.

Pracovný zošit si už teraz môžete objednať TU.

TIP z REDAKCIE
Ak chcete o tento pracovný zošit súťažiť, máte práve teraz príležitosť:
Súťaž o pracovné zošity Kuliferdo – Slovenský jazyk pre 5. ročník

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (1 hlasov, priemerne: 4,00 z 5)
Loading...