Ako presvedčiť dieťa, aby siahlo po knihe a pustilo z rúk mobil ? Skúste to so zvieratkom

Juliana Murcinová 0

Každé tretie dieťa na Slovensku má problémy s čítaním s porozumením. To mu spôsobuje problémy nielen pri vzdelávaní, ale aj komunikácii a aplikovaní vedomostí. Rodičia aj učitelia hľadajú spôsoby, ako pre deti urobiť čítanie minimálne rovnako atraktívne ako hranie sa na mobile či tablete. Pomôcť im môžu dokonca aj zvieratká.

Zdroj: www.istockphoto.com

Knihy síce od objavenia kníhtlače nevymizli a sú tu s nami už niekoľko storočí, ale aktuálne majú v dejinách najsilnejšie konkurenciu v podobe telefónov a tabletov. Voľný čas, z ktorého by aspoň časť mohli deti venovať čítaniu atraktívnych príbehov alebo rozprávok, radšej trávia na zariadeniach, ktoré prinášajú maximum rýchleho uspokojenia pri vynaložení minimálnej námahy.

Nevedia čítať s porozumením

Prichádzajú tak však o jednu z dôležitých kompetencií, a to o schopnosť čítať s porozumením, ktorá je kľúčová pre celý vzdelávací proces žiakov a študentov aj v ich ďalšom živote. Podľa medzinárodných testovaní PISA má problémy čítať s porozumením približne tretina slovenských žiakov. Slovensko sa tak dlhodobo nachádza hlboko pod priemerným skóre krajín OECD, napríklad za Ukrajinou, Bieloruskom, Ruskom či Maďarskom.

Čítanie so psíkom

Jedna z metód, ktorá sa osvedčila pri nachádzaní cesty dieťaťa ku knižke, je terapia R.E.A.D., zjednodušene ide o čítanie psíkovi. Psík dieťa nehodnotí, nesmeje sa mu, keď sa mu nedarí, naopak, je vďačný a verný poslucháč. Dieťa napreduje textom vlastným tempom a odbúrava v sebe prípadný strach z čítania.

Projekt čítania so psíkom vyskúšali napríklad na špeciálnej základnej škole vo Vrbovom. Počas celého školského roka sa žiaci zo šiestich tried prvého stupňa pravidelne stretávali so psíkom Aresom, ktorému mohli čítať nahlas.

„Deti boli z čítania nadšené a nevedeli sa dočkať, kedy zase príde do triedy psík Ares. Hlavným cieľom bolo motivovať deti na čítanie a inšpirovať ich, aby sa stali celoživotnými čitateľmi,“ povedala PaedDr. Monika Šulovská, špeciálna pedagogička, ktorá túto formu čítania do školy priniesla.

Zdroj: www.istockphoto.com

Hry pre domáce atraktívne čítanie detí

Hry pre domáce atraktívne čítanie detí

Ďalším spôsobom, ako urobiť čítanie atraktívne a hravé, je napríklad hra na stratené písmenká. Rodič a dieťa sa dohodnú, ktoré písmenko bude pri čítaní textu akože stratené, teda ho pri čítaní cielene vynechajú. Poslucháč čítaného textu má za úlohu uhádnuť, ako malo znieť pôvodné slovo. Čítať môže buď iba rodič, alebo sa s dieťaťom striedajú. Text nemusí byť dlhý, dôležité je venovať sa tejto aktivite systematicky a pravidelne.

Pre deti, ktoré majú problém s čítaním preto, lebo je pre ne náročné zostať dlhšie bez pohybu na jednom mieste, sa dá aplikovať hra na „neposedné“ čítanie. S dieťaťom sa spraví dohoda, že pri niektorých slovách v príbehu (napríklad pri čítaní príbehu o vlkovi a kozliatkach to budú slová kozliatko, vlk, les) sa vždy pri prečítaní dohodnutého slova urobí vopred dohodnutý pobyt (tlesknutie, skok na jednej nohe, dupnutie nohou).

Výzva pre učiteľov

Zvýšiť čitateľskú gramotnosť je cieľom aj novej kurikulárnej reformy, ktorá znamená, že sa deti v školách budú učiť iným systémom než doteraz. Menej memorovať a viac aplikovať vedomosti by mali žiaci už o necelé dva roky. Učitelia preto hľadajú nové spôsoby výučby detí. Keďže v tomto smere momentálne ani vysoké školy nie sú dostatočným zdrojom informácií, často sa učitelia dovzdelávajú sami.

„Veľkou pomocou sú pre nich napríklad online kurzy od Edulabu, kde je okrem iných tém dobre rozpracovaná aj čitateľská gramotnosť. Online tak môžu učitelia získať cenné informácie napríklad o aktivitách, ktoré rozvíjajú schopnosti identifikovať dôležité informácie vtexte, hľadať vzťah medzi hlavnou myšlienkou a podpornými informáciami, zostručniť text, čítať medzi riadkami či vyvodzovať ztextu závery,“ dala dobrý tip pre učiteľov Mgr. Eva Horníková, prezidentka Združenia základných škôl Slovenska (ZZŠS).

„Online EDULAB akadémia ponúka aj kurz Čítanie s porozumením, ktorý je druhým najviac žiadaným kurzom pre učiteľov. Obsahuje portfólio šestnástich vzdelávacích aktivít, ale aj univerzálne scenáre, konkrétne simulácie vzdelávacích aktivít a praktické rady, ako u žiakov hodnotiť čítanie s porozumením,“ doplnil Mgr. Ján Machaj, PhD., riaditeľ Neziskovej organizácie EDULAB a realizátor projektu Mapa školského know-how. „Podľa spätných väzieb, ktoré máme od učiteľov, je to pre nich užitočný materiál, na základe ktorého sa naučia samostatne pripravovať nové aktivity v triede, a tak pomáhať deťom zvyšovať ich schopnosť čítať s porozumením.“

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (1 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...

Pridaj komentár