Už len šesť mesiacov a je tu škola

Mgr. Svetlana Kapalková 0

Do Inštitútu detskej reči, poradne, vchádza Jakub s veľkými zvedavými očami a dobrou náladou. Kým si mama vyzlieka kabát, Jakub sa všetkých pripravených hračiek i pomôcok stihne dotknúť. Prebehne k oknu a opäť sa vráti k nám. Polovica hračiek skončí na zemi. Mama len ustarane pokrčí plecami a pomáha mi upratovať. Jakub netrpezlivo poskakuje a krúti sa okolo nás.

Chlapec ako mnoho iných – predškolák, ktorý nastupuje od septembra do školy. Jakub má však problémy s pozornosťou. Bude sa mu v škole páčiť a nájdeme mu dobrú školu, kde ho budú akceptovať? Tisíckrát položená otázka mamy pre seba i pre odborníkov psychológov a logopédov.

Je zrejmé, že dieťa musí byť pred vstupom do školy na ňu pripravené. Hovorí sa tomu aj školská zrelosť. Zahŕňa v sebe viaceré oblasti akými sú jazyková pripravenosť (slabikovať slovo, počuť prvú a poslednú hlásku slova, rýmovať, vedieť prerozprávať rozprávku, príbeh alebo vlastný zážitok), grafomotorika (vedieť správne držať ceruzu, kresliť a obkresľovať základné tvary akými sú kruh, trojuholník, štvorec), schopnosť matematických predstáv (počítanie číselného radu do 10, porovnávanie, priestorová orientácia), schopnosť koncentrácie a pozornosti a samozrejme i emocionálna pripravenosť. Spomínaná školská zrelosť sa dá testovať a viacerými spôsobmi hodnotiť. Menej sa ale hovorí o tom, že sa jednotlivé schopnosti školskej zrelosti dajú cielene rozvíjať. V Inštitúte detskej reči (www.detskarec.sk) sme vytvorili logopedický kurz predškolskej prípravy špeciálne zameraný na rozvíjanie všetkých spomínaných schopností. Aktívne rozvíjame spomínané oblasti z pohľadu logopéda. Vhodný je pre všetkých predškolákov (5.-6. ročné deti), ale aj pre deti s odloženou školskou dochádzkou, pre deti s poruchami pozornosti alebo deti, ktoré sa v mladšom veku oneskorovali vo vývine reči.

Jakub si nájde svoju stoličku a o chvíľu prichádzajú tri ďalšie deti. Spolu začíname hodinu, kde sa budeme pripravovať na školu. Témou je dnes príbeh malej húseničky, ktorá vyrastie na veľkého krásneho motýľa. Počas tejto témy si ale stihneme precvičiť počítanie, porovnávanie, dni v týždni, nakreslíme kruhy, popočúvame slová a hráme sa s ich zvukmi. Nakoniec deti odchádzajú domov s pracovnými listami, kde si všetky poznatky zopakujú. Jakub mi natešene máva na rozlúčku. Čo budeme robiť na budúce? Pýta sa ma a ja len žmurknem a usmejem sa. Viem, že u nás sa mu páči a to je dobré znamenie i pre budúceho prváka.

Ak máte záujem o kurz predškolskej prípravy pre vašich predškolákov, kontaktujte nás na 0905-491-724 alebo na info@detskarec.sk.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (2 hlasov, priemerne: 3,00 z 5)
Loading...

Pridaj komentár