Cesta k rodičovským zručnostiam

Mgr. Lívia Miklianová 0

Centrum výchovy k rodičovským zručnostiam CESTA poskytuje služby rodinám, rodičom a deťom, ktoré sa ocitli, alebo sú dlhodobo v nepriaznivej životnej situácii – hmotnej a sociálnej núdzi, ktorú už nedokážu riešiť vlastnými silami.

Cieľom programov poskytovaných v CRVZ CESTA je mobilizácia vlastných – prirodzených zdrojov rodiny, zvyšovanie osobnostných kompetencií jej jednotlivých členov.  Cieľovou skupinou centra sú rodiny s deťmi do 18 rokov žijúce na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Rodinám, členom rodiny poskytuje CESTA:

  špecializované sociálne, psychologické, výchovné, sociálnoprávne, liečebnopedagogické poradenstvo,

– individuálne konzultácie, poradenstvo v priestoroch centra, alebo v domácnosti rodiny, zamerané hlavne na podporu zlepšovania vzťahov v rodine vzťah rodič – dieťa, zvládanie výchovných problémov, rozvíjanie schopnosti byť zodpovedným rodičom a pod.,

– krízovú intervenciu,

 – terénnu sociálnu prácu (konzultácie, poradenstvo priamo v rodine) pravidelné návštevy v rodine za účelom pomoci a podpori vzťahov v rodine a zvládaní problémov súvisiacich s výchovnými problémami, pomoc a podpora rodičom zvládnuť úlohy súvisiace s rodičovstvom, vytvárať vhodné prostredie pre výchovu a starostlivosť o deti,

– sociálnu asistenciu, sprevádzanie do inštitúcií, zdravotníckych zariadení a pod.,

– liečebnopedagogické intervencie,

– poradenské, terapeutické a svojpomocné skupiny pre rodičov a deti,

– edukačné, tréningové a motivačné, prevenčné programy

– pobytové stretnutia rodín (víkendové, týždňové)

Nájdete nás na Grösslingovej 6, Bratislava, tel. 0905 623 571, e-mail: livia@unicef.sk

 

„Tento projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu  a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.“ 

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (3 hlasov, priemerne: 4,70 z 5)
Loading...

Pridaj komentár