Mladomanželské úvery od apríla

webnoviny 0

Zvýhodnené produkty pre mladomanželov by mali byť realitou od apríla budúceho roka. Pôvodne sa počítalo s termínom zavedenia produktu od začiatku roka 2010. Ministerstvo financií navrhuje zaviesť štátnu podporu prostredníctvom bonifikácie úrokovej sadzby z úveru, ktorá by mala dosiahnuť 4,5 %. Tri percentá z celkovej podpory manželom by mal prefinancovať štát, pričom komerčné banky by podľa návrhu boli povinné znížiť sadzbu v prípade poskytnutia úveru o ďalších 1,5 %. Navrhuje sa, že tento zvýhodnený produkt pre mladých manželov sa bude vzťahovať na zmluvy o úvere uzatvorené od 1. apríla 2010. Vyplýva to z materiálu, ktorý rezort financií predložil do medzirezortného pripomienkového konania.

Úverový produkt bude určený pre mladých manželov vo veku do 35 rokov s nižšími a priemernými príjmami, teda ktorých spoločný hrubý príjem nepresiahne 2,6-násobok priemernej mesačnej nominálnej mzdy v národnom hospodárstve zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Aspoň jeden z manželov musí mať trvalý pobyt na území Slovenska. Tieto podmienky musia byť splnené ku dňu podania žiadosti o úver. Bezúčelový úver so štátnou podporou by však banky mohli poskytnúť maximálne do výšky 10 tis. eur. Nárok na štátny príspevok voči štátnemu rozpočtu si budú mladí manželia uplatňovať prostredníctvom banky na základe žiadosti, ktorú jej predložia.

Zvýhodnený úver pre mladých manželov bude podporovaný štátom prostredníctvom tzv. štátneho príspevku za predpokladu, že aj banky znížia nimi ustanovenú úrokovú sadzbu v zmluve o tomto úvere o minimálne 1,5 %. Ministerstvo financií má zámer určiť v zákone o štátnom rozpočte pre rok 2010 štátny príspevok pre mladých vo výške 3 %. Výška štátneho príspevku sa bude určovať každý rok v zákone o štátnom rozpočte a bude platiť pre tom roku uzatvorené zmluvy o spotrebiteľskom úvere, avšak počas celej lehoty splatnosti úveru sa nebude meniť.

Zavedenie tohto produktu bolo prerokované so Slovenskou bankovou asociáciou, pričom banky vyjadrili svoj záujem, avšak po splnení nielen legislatívnych, ale aj technických podmienok. Banky sa koncom júna vyjadrili, že sú pripravené poskytovať mladomanželské úvery a podporiť ich znížením úrokovej sadzby o 1,5 %. Túto podporu však považujú za maximálne prípustnú, pričom vyššia bonifikácia by pôsobila na sektor podľa bánk nestabilizujúco. Slovenská banková asociácia považuje dvoj až trojpercentné dotovanie úverov zo strany bánk za nereálne, pretože pri takejto sadzbe nedokážu pokryť rizikovú maržu.

zdroj: SITA, www.webnoviny.sk

 

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...

Pridaj komentár