Playhouse Disney

Simona Mištíková 2
foto:autor

Všetci poznáme Disney-ho

S menom Disney sa nám spájajú nádherné kreslené rozprávkové postavičky a príbehy, milé hračky, komiksy či zábavné parky.

Nečudo, že Disney je dnes jednou z najdôveryhodnejších značiek na svete (väčšina z nás a našich detí na ňom vyrástla) so silnou tradíciou poskytovania vysoko kvalitnej zábavy pre celú rodinu.

Disney prichádza s novým programovým blokom Playhouse Disney pre deti predškolského veku, ktorým chce ponúknuť pútavé a zábavné televízne programy, kde sa deti môžu veľa naučiť a rozvíjať sa.

 Čo ponúka Disney playhouse? 

•          Roztomilé postavičky: Postavičky, s ktorými sa deti môžu zblížiť, a ktoré ich zaujmú

•          Skvelé príbehy: Typicky kvalitné príbehy Disney

•          Pútavú hudbu: Inšpiruje deti k spevu, tancu a rytmickému pohybu

•          Hravé učenie: Vtiahne deti prostredníctvom kreatívnej, energickej a interaktívnej hry

•          Rozvíjanie dôvery v seba samých: Deti sa naučia niečo o živote a môžu sa tešiť zo svojich úspechov

Internetová stránka Playhouse Disney,

 ktorá bola navrhnutá s ohľadom na predškolské deti a ich rodičov, umožňuje deťom vo veku dvoch až päť rokov prehlbovať svoje znalosti a bezpečne surfovať na internete. Vo farebnom a interaktívnom animovanom trojrozmernom svete oživuje známe postavičky a scény z Playhouse Disney a prináša deťom i rodičom radu hier, aktivít a skladačiek.

Internetová stránka Playhouse Disney je doplnením show programového bloku Playhouse Disney a umožňuje deťom nadviazať na to, čo sa naučili z populárnych seriálov Playhouse Disney. Obsah show je inšpiráciou pre hry, ktoré je možné stiahnuť si z internetu a kdekoľvek si ich zahrať.

Stránka bola vytvorená tak, aby si deti predškolského veku osvojili základy práce s internetom. Mladým užívateľom sa predstaví priateľská vážka menom Flitta. Flitta prevedie deti po svete Playhouse Disney, zoznamuje ich s tlačítkami, na ktoré môžu kliknúť a dostať sa tak ku svojim obľúbeným postavičkám. V hornej časti stránky sú umiestnené odkazy umožňujúce deťom prejsť priamo na príbehy, hudbu, videá alebo hry, ktoré ich zaujímajú.

Televízia pre deti predškolského veku

Všetky show Playhouse Disney sa riadia vzdelávacím plánom pre celé dieťa, ktorý sa zameriava na rad oblastí detského rozvoja: fyzickú, emocionálnu, sociálnu a kognitívnu oblasť, myslenie, kreatívne zručnosti či morálnu a etickú stránku. K ich rozvíjaniu využíva starostlivo zostavené témy, príbehy a roztomilé postavičky. Filozofiou tohoto vzdelávacieho plánu je, že inteligencia a učenie ďaleko presahujú verbálne a kvantitatívne zručnosti, ako je učenie se abecede alebo počtom. 

Vzdelávací plán pre dieťa pracuje s rozvojom dieťaťa na šiestich úrovniach:

 • Sociálne zručnosti:  Porozumenie pocitom a emóciám, zdieľanie, spolupráca a vzťahy s ostatnými. Napríklad Handy Manny kladie dôraz na sociálne zručnosti, ktoré deti predškolského veku potrebujú rozvíjať pri príchode medzi iné deti svojej vekovej skupiny. 
 • Prvé teoretické znalosti:  Učenie sa abecede, číslam a tvarom, získavanie informácií a znalostí o svete. Napríklad Mickey Mouse Clubhouse uvádza deti do základov matematiky, zoznamuje ich s tvarmi, vzormi, veľkosťami, vzťahmi a číslami.
 • Myslenie: Deti sa učia riešiť každodenné problémy a úlohy vyhodnocovaním možností a zvažovaním alternatív. Napríklad v oddieli Moji priatelia Tiger a Pú (My Friends Tigger & Pooh) malé dievčatko Darby vedie deti k riešeniu problému kladením správnych otázok a ich okamžitým zodpovedaním.
 • Životné zručnosti: Deti si upevňujú poznatky a návyky získané doma – od slušného správania sa a zdravého stravovania po bezpečnosť a hygienu. Napríklad zvláštný agent Oso (Special Agent Oso) učí svojim príkladom deti ako organizovať a rozdeľovať každodenné úlohy pomocou troch jednoduchých krokov.
 • Sebavyjadrenie:  Deti sa učia kreatívne vyjadrovať svoje názory, emócie a individualitu prostredníctvom kresby, tanca, hudby, jazyka a hrania a  príbehu. Napríklad Malí Einsteinovia (Little Einsteins) predstavujú deťom prírodu, svetové kultúry a umenie.
 • Motorické zručnosti:  Rozvoj jemnej a hrubej motoriky je súčasťou precvičovania vyššie uvedených zručností.

Odborníci v Playhouse Disney

Playhouse Disney spolupracuje od prvej fázy vývoja programu so špecialistami na vzdelávanie a detský vývoj, ktorí pomáhajú vytvárať individuálny vzdelávací plán pre každú show. Napríklad v prípade Malých Einsteinov (obrázok) výskum ukázal, že predstava o svete u detí predškolského veku je veľmi obmedzená a deti si často nedokážu predstaviť svet mimo svojho okolia. Kurikulum kladie dôraz na cestovanie a otváranie sa širším možnostiam. Prináša teda témy, ako je Európa, zázraky dažďových pralesov a vesmír. Experti Playhouse Disney hodnotia a komentujú každý príbeh a scenár v celom priebehu jeho vzniku.

Playhouse Disney testuje

Testovanie pilotného dielu: Každý nový pilotný diel je predstavený viac než dvom stovkám rodičov a detí. Ich reakcie sú následne vyhodnocované. Sleduje sa primeranosť programu pre rozvoj detí a posudzuje sa výrobná hodnota a kvalita obsahu.

Testovanie epizód: Akonáhle sa rozhodne, že na základe pilotného dielu vznikne seriál, každá epizóda je premietaná deťom predškolského veku a musí atraktívnym a pútavým spôsobom odrážať ciele vzdelávacieho plánu. Usilujeme sa o to, aby deti pochopili podstatné zdelenie a všetko, čomu nerozumejú, je násldne vyradené alebo prepracované.

Testovanie seriálu: Playhouse Disney po určitej dobe vysielania podrobuje skúškam celé seriály. Vďaka tomu sa obsah seriálu drží na vysokej úrovni, odpovedá cieľom vzdelávacieho plánu, je oceňovaný rodičmi a páči sa deťom.

Spokojnosť so značkou: Je dôležité porozumieť tomu, čo rodičia od Playhouse Disney ako značky očakávajú. Preto televízny kanál pravidelne oslovuje rodičov v priebežnej štúdii, ktorá zaistí, že značka stojí za svojim vzdelávacím cieľom a že tieto ciele majú pre divákov zmysel.

Rôznorodosť v rozprávkach

Playhouse Disney tiež oslavuje rôznorodosť. Jeho poslaním je ukázať nielen rôznorodosť etnickú, ale i kultúrnu, náboženskú, telesnú či geografickú. Napríklad Handy Manny zoznamuje divákov s každodennými aspektmi románskej kultúry a u Malých Einsteinov sú hlavnými postavami dievčatá a chlapci z Ázie, Afroameričania a Kaukazania. 

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (1 hlasov, priemerne: 3,00 z 5)
Loading...

Komentáre k článku

 1. Kvalita sa v tomto prípade nezaprie.

  My momentálne „chytáme“ Playhousedisney v Belgicku vo fj. jazyku.

  A zodpovedne prehlasuje, je to skvelý kanál. Naozaj sa vysielajú rozprávky primerané deťom predškolského veku ! A obsah rozprávok zodpovedá mojim predstavám o vhodných rozprávkach. Vôbec, ale vôbec žiadne násilie, v rozprávkach sú príbehy o vzájomnej pomoci kamarátov, zodpovednosti, o rátaní a učení sa farieb, tvarov a pod., deti spoznávajú hudbua rytmus.

  Naozaj skvelý kanál. A nám to aj veľmi veľmi pomohlo pri učení cudzieho jazyka, keďže dcéra nastúpila do fj. škôlky, bez akejkoľvek znalosti jazyka. Doma sa počúvaním zdokonalovala, dnes po roku perfektne rozumie a rozpráva. Pritom aj pre mňa je to zdroj tréningu, nakoľko jazyk v rozprávkach je veľmi jednoduchý a zrozumiteľný.

Pridaj komentár