Chcete budovať otvorené a dôverné vzťahy?

Janette Šimková 0

Rozumejte tomu, ako sa ľudia hrajú

Mnohé odborné publikácie strácajú rokmi na aktuálnosti, lebo žijeme v dobe napredujúcej závratnou rýchlosťou. Ak však siahnete po knihe Erica Berna  Jak si lidé hrají, obohatí vás a podnieti k inšpiratívnym úvahám aj po desaťročiach od svojho napísania. Myslím si, že je to preto, lebo pre pochopenie vzťahov a správania sa medzi ľuďmi urobila táto knižka nesmierne veľa. Veci, ktoré pomenovala platia aj dnes – ľudské správanie sa totiž takmer vôbec nemení.

Eric Berne napísal svoju priekopnícku až revolučnú knihu v roku 1964 a predstavuje v nej hry ako rituálne transakcie alebo vzorce správania sa medzi jednotlivcami, ktoré môžu naznačovať skryté pocity alebo emócie. Publikácia bola viac ako dva roky v New York Times bestsellerom – dlhšie než akákoľvek non-fiction kniha v predchádzajúcich desaťročiach.

Nepochybne aj preto, lebo umožňuje porozumieť,

čo sa skutočne odohráva medzi ľuďmi počas základných sociálnych interakcií.

Či si to uvedomujeme, alebo nie, my všetci bez prestania hráme hry – sexuálne hry s predstaviteľmi druhého pohlavia, manželské hry s našimi partnermi, mocenské hry s našimi šéfmi, súťaživé hry s našimi priateľmi…

V knihe nájdete výstižne opísané hry: „Alkoholik“, „Dlžník“, „Kopte do mňa!“, „Vidíš, k čomu ste ma dohnali!“, „Keby nebolo teba…“, „Otrokyňa“, „Vidíš, ako sa obetujem!“, „To je hrozné, však?“, „A nemohli by ste? Áno, ale…“, „Protéza“ a mnohé ďalšie. Prostredníctvom nich nám Berne pomáha rozšifrovať tajné triky a nevedomé manévre, ktoré sú súčasťou  dôverných vzťahov.

Po prečítaní publikácie sa všetci v nejakej hre spoznáme a spoznáme aj našich partnerov, rodičov, kolegov, priateľov, susedov…  E. Berne nám to objasňuje na existencii troch rôznych stavov EGA: rodič, dospelý a dieťa. „Rodič“ predstavuje štýl myslenia, správania a konania prevzatý od autorít; má v sebe prevažne príkazy, zákazy a pravidlá. „Dospelý“, druhý stav ega, spracováva a hodnotí informácie na základe vlastnej skúsenosti a rozumu. „Dieťa“ je pozostatkom vnútorných duševných stavov z detstva. Konanie v súlade s „Dieťaťom“ býva prevažne citového charakteru a má v sebe spontánnosť, zvedavosť a neskazenú schopnosť prežívať.

Zjednodušene povedané:

  • „Rodič“ nás učí poňatiu života
  • „Dospelý“ je naše myslenie o poňatí života
  • „Dieťa“ je naše preciťovanie poňatia  života

Čitateľ dostane odpovede na otázky typu, prečo dochádza k hádkam, nedorozumeniam a konfliktom v každodenných situáciách s partnerom, s ktorým komunikujeme doma alebo na pracovisku, kto nesie vinu za konfliktnú situáciu, prečo sa neraz po sociálnom kontakte nútime žuť žuvačku „negativity“.

Nové české vydanie Berneho diela z dielne Portálu plní svoje poslanie byť určitým nástrojom, ako porozumieť sebe, ako porozumieť správaniu svojho sociálneho okolia. Ale tiež nám poslúži, aby sme vedeli, ako sa nenechať vtiahnuť do medziľudských sporov, skrytých hier alebo rôznych manipulačných taktík a manipulačných povier.

Autor skutočne zrozumiteľne sprostredkoval svoju teóriu transakčnej analýzy a systém otvorenej komunikácie čo najširšiemu okruhu záujemcov o psychologickú literatúru. Nežne vyzýva čitateľa, aby sa zamýšľal nad niektorými permanentne sa opakujúcimi transakciami v jeho každodennom živote, vďaka ktorým dokáže objaviť to, čo nám zvyčajne bráni vo vytvorení dôverných a bezpečných vzťahov.

www.lifekoucing.sk

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (1 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...

Pridaj komentár