Ing. Rudolf Lachkovič

Redakcia, Rudolf Lachkovič 0

1. Zamestnaní rodičia majú veľké problémy umiestniť svoje dieťa do predškolského zariadenia. Ako chcete zabezpečiť zvýšenie počtu zariadení pre deti? Konkrétne jaslí a škôlok?

Preferovaným riešením je minimalizovať administratívne prekážky k založeniu malých jaslí a škôlok rodinného typu.

V Karlovej Vsi je možné záujem podporiť prenájmom priestorov s podmienkou využívania len na predškolské zariadenia.

2. Preplnené jasle a škôlky môžu čiastočne nahradiť, resp. odbremeniť aj materské centrá. Budete im v prípade volebného úspechu nejako pomáhať? Ak áno, ako konkrétne si takúto spoluprácu predstavujete?

Áno, priestor je v komplexnejšom využívaní existujúcich školských a kultúrnych zariadení.

Verím, že záujem by mohol byť v kombinácii s klubmi dôchodcov.

3. Ako v prípade úspechu budete skvalitňovať úroveň škôl /materiálne aj výučbou?/ tak, aby bol v meste zdravý výber?

Grantovým systémom podľa výsledkov v procese výuky budú prostriedky rozdeľované aj nad rámec prenesených kompetencií samosprávy.

4. Školstvo je dlhodobo finančne poddimenzované. Akú predstavu o objeme finančnej pomoci pre školy máte?

Priestor je bez ohľadu na znižovanie objemu podielových daní vo výške 3% ročne.

5. Čo plánujete urobiť pre sprístupnenie školských priestorov v popoludňajších hodinách pre verejnosť /školské ihriská, triedy/ napr. pre športové a charitatívne aktivity?

Vytvorenie systému prenájmu cez Internet s minimálnym poplatkom za dozor.

6. Ako plánuje udržať verejné detské ihriská v poriadku a čistote?

Dotácie, prenájmy viazať na dozor nad verejnými ihriskami. Bude to súčasť súťažných podmienok.

7. Ako ste spokojná/ý s ponukou programov voľnočasových aktivít pre rodiny s deťmi a čo plánuje v tom smere urobiť?

Nedostatočné.

Vo väčšom rozsahu musia byť zaangažované školy. Financovanie viazať na granty ku konkrétnym projektom.

8. Máte nápad, ako motivovať deti a mladých ľudí ku športu?

Základom sú permanentné súťaže, uličné ligy, oceňovanie, prezentácia.

Organizáciou sa musia oveľa intenzívnejšie zaoberať školy. Podľa výsledkov aj v tejto činnosti budú dotované.

9. Ďalšou podstatnou otázkou, ktorú často riešia mladé rodiny je bývanie. Aký je Váš názor na nájomné byty pod správou obce/mesta?

Nájomné byty by mali byť prenajímané len na max. do 5 rokov a v žiadnom prípade by nemali prechádzať do osobného vlastníctva.

10. Čo plánujete zrealizovať v oblasti bezpečnosti dopravy vo svojej obci/meste?

Usilovať o mimoúrovňové križovatky v uzloch, ako je Riviera, a Molecova. Prevenciu riešiť web kamerami, upozorňovaním a v prípade viacnásobného previnenia sankciami.

Pred školami v čase príchodu a odchodu zo školy musí byť mestská polícia.

11. Z akých zdrojov mienite financovať svoje plány?

Z rozpočtu a z Fondu cezhraničnej spolupráce.

12. Aké iné, konkrétne riešenia ponúkate v oblasti rodinnej politiky?

Každotýždenné kultúrne a športové podujatia, revitalizáciou kultúrneho domu, zriadením lekárskej pohotovostnej služby, atď.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...

Pridaj komentár