100 eur pre rodičov, ktorí nemajú nárok na daňový bonus plus náhradných rodičov

Kristína Turnerová Kováčiková 0

Ministerstvo práce chce podporiť náhradných rodičov a rodičov detí, na ktoré sa poskytuje príplatok k prídavku na dieťa. Týmto rodičom bude v auguste smerovať inflačná pomoc vo výške 100 eur.

Shutterstock

Obe formy pomoci budú poskytnuté za mesiac august 2023 a vyplatené v septembri 2023. Rodičia o peniaze nemusia žiadať, vyplatené im budú automaticky.

Na čo je určených 100 eur

V súvislosti so zvýšenou mierou inflácie, ktorá bola spôsobená ekonomickými dôsledkami ozbrojeného konfliktu na území Ukrajiny, sa navrhuje zvýšiť príplatok k prídavku na dieťa za september 2023 o sumu 100 eur.

Príplatok k prídavku na dieťa sa tak za mesiac september 2023 poskytne v celkovej sume 130 eur.

Rovnako tak sa v súvislosti so zvýšenou mierou inflácie sa navrhuje za mesiac september 2023 zvýšiť o 100 eur opakovaný príspevok náhradnému rodičovi. Súčasne sa navrhuje založiť nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi, ktorému podľa zákona č. 627/2005 Z. z. nevznikol nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi (napr. starí rodičia), a to v rovnakej sume 100 eur.

Účelom predmetných opatrení je prispieť rodinám s deťmi na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod.

Prečo dostanú pomoc náhradní rodičia

„Uvedomujeme si dôležitosť aj náročnosť starostlivosti o súdom zverené dieťa, ale aj náročnosť starostlivosti o deti v rodinách, v ktorých si rodičia nemôžu z objektívnych dôvodov uplatniť daňový bonus.

Do tejto pomoci sme zahrnuli aj starých rodičov, ktorí sú náhradnými rodičmi a tých, ktorí pre zdravotný stav alebo iných objektívnych príčin nemajú nárok na daňový bonus. Sú to teda najmä rodičia – dôchodcovia či opatrovatelia.

Títo ľudia majú nárok na 100 eur a dostanú ich vyplatené automaticky,“ približuje Anna Aftanasová, štátna tajomníčka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

100 + 30 eur

Príplatok bude poskytnutý v celkovej sume 130 eur. To znamená, že k príplatku k prídavku na dieťa vo výške 30 eur bude pripočítaná jednorazová inflačná pomoc vo výške 100 eur.

Príplatok dostanú rodičia, ktorí si nemôžu uplatniť daňový bonus, a poberajú príplatok k prídavku na dieťa, za mesiac august 2023, teda vyplatený bude v septembri 2023.

100 eur pre náhradných rodičov

O sumu 100 eur sa jednorazovo zvýši aj opakovaný príspevok približne 6 500 náhradným rodičom. Za mesiac august 2023 ju náhradní rodičia dostanú k svojej výplate v septembri 2023 automaticky.

Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi je vo výške 1,95-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne. Od 1. júla 2023 ide o sumu 239,50 eur.

Kto má nárok na príplatok k prídavku na dieťa

Oprávnená osoba má nárok na príplatok k prídavku na dieťa, ak:

a) má nárok na prídavok na dieťa,

b) je poberateľ dôchodku, a to

  • starobného dôchodku,
  • predčasného starobného dôchodku,
  • invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % podľa osobitného predpisu,
  • výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu
  • po dovŕšení veku potrebného na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,
  • poberanie dôchodkovej dávky toho istého druhu v cudzine oprávnenou osobou a  ďalšou fyzickou osobou, ktorá si môže uplatniť daňový bonus podľa §33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (druhý rodič, druhý náhradný rodič alebo manžel rodiča, ktorý nie je rodičom nezaopatreného dieťaťa, ak žijú s nezaopatreným dieťaťom v domácnosti),

c) nevykonáva zárobkovú činnosť a zárobkovú činnosť nevykonáva ani ďalšia fyzická osoba, ktorá si môže uplatniť daňový bonus podľa osobitného predpisu,

d) nebol priznaný daňový bonus na nezaopatrené dieťa, na ktoré si uplatnila nárok na prídavok.

Splnenie podmienok nároku na príplatok k prídavku sa sleduje u oprávnenej osoby a súčasne aj u  ďalšej fyzickej osoby, ktorá si môže uplatniť daňový bonus, t. j. u druhého rodiča, druhého náhradného rodiča alebo u manžela rodiča, ktorý nie je rodičom nezaopatreného dieťaťa, ak žijú s nezaopatreným dieťaťom v domácnosti.

»»»»»»» Prečítajte si viac v článku: Príplatok k prídavku na dieťa.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...
Author image

Kristína Turnerová Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.

články autora...

Pridaj komentár