Aké povinnosti majú absolventi po skončení štúdia?

Kristína Turnerová Kováčiková 0

Maturity a promócie – čas, kedy mnohí absolventi stredných a vysokých škôl riešia otázku, či majú povinnosť hlásiť sa na nejaké „úrady“ a platiť si odvody.

Shutterstock

Odvody do zdravotnej poisťovne

Stredná škola

Ak študent po skončení strednej školy bude v tom istom roku pokračovať v štúdiu na vysokej škole, je poistencom štátu aj v období prázdnin do zápisu na vysokú školu.

Ak študent nejde na vysokú, štát bude za neho platiť poistné na zdravotné poistenie iba do konca školského roka, t.j. do 31. augusta.

Ak sa dovtedy nezamestná, musí sa buď hlásiť na úrade práce (vtedy za neho bude platiť poistné na zdravotné poistenie štát). Ak sa nezaeviduje na úrade práce, musí si toto zdravotné poistenie platiť ako samoplatca každý mesiac.

Prečítajte si viac: Povinnosti študentov po ukončení strednej školy.

Vysoká škola

Za poistenca štátu sa študent považuje až do dňa vykonania štátnej záverečnej skúšky, čo je zároveň deň ukončenia štúdia na vysokej škole.

Pozor, netreba si to mýliť s promóciami, študentom prestáva byť už dňom, kedy zložil poslednú štátnu záverečnú skúšku.

Potom na neho čakajú nasledovné Povinnosti študenta po skončení vysokej školy.

Shutterstock

Povinnosti voči Sociálnej poisťovni

Študent (žiak strednej školy alebo študent denného štúdia vysokej školy) nie je počas štúdia povinne poistený na sociálne poistenie – nemá voči Sociálnej poisťovni počas celého štúdia ani po jeho ukončení nijaké prihlasovacie, oznamovacie ani odvodové povinnosti.

Keďže nie je poistený, nevzniká mu ani nárok na žiadne dávky sociálneho poistenia. Výnimkou sú študenti, ktorí sa dobrovoľne poistili a platili poistné.

Aké povinnosti majú študenti – siroty?

Povinnosti voči Sociálnej poisťovni majú študenti – poberatelia sirotského dôchodku, keď menia školu, prerušia či ukončia štúdium.

Nárok na výplatu sirotského dôchodku im zaniká dňom, keď prestávajú byť nezaopatreným dieťaťom, t. j. v prípade študenta ukončením štúdia. Nárok na sirotský dôchodok rovnako zaniká dovŕšením veku 26 rokov.

To, či sirota – študent ešte študuje, sa overuje potvrdením školy.

  • vo väčšine prípadov si to Sociálna poisťovňa overuje sama v registri ministerstva školstva, a teda študent nemá žiadne povinnosti,
  • avšak študenti – siroty z tých škôl, ktoré v tomto registri nie sú (zväčša ide o školy v pôsobnosti rezortov vnútra a obrany), sú povinní takéto potvrdenie predložiť sami.
  • potvrdenie predkladajú aj študenti – siroty študujúce v zahraničí.
Shutterstock

 

Po škole sa zamestnám

Ak sa študent po ukončení školy zamestná, povinnosti voči Sociálnej poisťovni zaňho rieši jeho zamestnávateľ.

Ten ho v poisťovni zaregistruje a odvádza z jeho vymeriavacieho základu (mzdy) poistné na sociálne poistenie tak ako pri každom inom zamestnancovi. 

Ako je to s brigádou?

Ak už popri štúdiu alebo po štúdiu začne študent brigádovať alebo podnikať, povinnosti mu vzťahu k sociálnemu poisteniu v závislosti od druhu zárobkovej činnosti vzniknúť môžu. 

  • Ak študent pracuje na dohodu o brigádnickej práci študenta, nemusí to oznamovať Sociálnej poisťovni – do registra ho zaeviduje jeho zamestnávateľ a platí z jeho mzdy aj poistné.
  • Jedinou výnimkou, kedy študent – brigádnik poistné neplatí, je situácia, keď si čestným vyhlásením u svojho zamestnávateľa uplatní tzv. odvodovú výnimku.
  • Vtedy zamestnávateľ nemusí z jeho príjmu do 200 eur mesačne platiť poistné na dôchodkové poistenie a študentovi tak zostane na výplatnej páske viac. Ak zarobí viac, z príjmu nad 200 eur už poistné platiť treba.
  • Výnimku na túto úľavu si pritom študent môže uplatniť len na jednu dohodu o brigádnickej práci študenta. Ak má dohôd viac (u jedného či viacerých zamestnávateľov), z ostatných dohôd už poistné do Sociálnej poisťovne platí.

Ako je to so živnosťou?

Ak začne študent podnikať ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), prvé mesiace/resp. rok (podľa toho, kedy začne vykonávať činnosť SZČO) nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti – ani sa registrovať ani platiť poistné.

Povinnosti mu môžu – ale aj nemusia – vzniknúť až v ďalšom roku po podaní daňového priznania za predchádzajúci rok.

Ak začne podnikať napr. od 1. 7., podľa výšky jeho príjmov a jeho daňového priznania za tento rok mu môže vzniknúť povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie až od 1. júla nasledujúceho roka.

Sociálna poisťovňa na základe jeho daňového priznania posúdi, či mu od júla budúceho roka vznikne povinnosť platiť poistné a oznámi mu to.

zdroj: Sociálna poisťovňa

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (1 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...
Author image

Kristína Turnerová Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.

články autora...

Pridaj komentár