Bol som v kontakte s pozitívnou osobou na koronavírus

redakcia 0

Aktualizované  – nová vyhláška ÚVZ SR, zmeny od 11.10.2021

Pozitívna osoba:

Za pozitívnu osobu sa považuje každý, komu bol oznámený pozitívny výsledok testu na ochorenie COVID-19, či už SMS, e-mailom, písomne, či iným spôsobom – a to od momentu oznámenia pozitívneho výsledku testu do momentu ukončenia izolácie.

Pozitívna osoba podlieha povinnej karanténe, to znamená, musí zostať v domácej izolácii alebo v karanténnom ubytovacom zariadení.

Shutterstock

 

Izolácia pozitívnej osoby

Izolácia trvá po dobu 10 dní od dátumu odobratia vzorky biologického materiálu s pozitívnym výsledkom.

Izoláciu je po uplynutí 10-dňovej lehoty možné ukončiť,

 • pokiaľ sa u osoby počas posledných troch dní nevyskytol ani jeden z klinických príznakov ochorenia (zvýšená telesné teplota nad 37 °C, kašeľ, únava, dýchavičnosť, strata chuti alebo strata čuchu), ďalší test nie je potrebný.
 • ak by sa príznaky objavili, izoláciu možno ukončiť až na základe rozhodnutia všeobecného lekára, ktorý posúdi, či je spôsobilá ukončiť izoláciu.

Okrem toho, že osoba pozitívna na koronavírus má

 • kontaktovať svojho všeobecného lekára (resp. pediatra), oznámiť mu výsledok a požiadať o vydanie potvrdenia o PN,
 • bezodkladne po tom, čo jej bol oznámený pozitívny výsledok testu, musí oznámiť túto skutočnosť všetkým osobám, s ktorými bola v úzkom kontakte v období od 2 dní predchádzajúcich testovaniu, respektíve dva dni pred objavením sa príznakov typických pre ochorenie COVID-19.

Pozor: informujte tiež všetky osoby, s ktorými ste boli v úzkom kontakte 2 dni pred začiatkom klinických príznakov, ak príznaky vznikli ešte pred odberom. Osoba je infekčná už 48 hodín pred objavením prvých príznakov.

Prečítajte si aj: Pandemická PN-ka – kto má nárok a ako ju vybaviť

Čo je úzky kontakt?

Za úzky kontakt sa považuje, ak ste s pozitívnou osobou

1. boli v priamom fyzickom kontakte

2. boli od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre, dlhšie ako 15 minút

3. boli v interiéri alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 15 minút

4. cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 15 minút alebo

5. nemali prekryté horné dýchacie cesty a osoba pozitívna na ochorenie kašľala alebo inak šírila infekčné výlučky.

Čo sú klinické príznaky ochorenia

 • zvýšená telesná teplota nad 37 °C
 • kašeľ
 • únava
 • dýchavičnosť
 • strata chuti alebo strata čuchu

Kto ide do karantény

Každý, kto prišiel do úzkeho kontaktu s pozitívnou osobou 2 dni pred odberom
vzorky do konca jej izolácie, musí podstúpiť karanténu.

»»»»»»» Prečítajte si aj: Boli sme v kontakte s pozitívnou osobou, ale neplatí pre nás karanténa.

Kto nemusí ísť do karantény

Karanténa po úzkom kontakte s pozitívnym sa nevzťahuje na zaočkovanú osobu bez príznakov COVID-19,

 • je najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
 • je najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,
 • je najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

Karanténa sa nevzťahuje ani na osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia.

Kedy musia byť zaočkované osoby v karanténe

Zaočkované osoby a osoby, ktoré prekonali COVID-19 musia podstúpiť karanténu iba v prípade, ak sa u nich ako u úzkych kontaktov vyskytne čo i len jeden z klinických príznakov ochorenia (zvýšená telesná teplota nad 37°C, kašeľ, únava, dýchavičnosť, strata chuti alebo strata čuchu).

Kedy sa začína karanténa

Karanténa sa začína

a) od momentu, kedy sa osoba dozvie, že osoba, s ktorou bola v úzkom
kontakte je pozitívna na ochorenie,

b) ak sa (aj napriek očkovaniu či prekonaniu COVID-19) objaví po úzkom
kontakte s pozitívnym čo i len jeden z klinických príznakov ochorenia.

Kedy sa končí karanténa

Karanténa sa končí

a) v prípade, ak sa u osoby nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie je negatívny, uplynutím doby 7 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie,

b) ak test nebol vykonaný a počas doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie sa u osoby nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia, uplynutím doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie,

c) v prípade, ak sa u osoby vyskytne akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia počas doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, momentom, kedy posúdi túto osobu jej všeobecný lekár ako spôsobilú ukončiť karanténu.

Izolácia, keď s pozitívnou osobou žijete v spoločnej domácnosti

V prípade stáleho kontaktu s pozitívnou osobou, s ktorou žijete v spoločnej domácnosti, sa za posledný deň kontaktu považuje

a) ak sa u osoby pozitívnej na ochorenie vyskytol akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia, 5. deň od výskytu klinických príznakov ochorenia osoby pozitívnej na ochorenie,

b) ak sa u osoby pozitívnej na ochorenie nevyskytol žiadny z klinických príznakov ochorenia, 5. deň od odberu vzorky biologického materiálu na účely testu u osoby žijúcej s osobou pozitívnou na ochorenie v spoločnej domácnosti.

Ako sa správať v domácej izolácii

Ak vás kontaktovala pozitívna osoba a boli ste s ňou v úzkom kontakte:

 • zostaňte v izolácii,
 • kontaktujte svojho všeobecného lekára – telefonicky, e-mailom, sms,
 • sledujte príznaky, denne si merajte teplotu, ak by sa objavil akýkoľvek z príznakov, bezodkladne informujte svojho obvodného lekára
 • zdržte sa fyzických kontaktov s inými osobami

Kedy môžete opustiť domácu izoláciu – výnimky

Miesto karantény môže „osoba v kontakte“ opustiť iba na nevyhnutný čas v týchto prípadoch:

 • nevyhnutné poskytnutie zdravotnej starostlivosti
 • testovanie na COVID-19
 • účasť na pohrebnom obrade zosnulej blízkej osoby – ale len v prípade, ak osoba nemá žiadne klinické príznaky ochorenia, a je povinná počas účasti na pohrebnom obrade dodržiavať odstup najmenej 2 metre od ostatných účastníkov obradu, mať na sebe respirátor FFP2 a dodržiavať hygienu rúk

»»»»»» Prečítajte si aj: Pozitívny spolužiak, celá trieda v karanténe, a čo rodičia.

Aktualizované 14.11.2021

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (6 hlasov, priemerne: 4,20 z 5)
Loading...

Pridaj komentár