Aké zmeny čakajú rodičov po 1. januári?

Mgr. Kristína Kováčiková 86

Materská dovolenka sa predĺži v roku 2011 o 6 týždňov.

V súčasnosti trvá 28 týždňov, po novom to bude 34 týždňov. Mamám dvojičiek a osamelým matkám ostáva 37 týždňová materská dovolenka, ako tomu bolo aj doteraz. Postupné predlžovanie materskej dovolenky až na 52 týždňov má ministerstvo práce v pláne na rok 2014, uvidíme.

Zvýši sa aj materská dávka.

Matkám, ktoré v súčasnosti materské poberajú a budú ho poberať aj po prvom januári, sa zvýši automaticky. Dnes sa vypočíta ako 55 percent z vymeriavacieho základu, od januára to bude 60 percent. Podmienkou vyplácania materskej dávky samozrejme je, aby bola matka v čase odchodu na materskú dovolenku nemocensky poistená, a to najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom. Výška materského sa odvíja od výšky zaplatených nemocenských odvodov: pripoistením si budú môcť matky materské zvýšiť (dobrovoľné nemocenské poistenie).

Rodičovský príspevok v roku 2011

Po skončení materskej má rodič nárok na rodičovský príspevok. Patrí mu do tretieho roka života dieťaťa. Ak matka nebola nemocensky poistená – nesplnila podmienku vyplácania materského – t.j. nemá nárok na materské, miesto materského dostane hneď rodičovský príspevok (napríklad študentka).

Rodičovský príspevok od januára bude vo výške 190,10 eur. Miesto 164,22 eur. Ešte chvíľu nebude jednotný. Rodičia, ktorí v súčasnosti poberajú rodičovský príspevok vo výške 256 eur, ho budú poberať aj naďalej. Nie však do 2 rokov života svojho dieťaťa, ale do jeho 20 mesiacov.

Vyšší príspevok dostanú rodičia, ktorým sa narodilo naraz viac detí.

Rodičia dvojičiek doteraz poberali na obe deti len jeden rodičovský príspevok 164,22 eura, tak ako rodičia, ktorým sa narodilo jedno dieťa. Od januára sa zvýši ich rodičovský príspevok, nie síce o 100 % (2 x 190,10), ale o 25 % za každé ďalšie bábätko. Čiže 190,10 eur + 25 % zo 190,10 eur. Výška rodičovského príspevku bude 237,60 eura. Rodičia trojičiek dostanú 285,10 eura mesačne.

O rodičovský príspevok môže rodič prísť:

ak má dieťa do 3 rokov staršieho školopovinného súrodenca, a ten sa rozhodne chodiť poza školu, pričom vymešká v mesiaci 15 a viac neospravedlnených hodín, a tento scenár sa rodičovi nepodarí zmeniť tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace, dostane len polovicu rodičovského príspevku.

Popri poberaní rodičovského príspevku bude môcť rodič opäť pracovať.

Ak rodič nastúpi do zamestnania (pozor, netýka sa to dohodárov ani autorov) a dieťa zverí súkromným jasliam alebo opatrovateľke, ktorá má na to živnosť, štát môže rodičovi náklady na starostlivosť o dieťa preplatiť, najviac vo výške 230 eur (pôvodne malo byť maximum 300 eur). Tomuto príspevku sa hovorí aj „jasličkovné.“

Tzv. jasličkovné však vylučuje poberanie rodičovského príspevku: pracujúca mamička môže mať len jeden z týchto príspevkov, ten ktorý je pre ňu výhodnejší. Rodičovský príspevok je 190,10 eur, príspevok na starostlivosť o dieťa môže byť najviac vo výške 230 eur, podľa preukázaných nákladov za opatrovanie.

Tento príspevok musí mama pravidelne vydokladovať úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, kým rodičovský príspevok by dostala „automaticky.“ Možno sa to oplatí, ak faktúru za opatrovanie vystaví babička dieťaťa, ktorá si na to zaobstará živnosť.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (48 hlasov, priemerne: 4,60 z 5)
Loading...

Komentáre k článku

 1. Dobrý deň,

  prosím vás vedel by mi niekto povedať, či mi ostane rodičovský príspevok keď nastúpim pracovať od 1.1.2011, aj keď som doteraz poberala a budem poberať zvýšený príspevok 256 € do 20. mesiaca veku dieťatka?

  1. áno, ostane, vyplýva to z prechodných ustanovení novely, § 12b:
   (4) Ak rodičovský príspevok bol priznaný podľa zákona účinného do 31. decembra 2010, vyplácal sa v sume 256 eur a nárok na tento rodičovský príspevok by trval podľa zákona účinného do 31. decembra 2010 aj po tomto dni, považuje sa od 1. januára 2011 za rodičovský príspevok priznaný podľa zákona účinného od 1. januára 2011 a vypláca sa v sume 256 eur aj počas výkonu zárobkovej činnosti oprávnenou osobou do zániku nároku na rodičovský príspevok, najdlhšie do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši vek 20 mesiacov.
   v preklade: ak si mala doteraz nárok na príspevok v sume 256 eur a tento nárok by trval aj 1.1.2011, do 20. mesiaca veku dieťaťa môžeš poberať zvýšený rodičovský príspevok aj počas výkonu zárobkovej činnosti

 2. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď, aj citáciu zákona.

  Ešte by som sa chcela opýtať, či nevieš, či sa dá z práce vrátiť naspäť na rodičovskú dovolenku. Teda, ak by náhodou môj syn zle znášal odlúčenie, tak sa chcem vrátiť naspäť na RD. So zamestnávateľom by problém nebol, je ochotný mi vyjsť takto v ústrety, ale či sa to naozaj dá, to netuším

  1. rodičovskú dovolenku je možné prerušiť:
   keď nastúpiš do práce, môžeš znovu požiadať zamestnávateľa, aby Ti poskytol rodičovskú dovolenku – v rozsahu, v akom požiadaš (ale len do času, kým syn nesfúkne 3 sviečky na torte)

 3. Dobry den, ja by som sa chcela opytat, ak som nastupila na matersku dovolenku 21.11.2010, predlzi sa mi v roku 2011 automaticky na 34 tyzdnov? Takties sa mi automaticky zvysi? Dakujem vopred za odpoved.

  1. odpoveď je, že áno:
   z prechodných ustanovení novely, ktorou sa mení Zákonník práce vyplýva, že
   „Žene, ktorá nastúpila na materskú dovolenku pred 1. januárom 2011 a mužovi, ktorý nastúpil na rodičovskú dovolenku podľa § 166 ods. 1 pred 1. januárom 2011, ktorým nárok na túto dovolenku trvá k 1. januáru 2011, patrí táto dovolenka podľa predpisov účinných od 1. januára 2011.“
   čiže
   ak si teraz na MD a budeš na MD aj 1.1.2011, bude sa na Teba vzťahovať nový zákon, podľa ktorého má byť MD v trvaní 34 týždňov.
   a rovnako to platí aj o zvýšení materského:
   z prechodných ustanovení novely, ktorou sa mení zákon o soc. poistení vyplýva, že
   „Ak nárok na materské vznikol pred 1. januárom 2011 a trvá aj po 31. decembri 2010, suma materského sa určí a materské sa poskytuje za obdobie po 31. decembri 2010 podľa zákona účinného od 1. januára 2011.“
   čiže
   ak máš nárok na materské dnes a budeš ho mať aj 1.1.2011, určí sa Ti materské podľa nového zákona. teda nebude vo výške 55 % z vymeriavacieho základu, ale vo výške 60 %.

 4. Dobrý deň

  vie mi niekto povedať ako to bude v novom zákone s rodičmi ktorí si osvoja dieťatko a to vo veku dajme tomu 13-14 mesiacov? teda ako dlho bude poberať rodičovskú dovolenku lebo doteraz to bolo tak že odo dna právoplatnosti rozhodutia súda do predosovojiteľskej starostlivosti poberala matka rodičovský príspevok 3roky teda ak malo dieťatko vtedy 1 rok matka bola na rodičovsksej dovolenke do 4 rokov života dieťata. tot zostalo alebo sa zmenilo?

  1. Novela rieši túto otázku takto:
   „Materská dovolenka alebo rodičovská dovolenka podľa § 166 ods. 1 sa poskytuje žene a mužovi odo dňa prevzatia dieťaťa v trvaní 28 týždňov, osamelej žene a osamelému mužovi v trvaní 31 týždňov a žene a mužovi, ktorý prevzal dve deti alebo viac detí, sa poskytuje v trvaní 37 týždňov, najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku.
   Rodičovská dovolenka podľa § 166 ods. 2 sa poskytuje v trvaní troch rokov odo dňa skončenia materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky podľa prvej vety alebo odo dňa prevzatia dieťaťa, ktoré dovŕši tri roky veku, najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši šesť rokov veku. Ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť, rodičovská dovolenka sa poskytuje v trvaní šesť rokov odo dňa skončenia materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky podľa prvej vety alebo odo dňa prevzatia dieťaťa, ktoré dovŕši tri roky, najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši šesť rokov veku.“

 5. Dobrý deň,

  1.1.2011 nastupujem do zamestnania, pričom mám ešte nárok na zvýšený rodičovský príspevok, teda chcem aby mi bol naďalej vyplácaný dokým dieťa nedosiahne vek 20 mesiacov.

  Je potrebné na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny nahlásiť, že nastupujem do zamestnania? Musia mať na Úrade zaevidovanú zmenu, že som už zárobkovo činná?

  Ďakujem za odpoveď

  1. Nový zákon už nepodmieňuje vznik nároku na rodičovský príspevok nevykonávaním zárobkovej činnosti, stačí ak oprávnená osoba
   a) zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa (buď osobne alebo inou plnoletou fyzickou osobou alebo právnickou osobou)
   b) má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky.
   V súvislosti s nárokom na rodičovský príspevok budú úrady zaujímať tieto podmienky.

 6. dobrý deň, bude mi patriť rodičovský príspevok od 1.1.2011, ak som nastúpila do zamestnania v roku 2010 a využila som príspevok na starostlivosť o dieťa?

  1. oprávnená osoba má nárok na rodičovský príspevok, ak
   a) zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa (buď osobne alebo inou plnoletou fyzickou osobou alebo právnickou osobou), a to o dieťa do troch rokov veku, resp. do šiestich rokov veku dieťaťa, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav,
   b) má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky.
   Nárok nevznikne, ak sa oprávnená osoba a dieťa zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, a počas pobytu v tomto štáte oprávnená osoba nie je povinne verejne zdravotne poistená v Slovenskej republike.
   Nárok nevznikne, ak má oprávnená osoba nárok na materské alebo má nárok na obdobnú dávku ako materské v členskom štáte a suma materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte za celý kalendárny mesiac je vyššia ako suma rodičovského príspevku (190 EUR alebo 256 EUR)
   alebo ak štát, ktorý nie je členským štátom, vypláca oprávnenej osobe obdobnú dávku ako rodičovský príspevok alebo obdobnú dávku ako materské.

 7. Dobrý večer, chcem sa spýtať ohľadne rodičoského a materskej.

  Momentálne som na rodičovskej dovolenke so svojou dcérkou / v marci bude mať dva roky / 14.1.2011 nastupujem na materskú dovolenku. Čo sa týka výšky materského, bolo mi vysvetlené, že pri reťazovom pôrode sa mi vypočítava výška materskej podľa nového 60% z priemernej hrubej dennej mzdy ktorú som mala v zamestnaní.

  Keďže sa mi prekrýva v jeden mesiac rodičovská s materskou dovolenkou a dcérka bude mať v tej dobe 21 mesiacov, akú výšku rodičovskej dostanem, alebo dostanem len príspevok na dieťa, keďže podľa nového zákona sa vypláca len do 2 mes. dieťaťa?

  1. výška materskej sa po 1.januári vypočíta ako 60 % z vymeriavacieho základu.
   rodič nemôže poberať materské aj rodičovský príspevok zároveň.

 8. dobry den, chcem sa opytat ci mam narok na rodic.prispevok ked momentalne niesom na slovensku, trvaly pobyt tam mam, v state v ktorom zijem tato davka nieje …ani ina podobna nej, za odpoved vam dakujem…

  1. Nárok na rodičovský príspevok má oprávnená osoba, ak
   a) zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa a
   b) má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky.
   Nárok nevznikne, ak sa oprávnená osoba a dieťa zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, a počas pobytu v tomto štáte oprávnená osoba nie je povinne verejne zdravotne poistená v Slovenskej republike.
   Nárok nevznikne, ak má oprávnená osoba nárok na materské alebo má nárok na obdobnú dávku ako materské v členskom štáte a suma materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte za celý kalendárny mesiac je vyššia ako suma rodičovského príspevku (190 EUR alebo 256 EUR)
   alebo ak štát, ktorý nie je členským štátom, vypláca oprávnenej osobe obdobnú dávku ako rodičovský príspevok alebo obdobnú dávku ako materské.

   1. Dobry den Kika,
     
    reagujem na vas prispevok – Nárok na rodičovský príspevok…
     
    Moje dieta sa narodi mimo clenskeho statu EU, kde zostanem este dalsie 2 roky. V tomto state nebudem poberat ziadne prispevky na dieta.
     
    Moja otazka znie, ci mam narok na poberanie rodicovskeho prispevku na Slovensku, ak tam mam trvaly pobyt na uzemi SR a riadne si platim povinne zdravotne poistenie v SR.
     
    Vopred dakujem za odpoved.

    1. V zásade máte nárok na rodičovský príspevok, ak zabezpečujete starostlivosť o dieťa do 3 rokov a máte tu pobyt.
      
     Nový zákon situáciu, akú uvádzate, rieši takto:
      
     Nárok na rodičovský príspevok nevzniká,
      
     ak sa oprávnená osoba a dieťa zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou (ďalej len „členský štát“), a počas pobytu v tomto štáte oprávnená osoba nie je povinne verejne zdravotne poistená v Slovenskej republike,
      
     nárok tiež nevzniká, ak
      
     štát, ktorý nie je členským štátom, vypláca oprávnenej osobe obdobnú dávku ako rodičovský príspevok alebo obdobnú dávku ako materské.
      
     myslím si, že máte nárok.

 9. Váš komentár

  Dobrý deň

  Na materskú dovolenku idem 15.12.2010, potrebujem vedieť v akej sume budem mať rodičovský príspevok, nakoľko som platila a bola zamestnaná stále?Počula som , že je možné podať žiadosť , aby som dostávala 256.-Eur ešte v r.2010.

  Ďakujem za odpoveď na môj email.

 10. Váš komentár

  Momentálne poberám rodičovský príspevok. Od 1.1. mám nastúpiť do zamestnania. je už isté, že o rodičovský príspevok neprídem? Aké papiere potrebujem doložiť na UPSVaR, keď chcem nastúpiť do práce? Ďakujem.

  1. Nový zákon už nepodmieňuje vznik nároku na rodičovský príspevok nevykonávaním zárobkovej činnosti, stačí ak oprávnená osoba
   a) zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa (buď osobne alebo inou plnoletou fyzickou osobou alebo právnickou osobou)
   b) má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky.

 11. Dobry den,

   

  prave som na materskej dovolenke od 4.1.2010 a poberam rodicovsky prispevok 256Eur. Pocas mojej materskej manzel zmenil zamestnanie a prestahovali sme sa do Ciech. Ja by som chcela nastupit do prace v septembri 2011- moj syncek bude mat 19mesiacov, do prace by som chcela nastupit v Cechach. Chcela by som sa opytat ci budem mat narok na rodicovsky prispevok alebo teda jaslickovne?

   

  dakujem

   1. dobry den, prosim vas, takze pri tzv. retazovej materskej, pokial som stale zamestnana sa vyska materskeho vypocita ako 60% z hrubej mzdy, ktoru som mala pred nastupom na prvu matersku? dakujem za odpoved

    1. Pokiaľ ste poberali pri prvom dieťati materské a teraz poberáte rodičovský príspevok, zároveň pracovný pomer počas rodičovskej dovolenky nezanikol, v prípade tzv. reťazového pôrodu máte nárok na materské, nakoľko sa vám do obdobia 270 dní poistenia v 2 rokoch pred pôrodom započíta obdobie rodičovskej dovolenky. Materské sa vám v takomto prípade vypočíta ako 60 % z pravdepodobného vymeriavacieho základu, čo je jedna tridsatina z poslednej hrubej mzdy pred nástupom na prvú materskú.

 12. Dobry den. Ak som nastupila do prace pocas decembra 2010, za december este rodicovsky prispevok mam a od januara by sa mi po starom mal zrusit. Po novom nan mam narok alebo nie?

 13. Povazujete za spravodlive, aby zeny, ktore pracovali a budu cely svoj zivot pracovat, dostavali 2,5 roka rovnaky rodicovsky prispevok, ako zeny, ktore nikdy do statneho rozpoctu neprispeli ani jednym eurom a ani nikdy neprispeju??? (Nehovoriac o starostlivosti o deti, ich cistote, strave, vzdelani…) Ja teda nie! Ja to povazujem za diskriminaciu pracujucich. Mam pocit, ze nasi ministri vobec nerozmyslaju a hovorit u nich o nejakej vizii do buducna, to je cista utopia. Kedy uz napriklad zavedu take zmeny, ktore nebudu podporovat neskutocnu porodnost nasich neprisposobivych, nezodpovednych spoluobcanov?

  1. Spravodlivé to nie je, ale je zbytočné sa tu nad tým vôbec zamýšľať. Treba to písať priamo tvorcom týchto zákonov alebo sa starať len o svoje zabezpečenie a pre pokoj duše sa nezamýšľať nad iným etnikom.

 14. Milá KIKA, nemám ešte komentár na môj príspevok. Ako to bude so ženami, ktoré sú v tej istej situácii ako ja (je nás dosť), mysleli na nás, alebo len na obyvateľky, ktoré neprispeli ani korunou do štátu,ale len ťažia a ťažia a ešte im aj zvýšia rodičovský príspevok.

 15. Dobrý deň,

   

  mohli by ste mi povedať ako rieši táto novelizácia pobyt v MŠ?

  Mám syna s ktorým som na predĺženej RD vzhľadom na nepriaznivý zdravotný stav.

  Podľa tejto novelizácie ho môžem umietsniť na adaptačný pobyt do MŠ – max. na 4 hodiny denne a ak nebudem pracovať, budem naďalej poberať rodičovský príspevok? Alebo bola táto možnosť zrušená?

  Ďakujem za odpoveď. Mira

 16. Dobrý deň. Moje dieťa dosiahne vo februári 2 roky. Teraz poberám zvýšený rodičovský príspevok po starom 256 eur. Od januára by som mala nastúpiť do zamestnania a okrem toho si chcem založiť živnosť. Ostáva mi nárok na rodičovský príspevok. Viem, že zvýšený už nie, keďže dieťa už malo 20.mesiacov. Tiež ma zaujíma, či sa budem musieť odhlásiť zo sociálnej poisťovne, v prípade, že do zamestnania nenastúpim a budem mať len živnosť. Pokiaľ viem, prvý rok sa odvody neplatia a ďalší rok podľa dosiahnutého príjmu.

 17. Dobrý deň,

   

  prosím Vás, ako je v novelizácii zákona upravená predĺžená RD z dôvodu nepriaznivého stavu dieťaťa?

  Vzhľadom na nepriaznivý zdravotný stav syna mám predĺženú RD do januára 2012- v akej výške mi bude vyplácaný rodičovský príspevok?

  Je možné dať dieťa na adaptačný pobyt do MŠ na max.4 hodiny denne, ak sa nevrátim do zamestnania a bude mi naďalej vyplácaný rodičovský príspevok?

  Ďakujem za odpoveď.

  1. Kým sa Vám neskončí predĺžená rodičovská dovolenka, budete poberať rodičovský príspevok, od januára v sume 190 eur. Nie je podmienkou podľa novely, aby ste sa museli o dieťa starať osobne. O príspevok preto neprídete, ani keď dieťa umiestnite do adaptačného zariadenia.

   1. Dobrý deň,
     
    ďakujem za odpoveď.
    Ešte by som mala takú podotázku- bude potrebné dokladovať 4-hodinovú návštevu MŠ pri dieťati s nepriaznivým zdravotným stavom (predĺžená RD) ?? Viem, že podľa predošlého zákona existovalo tlačivo (na ÚPSVaR), ktoré musela MŠ potvrdiť, že dieťa nie je v MŠ viac ako 4 hodiny denne- aby bol vyplatený rodičovský príspevok. Teraz to už nebude potrebné vypĺňať a nechať potvrdiť?
     
    Ďakujem za odpoveď.

 18. V zásade máte nárok na rodičovský príspevok, ak zabezpečujete starostlivosť o dieťa do 3 rokov a máte tu pobyt.

  Nový zákon situáciu, akú uvádzate, rieši takto:

  Nárok na rodičovský príspevok nevzniká,

  ak sa oprávnená osoba a dieťa zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou (ďalej len „členský štát“), a počas pobytu v tomto štáte oprávnená osoba nie je povinne verejne zdravotne poistená v Slovenskej republike,

  nárok tiež nevzniká, ak

  štát, ktorý nie je členským štátom, vypláca oprávnenej osobe obdobnú dávku ako rodičovský príspevok alebo obdobnú dávku ako materské.

  myslím si, že máte nárok. l

 19. Dobrý den,

   

  som na predlzenej RD z dovodu nepriazniveho zdravotneho stavu dietata, podla noveho zakona moze chodit dieta aj na viac ako 4 hodiny denne do skolky? dakujem za odpoved

  1. je na Vás, či sa budete o dieťa starať osobne, alebo zabezpečíte, že sa oň niekto postará (babka, sesternica, škôlka…), na rodičovský príspevok máte nárok do 6 rokov veku dieťaťa vo Vašom prípade.

 20. Co sa to na SR deje?? Prosim o pomoc!!!

  Dieta sa mi narodilo v EU, kde som piostena, pracujem tu 6r. Trvaly pobyt – aj dietata- mame na SR (potrebne papiere OK)!

  RP mi bol vyplacany do 18mes.dietata, potom je tu uz len okolo 57eur mesacne ako podpora na dieta do 3r veku.

  Pred 1.7.2010 bolo jednoduche to, ze ak mi skonci pravo na RP tu, mozem on ziadat na SR v sume ktoru SR ponuka samozrejme.

  Takze sme robili plany, vsetko podla moznosti a zakonov ktore existovali.

  AKO JE MOZNE, ze na SR zakon – alebo lepsie povedane nejaky pridavok k nemu ktory bol vydany ked dieta ma uz vyse roka zasiahne aj nas??? Preco ti ktori si planovali situaciu (praca,atd) podla toho kolko penazi kedy budem mat (dostavat) odrazu musia vsetko menit a moje 1,5r dieta MUSI ist do skolky (jasli) lebo musim ist do prace? – stat mi neda nic lebo niesom poistena na SR!!

  Musim podotknut ze za poslendneho roku a pol som bola vyse 8mes (s prestavkami) na SR a minula na SR viac ako 8000EUR??

  Len prednedavnom bolo v spravach vyjadrenie ,nasich, predstavitelov ze zahranicni Slovaci vyznamne prispievaju SR ekonomike – zarobia vonku, minu na SR alebo posielaju rodinam na SR!!

  Podla noveho – totalny idiotizmus – ,Zahranicna mamicka, musi splnat tieto podmienky: (ako mozem byt Zahranicna m. ked -pozri dalej – musim akoze posobit ze zijem na SR)

  1.dieta aj ja zdrav.poistene na SR (nemocenske dobrovolne)

  2.dietatu prideleny lekar na SR

  3.potvrdenie o uknceni prac.pomeru v EU state (my tu take nieco nemame lebo ak pracujem pred materskou,do 3r veku dietata mi garantuju miesto-tu existuje teda prerusenie PP.)

  4.E104 formular ze nie som tu (myslim tym v zahr.) zdravotne poistena

  5.potvr.o dlzke a vyske poberaneho RP tu v zahr (a ze ho uz nedostavam)

  Viacero tychto dokumentov nie je problem. ALE kedze clen EU nemoze byt poisteny v 2ch EU statoch,

  Tym padom vsetko je naopak, chcem tu zit ale mam chodit k lekarovi s EU kartickou poistenca??

  Mala som v plane poberat RP zo SR len 5 mesiacov dokedy mala bude mat aspon 2roky a skolka uz nie je taky drastak….CHCEM TAK VELA???

  1. Pred slovenskými zákonmi majú prednosť nariadenia EÚ, ktoré sa snažia zamedziť dvojitému poberaniu sociálnych dávok. V zmysle týchto nariadení nezáleží na tom, kde má matka alebo dieťa trvalý pobyt, ale kde má rodina tzv. „centrum záujmu.“ Mohli by ste byť hoci aj zdravotne poistená na Slovensku (čo mimochodom nie je podmienkou nároku na rodičovský príspevok), stačilo by, aby otec dieťaťa pracoval v inom členskom štáte EÚ, nárok by sa v zásade posudzoval podľa zákonov tohto štátu. SR by nebola povinná vyplácať rodičovský príspevok matke dieťaťa len preto, že v inom členskom štáte takúto dávku neposkytujú. Pokiaľ dokážete úradom, že „centrum záujmu“ vašej rodiny je na Slovensku, budete poberať rodičovský príspevok do 3 rokov veku dieťaťa, bez ohľadu na to, či dieťa dáte do škôlky alebo budete pracovať (na Slovensku samozrejme)

   1. Dakujem Kika za odpoved,
    obvolala som socialne urady a poistovne,
    na to aby som mala narok na RP JE NUTNE BYT POISTENA NA SR…
    Ak mate ine informacie, je opat jasne ze nikto poriadne nic nevie, ako vzdy.(Tym myslim urady samozrejme 🙂
    Zaujimave je, ze moja priatelka byva v UK a pobera bez problemov RP A JE je poistena v UK bez toho aby od nej niekto ziadal formular e104 ze je odhlasena z poistovne rodneho statu.
    Dobre nie?
    Plati toto ,nove ustanovenie, pre vsetky krajiny EU?? NIE!
    Ak by som Vas eset mohla poziadat o nejake ,inside, info, kto -naozaj povolany by mi to mohol upresnit a poukazat kde je to ciere na bielom??? Na nete nic oficialne nie je….VELMI VELMI DAKUJEM!!!

    1. Poistenie sa vyžaduje – a to nemocenské poistenie – v prípade, ak chce žena poberať materské. Ak žena nebola zamestnaná, neplatila odvody nemocenského poistenia, potom nemá nárok na materské, ale od narodenia dieťaťa si uplatní RP – napríklad študentka. Pretože RP je sociálna dávka, nie dávka nemocenského poistenia ako materské. Nárok naň vznikne, ak oprávnená osoba spĺňa dve podmienky: zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa do 3 rokov (resp. 6) a má tu pobyt (trvalý alebo prechodný). Poistenie medzi podmienkami nie je!
     Avšak, ak oprávnená osoba pracovala v inom členskom štáte EÚ, potom sa neprihliada na miesto jej trvalého pobytu (podľa slovenského zákona), ale na miesto, kde má rodina centrum záujmu (podľa nariadení EÚ). Ten štát je príslušný na vyplácanie dávok.
     Od mája 2010 platí nové nariadenie EÚ, ktoré upresňuje, ktorý štát je kedy príslušný vyplácať sociálne dávky. Do mája sa v zásade dal poberať RP zo Slovenska, keď napríklad matke skončila materská v UK a tam už nemala nárok na žiadne sociálne dávky. Teraz to tak už nie je.
     Odporúčam písomne, nie telefonicky, kontaktovať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, podať si žiadosť o RP. ak Vám žiadosť odmietnu, musia rozhodnutie odôvodniť – prečo SR nie je povinná vyplácať vám RP a určiť, ktorý členský štát je príslušný vyplácať vám sociálne dávky.

     1. Vdaka este raz,
      zaujimalo by ma, kde mozem vidiet resp. precitat si podmienky
      pre uznanie RP tzv. zahranicnim mamickam…
      Odkial mate informacie vy?
      Vdaka 🙂

     2. Ak sa pýtate na právne predpisy: zákon o rodičovskom príspevku (571/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov), z nariadení sú to 883/2004 a 987/2009.
      K poisteniu ešte takáto poznámka: podľa zákona o RP nie je podmienkou vyplácania RP poistenie v SR.
      ak vás inštruovali inak a dávali vám do pozornosti poistenie, tak preto, lebo podľa týchto nariadení platí, že za vaše rodinné dávky zodpovedá štát, v ktorom ste poistená.
      odporúčam vám pozrieť si stránku Európskej komisie – zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie. tam možno nájdete vysvetlenia na tieto otázky.

 21. Dobrý deň, v akej výške mám nárok na vyplácanie RP od januára 2011, ak som v roku 2010 nastúpila do práce, poberala som príspevok rodičovi vo výške 41 Eur a bol mi vyplatený jednorazový príspevok vo výške 25 % z RP. V roku 2010, pred nástupom do práce, mi bol priznaný RP vo výške 256 Eur. Syn bude mať 20 mesiacov v júni 2011. Je potrebné znova si požiadať o RP alebo mi bude vyplácaný automaticky?

 22. Dobrý deň,

   

  chcela by som sa opýtať, ako sa bude počítať výška materskej pri druhom bábätku? Plánujeme, aby sa narodilo pred dovŕšením 3 rokov našej dcéry.

  Od 18.5.2007 som v pracovnom pomere so svojim zamestnavateľom. 28.2.2009 som nastupila na materskú dovolenku. Bolo mi priznané materské vo výške 16,42 eur /deň. 13.4.2009 sa mi narodila dcéra. Rodičovský príspevok mi bol priznaný od septembra 2009, od 1.1.2010 mi ho zvýšili na 256 eur.

   

  Veľmi pekne ďakujem za odpoveď. Katarína

  1. Ak ste poberali materské a potom rodičovský príspevok, v prípade tzv. reťazového pôrodu sa materské vypočíta nie z minimálneho vymeriavacieho základu, ale z pravdepodobného vymeriavacieho základu – z Vašej poslednej hrubej mzdy.
    
   Podľa zákona o sociálnom poistení „Pravdepodobný denný vymeriavací základ poistenca, ktorý mal prerušené povinné nemocenské poistenie z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky alebo z dôvodu nároku na rodičovský príspevok, je jedna tridsatina vymeriavacieho základu, z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.“
    
   Výška materského bude 60 % tohto pravdepodobného vymeriavacieho základu.
    
   Možnosť platiť si dobrovoľné nemocenské poistenie a zvýšiť si tak výšku materského v zákone ako možnosť stále zostáva.

 23. Váš komentár Dobrý deň chcem sa informovať či sa môžem vrátiť po ukončenej riadnej rodičovskej dovolenke / dieťa bude mať 3 roky / vrátiť späť na to isté pracovisko , alebo ma môže zamestnávateľ zaradiť na iné pracovisko? ak áno platí to aj v súkromnej sfére alebo iba v štátnom zariadení , ďakujem

  1. Ak sa na Vás vzťahuje Zákonník práce, potom Vám môžem odcitovať paragraf, dúfam, že aj funguje v praxi…
   § 157
   Ak sa zamestnanec vráti do práce po skončení výkonu verejnej funkcie alebo činnosti pre odborovú organizáciu, po školení alebo po skončení mimoriadnej služby alebo alternatívnej služby alebo zamestnankyňa (zamestnanec) po skončení materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky (§ 166 ods. 1) alebo ak sa zamestnanec vráti do práce po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti alebo karantény (karanténneho opatrenia), je zamestnávateľ povinný zaradiť ich na ich pôvodnú prácu a pracovisko. Ak to nie je možné preto, že táto práca sa nevykonáva alebo pracovisko je zrušené, musí ich zamestnávateľ zaradiť na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve.

 24. Ja by som sa chcela opýtať, ako je to v prípade, ak mám dcérku, ktorá je ZŤP, má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Do augusta 2010 som poberala rodičovský príspevok, dcérka bola doma, nechodila do žiadneho zariadenia, ja som pracujúca. Od septembra 2010 začala dcérka navštevovať na 4hod denne škôlku, pričom rodičovský príspevok mi zobrali, a nedostávam teda nič. Mám po novom nárok na nejaký príspevok? či už rodičovský, prípadne tých 41€, ? Dcéra bude mať v máji 6 rokov. prípadne ak by chodila na 8 hod. do škôlky (má zabezpečeného asistenta učiteľa, ktorého platí obec) mám nárok na nejaké finančné prostriedky aj keď pracujem?

  Ďakujem

  1. Oprávnená osoba má nárok na RP (od januára vo výške 190,10 eur), ak sa stará o dieťa do 6 rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý stav.
   Kontaktujte úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa vášho bydliska, ktoré na žiadosť oprávnenej osoby rozhodne o dlhodobo nepriaznivom stave dieťaťa.

 25. Dobrý den, počula som, vraj od 1.1.2011 vyšiel nový zákon, ak poberám rodičovsky prispevok, možem dat dceru do statnej materskej skolky. Prosím o uistenie či nepridem o matersky prispevok. dakujem

  1. Podľa zákona účinného od 1.1.2011, nie je podmienkou nároku na rodičovský príspevok, aby ste sa o dieťa starali osobne: ak dáte dieťa do škôlky, chápe sa to tak, že ste zabezpečili riadnu starostlivosť o dieťa, podmienku preto spĺňate, máte nárok na RP do 3 rokov veku dieťaťa. O RP neprídete, ani keď budete pracovať.

 26. Dobry vecer,prosim vas o radu.Vybavujem si predlzenu rodicovsku dovolenku pre nepriaznivy zdravotny stav dietata.Este nas cakaju imunologicke vysetrenia.Od augusta 2010 som zamestnana,no teraz si neviem rady od ktoreho datumu napisat narok na rodic.dovolenku.Doposial som pri chorobe dcery mala ocr a ako to vyriesit zo zamestnavatelom. Kolko trva posudenie lekara na nepriaznivy zdravotny stav dietata na socialke?

 27. Dobry vecer,chcem sa opytat,ze ak som do 31.12.2010 poberala RP vo vyske 164.22 eur a moj syn dovrsi 3 roky v maji 2011 mam narok na 190.10 eurovy RP?A ak ano tak kedy pride prvy RP vo vyske 190.10 eur??A ci aj mne sa predlzuje doba rodicovskej dovolenky ak som slobodna matka.A tiez ci mam narok na zivotne minimum lebo v Sladkovicove na UPSVaR mi uradnicka vypocitala na mna a mojho syna zivotne minimum 119 eur co je podla mna smiesne..Dakujem.

  1. Nárok na RP má oprávnená osoba, kým dieťa nedovŕši 3 roky. Bez ohľadu na to, či ste osamelá alebo vydatá matka – sú to 3 roky. Od januára je RP vo výške 190,10 eur, vypláca sa mesačne pozadu, čiže vo februári dostanete prvýkrát RP v tejto sume.

 28. Prosím Vás radu. Mám nárok na materskú dovolenku ak som od 1.júla 2010 až doposiaľ nezamestnaná a nastupujem na materskú dovolenku 10.júna 2011 ? Pred tým som robila nepretržite viac ako 7 rokov… Ak nie, je nejaká možnosť ako nárok na materskú dovolenku získať? Ďakujem predom veľmi pekne za rady. Katarina

  1. Podľa § 48 ods. (1) zákona o sociálnom poistení „poistenkyňa, ktorá je tehotná alebo ktorá sa stará o narodené dieťa, má nárok na materské, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.“
   Dôležitý je termín pôrodu, ak je to 10.júna 2011, potom sa bude posudzovať obdobie dvoch rokov pred pôrodom – 10.jún 2009 – 10.jún 2011. V tomto období ste boli poistená aspoň 270 dní, túto podmienku spĺňate. Ale nakoľko vám zanikol pracovný pomer, nie ste poistenkyňa. Musíte splniť aj túto podmienku. Kontaktujte info linku sociálnej poisťovne, poradia Vám ohľadne dobrovoľného nemocenského poistenia.

 29. Moja dcéra má trvalý pobyt na Slovensku, prechodný pobyt v USA

  toho času je tehotná zaujímalo by ma či má nárok na príspevok pri narodení dieťaťa?

  Ďakujem

 30. Dobrý deň, žijem s rodinou v ČR (tam je „centrum nášho záujmu“ ), trv.pobyt máme v SR. V ČR poberám rodič.príspevok na dieťa (nar. 11/2009) a ten mi od 1.1.2011 znížili na 3800 Kč. Môžem požiadať v SR o vyrovnávaciu dávku k RP?

  Vďaka K

 31. Dobrý deň, prosím vás o radu. Momentálne poberám materku do 3.mája 2011. Pred materskou som pracovala 7r. a k 31.12.2010 som nezamestnaná. Momentálne som zistila že som tehotná, takže na materskú by som išla v septembri . Z čoho by sa mi vypočítala materská ?Ak by som si až teraz začala platiť dobrovoľne poistenie,oplatilo by sa mi to?Alebo už nie?Hoci moj pracovný pomer trval do 31.12.2010? Materskú som mala vypočítanú z minimálnej mzdy. Ďakujem vopred za radu.

 32. Dobrý deň,

  je možné súčasne poberať materské na mladšie dieťa a príspevok na starostlivosť na staršie (2 roky)?

  Ďakujem

  1. Je to možné len do 6 týždňov od narodenia ďalšieho dieťaťa:
   zákon 561/2008 Z.z., § 4:
   (4) Nárok na príspevok nevzniká, ak sa za celý kalendárny mesiac poskytuje jednej z oprávnených osôb alebo manželovi oprávnenej osoby materské10) alebo obdobná dávka v cudzine po uplynutí šiestich týždňov odo dňa narodenia ďalšieho dieťaťa alebo rodičovský príspevok11) alebo obdobná dávka v cudzine.

 33. Dobry den,

  chcela by som sa spytat,ci moze chodit zdrave dieta do skolky,ked matka je na predlzenej rodicovskej? Dakujem za odpoved.

 34. dobri den chcela som sa opytat ked mam predlzenu matersku do juna 2012 a vyskztla sa mi praca mozem dat malu do skolky na cely den a ist do prace a poberat aj materku naraz? ci mi matersku zoberu?

 35. Dobrý večer, rada by som získala informáciu. Od 1. semptembra 2010 som zamestnaná na pracovný pomer na dobu určitú. Zdratovné poistenie za mňa odvádzal rok môj bývalý zamestnávateľ, pričom som bola zamestnaná na polovičný pracovný úväzok a ešte som aj študovala na dennom štúdiu na univerzite. V súčasnosti za mňa zdravotné odvádza môj súčasný zamestnávateľ. Od februára 2011 si platím dobrovoľné nemocenské. Budem mať nárok na materskú dovolenku, alebo musím mať odpracované minim. 2 roky bez prestávky?

   

  Ďakujem a prajem pekný večer

   

  S úctou

   

  Veronika

  1. Pýtate sa na materskú dovolenku alebo na materské? Materská dovolenka je voľno z práce. Materské je dávka nemocenského poistenia.
   Aby vznikol nárok na materské, je potrebné byť poistenkyňou – byť nemocensky poistený aspoň 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom – nie je podmienkou, aby ste mali odpracované 2 roky bez prestávky.
   Dňom vzniku pracovného pomeru (nezáleží na tom, že ste boli zamestnaná na polovičný pracovný úväzok) ste sa zo zákona stali povinne nemocensky poistenou osobou.
   Dobrovoľné nemocenské poistenie má popri povinnom nemocenskom poistení význam, ak Váš mesačný príjem nepresiahne 1116,75 eur. Aby ste mohli poberať maximálne materské, musí aj dobrovoľné nemocenské poistenie trvať aspoň 270 dní pred pôrodom.

  2. Dobrý deň,
    
   chcela by som sa opýtať, ako je z poberaním materskej dovolenky u manžela? Ja nemám nárok na materskú, preto by sme chceli, aby poberal manžel. Môže manžel popri zamestnaní poberať materskú? Kedy mu vzniká zo zákona nárok na poberanie materskej? Ďakujem

   1. Podľa § 48 ods. 1 zákona o sociálnom poistení poistenkyňa, ktorá je tehotná alebo ktorá sa stará o narodené dieťa, má nárok na materské, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.
    Iný poistenec, podľa § 49 ods. 2 písm. d) zákona o sociálnom poistení – otec dieťaťa po dohode s matkou dieťaťa, má nárok na materské najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu, a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok.
    Ak je otec v pracovnom pomere, podľa § 30 zákona o sociálnom poistení v období, kedy poberá poistenec materské, nesmie mať príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ podľa § 138 ods. 1. (nemôže poberať materské popri zamestnaní, iba ak by bol zamestnaný na dohodu mimo pracovného pomeru)

    1. Počas tých 6-tich týždňov (dokedy nenastúpi manžel na materskú) si môžem požiadať o rodičovský príspevok?

     1. Požiadajte si, ale potom oznámte Úradu práce ukončenie poberania príspevku, nakoľko podľa zákona o rodičovskom príspevku nárok nevzniká, ak má jedna z oprávnených osôb nárok na materské. Na Sociálnej poisťovni budú zase skúmať, či nepoberáte rodičovský príspevok, ak má otec dieťaťa splniť všetky podmienky nároku na materské.

 36. Dobrý večer.Prosím poraďte mi. .. bude mať synček 3 roky a ja som si nenašla žiadne zamestnanie,nakoľko som pred a počas tehotenstva bola evidovaná na UPSVAR.Mozem si predlzit rodicovsku dovolenku o 1 rok?Co k tomu potrebujem?Ak najdem nejake zamestnanie,mozem toto predlzenie predcastne zrusit,alebo aj popri nom pracovat?ďakujem za skoru odpoved smile

  1. Ak nie ste zamestnaná, z pohľadu práva nie ste na rodičovskej dovolenke, ale ste osoba, ktorá sa stará o dieťa do 3 rokov. (Rodičovská dovolenka je voľno z práce, ktoré poskytne zamestnancovi zamestnávateľ na požiadanie zamestnanca).
   Kým dieťa nedovŕši 3 roky, môžete poberať rodičovský príspevok, bez ohľadu na to, či ste zamestnaná alebo nie.
   Po dovŕšení veku 3 rokov, maximálne však do 6 rokov veku dieťaťa, má nárok na rodičovský príspevok oprávnená osoba, ktorej dieťa má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. O tom však rozhoduje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý je treba písomne požiadať o posúdenie zdravotného stavu dieťaťa.
   Osoba, ktorá sa stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, nepríde o rodičovský príspevok do 6 rokov veku dieťaťa ani v prípade, že nastúpi do zamestnania alebo dá dieťa do škôlky.

 37. Dobry den

  Prosim vas o radu. Syn bude mat o mesiac 3 roky. Momentalne chodi do skolky velmi rad,ale je casto chori. Ja pracujem na dohodu takze je to jednoduchsie ked ochorie oznamit volno. Chcela by som poziadat o platenu predlzenu rodicovsku dovolenku. Velmi by ma zaujimalo aka je vyska toho RP na predlzenej dovolenke. a ako je to so zdravotnym poistenim.Pretoze tam mi povedali,ze syn moze navstevovat skolku len na 4 h. denne.Takze aby mohol byt syn na 8 h. v skolke musim si platit sama zdravotnu,ale to tak nieje. Naozaj dakujem velmi pekne za odpoved.

  Viera

  1. Veľmi častá otázka „ako vybaviť predĺženú rodičovskú dovolenku?“ Predĺžená rodičovská dovolenka neexistuje, nedá sa vybaviť. Rodičovská dovolenka je voľno z práce, ktoré poskytuje zamestnancovi zamestnávateľ do 3 rokov veku dieťaťa, v prípade, že ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, do 6 rokov veku dieťaťa. No nestačí konštatovanie rodiča, že dieťa je často choré, o nepriaznivom zdravotnom stave rozhoduje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe písomnej žiadosti rodiča. Ak je žiadosť odôvodnená, potom osoba, ktorá sa stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, má nárok na rodičovský príspevok vo výške 190 eur mesačne, kým dieťa nedovŕši vek 6 rokov, a to bez ohľadu na to, či dotyčná osoba pracuje alebo je dieťa v škôlke.

 38. Váš komentár

  Dobry den,

   

  chcela by som sa spytat na poberanie materskeho. Co v pripade ked moje dieta ma 1 rok a cakam znovu dieta. Poberat materske mam narok z pravdepodobneho vymeriavacieho zakladu -mojej poslednej hrubej mzdy. Moja posledna hruba mzda ale bola vyratana len za polovicu mesiaca, pretoze som na stupila na matersku dovolenku v polovici mesiaca. Alebo sa bude ratat z predchadzajuceho celeho odrobeneho mesiaca.

   

  Dakujem za odpoved

 39. Dobry den,chcela by som sa informovat som so synom 4 rocnym na predlženom rodicovskom do 6 rokov pre nepr.zdravotny stav onkol.pacient,chcem sa opytat ak by som nastupila do úrace od septembra a maly by ostal doma a nenavstevoval ziadne zariadenie,ci my vlastne ostane ten rodic.prispevok 190 eur,alebo my to zrusia.Dakujem za odpoved.

 40. dobry den,prosim vas,budem poberat rodič.prispevok aj ked moje 2 ročne dieta planujem dat do skolky ale do prace sa nevratim,pretoze firma pravdepodobne skrachuje tak chcem pockat co bude dalej.musim to oznamit na urade alebo zamestnavatelovi?

 41. dobry den.momentalne som na rodic.dovolenke.pred nastupom som pracovala v nemenovanej firme,cize tam mam drzane miesto.zaujima ma ked mam 2roc.dieta a chcem nastupit do zamestnania ci musim do tej istej firmy alebo hocikde.a ci tym nepridem o miesto v terajsej praci do ktorej sa chcem vratit az po skonceni rod.dovolenky.dakujem.

 42. dobry den, chcela by som sa prosim Vas informovat ci mam narok na rodicovsky prispevok ak som na slovensku nikdy nepracovala a vraciam sa zo zahranicia ( konkretne UK) spat na Sloensko, dcera ma 9 mesiacov a ja uz nepoberam ziadne materske ani ine davky v state UK. Mam narok, ked sa prihlasim na Slovneku na UPSVR dostavat rodicovsky prispevok do 3 rokov veku dietata??

   

  Dakujem za odpoved

  S pozdravom

  K.

Pridaj komentár