Cyril a Metod (5. júl)

Michaela Vargová 0

Cyril a Metod majú v našom kalendári sviatok začiatkom prázdnin, čo je príjemné aj preto, že ich deň je dňom voľna. 5. júl máme štátny sviatok. 

V rímskokatolíckom kalendári patrí medzi cirkevné sviatky, ktoré ale nie sú prikázané.

Kto boli sv. Cyril a Metod?

Čo to o nich vieme ešte zo školy, učí sa o nich na dejepise aj na slovenčine, možno si ich niektorí vytiahli ako maturitnú otázku.

Vyobrazení bývajú spolu, s popísanou listinou a s veľkým krížom. Boli to bratia, doniesli nám písmo a zvestovali vieru.

Sviatok sv. Cyrila a Metoda
iStock

 

Cyril a Metod, príchod na Veľkú Moravu

Ak si ich chceme viac priblížiť, treba sa vrátiť do čias Veľkej Moravy. Vznik štátu sa spája s kniežaťom Mojmírom, po ňom sa stal panovníkom jeho synovec knieža Rastislav.

Rastislavova vláda (846-870) znamenala vnútorné posilnenie štátu, keďže úspešne odolával útokom Franskej ríše a krajinu zveľadil aj hospodársky. A práve Rastislav mal zásluhu na tom, že k nám títo dvaja vierozvestcovia prišli.

Územie slovanských kmeňov bolo totiž intenzívne pokresťančované asi od roku 800, no Rastislav si uvedomoval, že prebiehajúce misie zo západnej časti Európy nie sú len šíriteľom kresťanskej viery ale aj súčasťou politického vplyvu Franskej ríše.

Prerušil teda ich pôsobenie a dovolil účinkovanie len tým kňazom, ktorí mali dôveru miestneho obyvateľstva. A podujal sa na významný krok: rozhodol sa vybudovať samostatnú veľkomoravskú cirkevnú správu.

V roku 861 požiadal pápeža Mikuláša I., aby mu poslal takého biskupa a misionára, ktorý bude vychovávať miestnych kňazov a ktorý bude hlásať vieru v jazyku zrozumiteľnom pre svoj ľud.

5. júl, sv. Cyril a Metod
Shutterstock

 

5. júl 863

Keďže z Ríma nedostával očakávanú odpoveď, obrátil sa na byzantského cisára Michala III, ktorý reagoval na požiadavky Rastislava pomerne rýchlo.

Vyzval Konštantína, aby sa ujal vedenia byzantskej misie medzi Slovanmi. Ten prišiel so svojim bratom Metodom a s niekoľkými ďalšími klerikmi na Veľkú Moravu, kde ich prijali s najväčšími poctami. Podľa tradície to malo byť práve 5. júla 863.

Rastislav im zároveň zveril učeníkov, aby ich vyučovali a pripravovali na kňazstvo.

Životopis Konštantína Cyrila

Konštantín sa narodil v Solúne, kde sa mu dostalo aj základného vzdelania. Jeho záujem o vedu a vychýrená múdrosť mu pomohli nájsť cestu až do cisárskej odbornej školy v Carihrade. Tu sa Konštantín učil geometriu, dialektiku a všetky filozofické vedy.

Napokon ho začali volať Filozofom a krátky čas prednášal aj na cisárskej univerzite. Odmietol však cisárom ponúkané hodnosti a po diakonskom svätení odišiel do kláštora na úpätí vrchu Olymp.

Krátko na to ho ale cisár vyslal na misiu medzi turkotatárskych Chazarov do južného Ruska, aby im zodpovedal mnohé vieroučné otázky.

Po návrate poveril cisár Konštantína ďalšou úlohou, misiou na Veľkú Moravu. Záverom tejto misie bola cesta do Ríma, kde Konštantín požiadal pápeža Hadriána II. o vysvätenie svojich nových učeníkov za kňazov a o schválenie svojho pôsobenia na Veľkej Morave.

Tak bolo misijné dielo úspešne dokončené. Konštantín však už s podlomeným zdravím v Ríme ostal, vstúpil do kláštora, prijal rehoľné meno Cyril a ako 42 ročný tam zomrel.

Životopis staršieho brata Metoda

Tento z dvojice vierozvestcov je známy len pod svojim mníšskym menom – Metod. Bol skutočne starším bratom Konštantína a zároveň jeho najbližším spolupracovníkom.

V Carihrade vyštudoval právo a cisár ho poveril funkciou krajinského správcu. No neskôr sa rozhodol svoj život zasvätiť Bohu a vstúpil do kláštora na Olympe, kde sa stal dokonca predstaveným. Tam za ním prišiel aj Konštantín.

Po smrti brata Konštantína ho vtedajší pápež Hadrián II. poveril dôležitou úlohou. Metod mal utvoriť cirkevnú organizáciu na Veľkej Morave a aj u ostatných Slovanov v niekdajšej Panónii.

V Ríme bol Metod vysvätený aj za kňaza, následne za biskupa a pápež ho vymenoval za arcibiskupa a pápežského legáta pre tieto kraje.

Sviatok sv. Cyrila a Metoda
Shutterstock

Hlaholika

Význam misie solúnskych bratov je nesporný. Založili slovanské učilište, v ktorom vychovávali svojich nástupcov, šíriteľov viery a budúcich kňazov.

Do staroslovienčiny preložili dôležité liturgické texty a posvätné knihy. Písmo a reč považovali totiž za prostriedok šírenia vzdelanosti a zbožnosti.

Bol to Konštantín, ktorý zostavil pre potreby slovanského jazyka hláskové písmo – hlaholiku.

Navzdory dobovému názoru o nadradenosti troch jazykov (gréčtiny, latinčiny a hebrejčiny) sa mu podarilo u pápeža dosiahnuť povýšenie slovanskej reči na reč liturgickú.

Metod sa takisto zaslúžil o dosiahnutie mnohých výhod Veľkomoravskej ríše. Ako vyštudovaný právnik pomohol (už za novej vlády Svätopluka) pri organizovaní štátnej správy a aj na poli medzinárodných vzťahov. Dokonca do staroslovienčiny preložil základné texty rímskeho práva a súdnictva.

»»»»»»»» Prečítajte si aj

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (8 hlasov, priemerne: 4,90 z 5)
Loading...
Author image

Michaela Vargová

Fascinuje ma život našich predkov, ich zvyky, kultúra, umenie. Vážim si to, čo ľudia pred nami vytvorili a ukazujem to aj svojim deťom. Rada oprašujem staré veci, aby som pod nánosom rokov mohla objavovať to zabudnuté a krásne. Niekedy obrazne, niekedy doslova. A do písmena.

články autora...

Pridaj komentár