Nechajte deti zažiť dôsledky ich rozhodnutí

Mária Kopčíková 0

Ak používame vo výchove logické dôsledky, učíme dieťa prijímať zodpovednosť za svoje konanie.

Tresty obvykle budia v dieťati odpor alebo vedú k „lámaniu“, čo má za následok nesebavedomé a zakríknuté dieťa. Ak zadávame tresty, zodpovednosť za správanie dieťaťa sa presúva na nás. Takýmto spôsobom dieťa neučíme rozhodovať a prijať pravidlá.

shutterstock

Dieťa nesie následky svojho konania – rozhodnutia samé. Logické a prirodzené dôsledky sú veľmi dôležité predovšetkým pre rozvoj samostatnosti, rozhodovania a zodpovednosti detí.

Kde ostali odmeny a tresty

Odmeny a tresty vo výchove tiež nadväzujú na určité dôsledky správania dieťaťa. Odmenami podporujeme to „vhodné, pozitívne“ správanie. Odmena je však niečo, čo prichádza zvonku, predstavuje teda vonkajšiu motiváciu.

Vnútorná motivácia je však omnoho silnejšia. Deti niekedy vykonávajú činnosti – robia to, čo od nich chceme, len kvôli samotnej odmene. A nie kvôli tomu, že by vnímali, že to je to „dobré správanie“.

Prečítajte si viac: Odmena demotivuje.

Tresty používame, ak chceme zmeniť správanie dieťaťa, zamedziť nevhodnému správaniu. Časté používanie trestov má však skôr nežiaduce účinky. Dieťa obvykle vedie do odporu, kedy už len vykrikuje „nič mi nedovolíte, stále mi iba niečo zakazujete, stále sa mi iba vyhrážate …“.

Prirodzené a logické dôsledky

Prirodzené dôsledky sú také, ktoré dajú dieťaťu šancu poučiť sa z prirodzeného fungovania okolitého sveta.

Napr.: Dieťa si nabalí do ruksačiku na výlet množstvo vecí. Namiesto upozorňovania a mentorovania, že si toho nemá toľko brať, ho necháme, nech si zbalí, čo chce. Bude musieť celý deň nosiť svoj ťažký náklad.

Je to prirodzený dôsledok toho, že si neskontrolovalo, či tam má len potrebné veci. S veľkou pravdepodobnosťou si nabudúce dá pozor, aby si zobralo len to potrebné.

V takejto situácii rodič vlastne nemusí urobiť nič. V situáciách, kedy neexistujú žiadne prirodzené dôsledky alebo v prípadoch, kedy by takéto dôsledky boli pre dieťa nebezpečné, môžu byť prirodzené dôsledky nahradené dôsledkami logickými (ohrozenie života, ublíženie na zdraví…).

Logické dôsledky umožňujú dieťaťu, aby sa poučilo zo situácie, ktorá nastala a uznávajú vzájomný rešpekt. Aby bolo uplatnenie dôsledkov účinné, dieťa ich musí vidieť v logickej súvislosti so svojim nevhodným správaním.

Napr. dieťa, ktoré sa nevie odtrhnúť od hry a upratať si hračky, nepôjde do kina, lebo ste zmeškali autobus alebo samotné predstavenie. U starších detí, ktoré nevedia ráno „vyliezť“ z postele, zmeškajú autobus a prídu neskoro do školy – budú musieť doháňať učivo.  

Tento spôsob uplatňovania prirodzených a logických dôsledkov umožňuje dieťaťu voľbu a následne učí aj to, aby zodpovedalo za svoje správne či nesprávne rozhodnutia. Obvykle sa deti z dôsledkov poučia, pokiaľ majú možnosť zažiť si aj zlé rozhodnutia.

Rozdiel pri používaní logických dôsledkov a odmien a trestov

V čom sa odlišujú tieto 2 prístupy?

Metóda prirodzených a logických dôsledkov na rozdiel od výchovy odmenami a trestami učí deti, aby sa rozhodovali zodpovedne a nevynucuje si ich podriadenosť voči autorite. Umožňuje dieťaťu voľbu a to, aby zodpovedali za svoje rozhodnutie.

Rozdiel medzi logickým dôsledkom a trestom:

  • trest vyjadruje moc osobnej autority a logický dôsledok nezahrňuje prvok morálneho hodnotenia, je uznaním vzájomného rešpektu,
  • trest sa orientuje na minulosť a logický dôsledok na súčasnosť,
  • logický dôsledok je vo vzťahu k nevhodnému správaniu a trest je len niekedy alebo zriedka v logickom vzťahu ku situácii,
  • logické dôsledky sú neosobné, neobsahujú žiadne prvky osobného morálneho odsúdenia a trest je osobný a zahŕňa morálne odsúdenie,
  • trest vyjadruje poslušnosť, logický dôsledok umožňuje voľbu,
  • trest hrozí „vinníkovi“ stratou rešpektu alebo lásky, ponižuje ho a v logických dôsledkoch to nehrozí.

Príklad logického dôsledku

Chcete pozerať televízor a dieťa neustále poskakuje, vyrušuje.

  • „Klára, radi by sme pozerali TV. Môžeš sa usadiť a pozerať sa s nami alebo odíď z izby.“

Je potrebné prejaviť dobrú vôľu a zachovať pokojný tón hlasu. Keď uplatňujete logický dôsledok, je vhodné uistiť dieťa, že neskôr bude mať príležitosť svoje rozhodnutie zmeniť.

  • „Vidím, že si sa rozhodla odísť z izby. Samozrejme sa môžeš vrátiť, keď sa upokojíš“.

Pokiaľ sa nevhodné správanie opakuje, je potrebné predĺžiť dobu, ktorá musí uplynúť, než sa dieťa opäť pokúsi o zlepšenie. Možno ešte nie je pripravené správať sa zodpovedne.

  • „Vidím, že si sa stále neupokojila a si rozhodnutá odísť z izby. Môžeš znovu skúsiť prísť medzi nás zajtra večer“.

Inšpirujte sa: Viac príkladov logických dôsledkov.

Spracované s použitím: DINKMEYER. D., McKAY G.D.: Efektivní rodičovství krok za krokem, DREIKURS, R., GREY, L.: Logické dôsledky, Annette Kast-Zahn: Každé dieťa sa vie naučiť pravidlá, mpc-edu.sk

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (2 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...
Author image

Mária Kopčíková

Povolaním som psychologička a psychológií sa aj venujem vo svojej praxi v CPR KVAPKA.  Ako lektorka kurzov sa s rodičmi stretávam pred pôrodom, v podpore dojčenia, či príprave detí na školu. Prinášam témy, ktoré mi v praxi pripadajú dôležité.

články autora...

Pridaj komentár