Inkontinencia moču – problém, ktorý narastá

Katarína Gudiaková 2

Problematika samovoľného úniku moču nie je akousi vzdialenou odbornou témou, ktorá sa väčšiny netýka. Práve naopak, táto porucha je omnoho bežnejšia, než sa zdá a postihuje vysoké percentá najmä ženskej populácie. Okrúhly stôl na tému Život s inkontinenciou má byť diskusiou na tému čo vlastne samovoľný únik moču je, ako je to možné, že sa stále častejšie s týmto problémom stretávame u mladších žien a čo robiť, aby sme problémy zmiernili alebo odstránili úplne.

Diskusia na tému Život s inkontinenciou nie je náhodná, práve 30. mája 2012 vychádza najnovšia publikácia autorského kolektívu pod vedením doc. MUDr. Jána Švihru, PhD. z Urologickej kliniky Jeseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine s názvom Inkontinencia moču.

„Inkontinencia považujem za jednu z najzávažnejších porúch súčasného obdobia,“ hovorí autor knihy doc. MUDr. Ján Švihra, PhD. „Epidemiologické čísla majú narastajúcu tendenciu. Skvalitňovanie a predlžovanie života totiž vedie nielen k predlžovaniu veku, ale aj k prirodzene pribúdajúcemu staršiemu obyvateľstvu. Na Slovensku odhadujeme približne 653 tisíc žien, ktoré podľa prieskumu udávajú problémy so samovoľným únikom moču. Zároveň však treba dodať alarmujúce číslo – až polovica pacientov nevyhľadá problém lekára a snaží sa dlhodobo riešiť problém svojpomocne, nesprávne. Neraz pritom stačí správna diagnostika a určenie jednoduchých postupov, ktoré problém môžu zmierniť až úplne odstrániť.“

Druhým momentom, na ktorý treba upozorniť je fakt, že inkontinencia moču nie je len vecou starších žien. Podľa štúdií je prevalencia (teda výskyt daného javu v populácii) medzi ženami už v 30 rokoch viac než 20% (teda, každá piata tridsiatnička sa so samovoľným únikom moču stretáva), po štyridsiatke sa prevalencia blíži k 40%. pričom so zvyšujúcim sa vekom postupne rastie, po sedemdesiatke každá druhá žena samovoľný únik moču pozná.

Pozvanie sadnúť si za okrúhly stôl prijal samotný vedúci autorského kolektívu doc. MUDr. Ján Švihra, PhD., ktorý sa bude venovať základným epidemiologickým otázkam výskytu a rozšírenia inkontinencie na Slovensku. O problematike liečby porúch statiky panvového dna, posilňovania svalov panvového dna a inkontinencia po pôrode bude hovoriť spoluautor knihy doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., riaditeľ Ústavu pre matku a dieťa v Prahe – Podolí. Potrebou úpravy životného štýlu pri inkontinencii sa bude zaoberať tretí zo spoluautorov MUDr. Martin Romančík, PhD. z urologického oddelenia FNsP sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. 

Základné údaje o knihe

Názov: Inkontinencia moču

Zostavovateľ a vedúci autorského kolektívu:

Doc. MUDr. Ján Švihra, PhD., Urologická klinika JLF UK, Martin

Spoluautori

 • Prof. MUDr. Ján Breza, DrSc. Urologická klinika LF UK, Bratislava
 • Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., Ústav pro péči o matku a dítě, Praha
 • Prof. MUDr. Ján Kliment, CSc., Urologická klinika JLF UK, Martin
 • Doc. MUDr. Ladislav Krofta, PhD., Ústav pro péči o matku a dítě, Praha
 • MUDr. Martin Romančík, PhD., Urologické oddelenie, FNsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
 • MUDr. Juraj Svitač, CSc., Urologická ambulancia, ŽILPO, Žilina
 • PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, PhD., Nestátní zdravotnické zařízení rehabilitační centrum, Čelákovice
 • Doc. MUDr. Viera Švihrová, CSc., Ústav verejného zdravotníctva JLF UK, Martin
 • Prof. MUDr. Ladislav Valanský, CSc., Urologická klinika LF UPJŠ, Košice

Vydavateľstvo: Osveta, Martin

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (1 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...

Komentáre k článku

 1. Váš komentár Ďakujem aj v mene ostatných ktorý ešte nemajú odvahu sa vysporiadať touto Dg.Prosím napíšte mi a možno aj nám kde sa ma zavolať alebo isť v Košiciach pre bezplatný skúšobný katéter.Ešte raz ďakujem.j.f

 2. Mala som asi tri mesiace problémy s inkontinenciou spôsobené stresom, bolo toho veľa v práci aj doma a nejak sa to odrazilo práve takto… keďže som lenivá na cvičenie a nebolo ani času na to bola som rada keď som večer odpadla po celom dni do postele, užívala som prípravok ive inkontinstop a pomaly sa snažila meniť životosprávu a zmierňovať stres… inkontinencia nakoniec zmizla asi 2 mesiace po začatí užívania, môžem odporučiť

Pridaj komentár