Negatívne dopady nadmerného pitia na Slovensku

Liga za duševné zdravie 0

Alkohol je legálnou potravinárskou komoditou. Mierna konzumácia spôsobuje uvoľnenie a vyvoláva eufóriu. Pitie alkoholu má na Slovensku, rovnako aj v celej Európe, stáročnú tradíciu a je spoločensky tolerované.

Nadmerné užívanie alkoholu má však veľa škodlivých dopadov. Nielenže sa podieľa na viac ako 60 chorobách a poškodeniach zdravia, nezanedbateľné sú tiež sociálne poškodenia – disharmonické rodiny, znížený výkon, strata práce, spoločenské konflikty, priestupky. Alkoholom sa potencuje významnou mierou i násilná trestná činnosť.“ hovorí MUDr. Ľubomír Okruhlica, hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre liečbu drogových závislostí

Priemerný dospelý obyvateľ Slovenska vypije za rok 13,3 l alkoholu

Podľa štatistiky WHO je Slovensko v celosvetovom sledovaní na 19. mieste v spotrebe alkoholu na dospelého obyvateľa, v rámci Európy na 18. Mieste. Z globálneho pohľadu sa teda u nás pije vysoko nadpriemerne.

Ak by sme rozpočítali konzumáciu rovnako na každého dospelého obyvateľa, tak každý Slovák a Slovenka starší ako 15 rokov vypije ročne 13,3 l čistého alkoholu. Priemerná spotreba v Európe je nižšia približne o 1 liter, t.j. 12,2 l čistého alkoholu.

Ak spotrebu v čistom alkohole prepočítame podľa druhov alkoholických nápojov, tak 13,3 l absolútneho alkoholu predstavuje:

  • 530 veľkých pív, alebo
  • 160 fliaš vína, alebo
  • 45 fliaš tvrdého alkoholu

Aj keď to neplatí pre každý druh alkoholických nápojov,

celková spotreba alkoholu v poslednom desaťročí stúpa.

Obzvlášť závažným je stúpajúci trend pitia nápojov s vyšším obsahom alkoholu. Z celkového počtu dospelých obyvateľov Slovenska je až 77% tých, ktorí občas alebo pravidelne konzumujú alkoholické nápoje. Skupina konzumentov však nie je jednoliata. Väčšinu tvoria občasní, nepravidelní konzumenti. Sú však aj konzumenti pravidelní, medzi ktorými sa vynímajú každodenní, ťažkí pijani so závislosťou od alkoholu.

U nich ročná spotreba alkoholu vysoko prevyšuje hranicu 20 litrov na osobu a sú zodpovední za polovicu jeho celkovej spotreby. Práve táto skupina najviac trpí na negatívne následky pitia a zároveň je najmenej schopná redukovať svoju konzumáciu, a to ani pri zvýšení cien alkoholu. Takýchto ťažkých pijanov je u nás približne 400 000 a každoročne je diagnostikovaných približne 6000 ľudí so závislosťou od alkoholu.

Závislosť od alkoholu je duševné ochorenie

V dávnejšej minulosti nebola závislosť od alkoholu považovaná za duševné ochorenie. Bola vnímaná prevažne ako porucha správania súvisiaca s charakterom osobnosti. Už vyše 50 rokov je však považovaná za ochorenie a ako taká je zaradená aj do oficiálnej Medzinárodnej klasifikácie chorôb.

Na Slovensku je každý rok diagnostikovaných približne 6000 ľudí so závislosťou od alkoholu. Väčšina zdravotných problémov spôsobených alkoholom sa prejavuje práve v skupine závislých pacientov. Niekedy sú telesné ťažkosti a choroby súvisiace s pitím odhalené až v súvislosti s diagnózou závislosti. Časté sú však aj prípady, kedy sa závislí pacienti liečia na rôzne telesné ochorenia spôsobené ich pitím bez toho, aby bola u nich diagnostikovaná závislosť.

MUDr. Okruhlica, O. Valentová

Platí to dokonca aj u ochorení jednoznačne spojených s nadmernou konzumáciou
alkoholu, napr. pri alkoholických ochoreniach pečene. Okrem neochoty samotných pacientov priznať si a riešiť problém závislosti zohrávajú nemalú rolu aj spoločenské predsudky voči alkoholikom zo strany zdravotníckeho personálu. Podľa medzinárodnej štúdie dáva väčšina lekárov prednosť v čakárňach pacientom s inými ochoreniami pred pacientmi so závislosťou – dlhšie čakajú už iba užívatelia drog.

Toto je tiež jeden z dôvodov, že priemerný vek prvej diagnózy závislosti od alkoholu je 42 rokov – často po mnohých rokoch nadmerného pitia a závislosti. Pritom včasná diagnostika a liečba má rozhodujúcu rolu pre minimalizáciu poškodenia zdravia spôsobovaného nadmerným pitím. V roku 2010 bolo na Slovensku diagnostikovaných 5 868 ľudí s diagnózou závislosti od alkoholu –
z toho 4 528 mužov a 1 340 žien.

„Liga za duševné zdravie sa už viac ako 12 rokov snaží podávať slovenskej verejnosti presné informácie o rovnosti duševného a telesného zdravia. V rámci svojich edukačných kampaní vysvetľuje, že aj závislosti ako nikotinizmus či alkoholizmus sú duševné poruchy, a že sú rovnako liečiteľné. Odborníci spolupracujúci s Ligou už roky tvrdia vo svojich výskumoch, že alkoholizmus je jednou z najvážnejších duševných porúch u nás. Je to veľký problém, ale je riešiteľný.“ povedala Olga Valentová, riaditeľka Ligy za duševné zdravie SR

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (2 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...

Pridaj komentár