Rakovina prsníka a novinky v jej liečbe

Eva Pavlíková 0

Často sa stretávame s obavami dojčiacich mamín: “Prekonala som už niekoľko zápalov prsníka, nemôže to viesť ku vzniku rakoviny prsníka?“- odpoveď prof. MUDr.Ivana Kozu , šéfa Národného onkologického ústavu znie jednoznačne: Určite nie. Viac krát gravidné ženy majú omnoho menšiu pravdepodobnosť, že sa u nich táto choroba objaví.

Riziká sú spojené aj s kolísaním hladín niektorých hormónov . Čím v neskoršom veku vám nastúpila menštruácia, čím viackrát ste boli gravidná a dojčiaca, čím skôr nastúpi menopauza (t.j. čím je menší počet cyklov ) – tým menšie riziko, že sa aj vy zaradíme do štatistiky 200 000 žien , ktorým sa ročne v Európe táto choroba diagnostikuje.

Karcinóm prsníka je celosvetovo treťou najčastejšie sa vyskytujúcou rakovinou. Tvorí viac ako 28 % všetkých prípadov rakoviny postihujúcej európske ženy. Celkové celoživotné riziko vzniku rakoviny prsníka u žien je jeden prípad na 9 žien. Väčšinou ide o ženy v postmenopauzálnom veku (nad 50 rokov).

Približne polovica každoročných nových prípadov karcinómu prsníka je pri zistení už v pokročilom štádiu.

Hovoríme o dôležitosti preventívnych prehliadok, ktoré môžu zachytiť túto chorobu ešte v počiatočnom štádiu, kedy sa dá s ňou relatívne úspešne pobiť. Ale niekedy narastie nádor tak povediac „cez noc“, takže ani pravidelné preventívne sledovania na mamografe raz za dva roky nemusia byť na 100% účinnou spásou.

Tu pomôže hlavne vzdelanosť žien, ktoré sa dokážu samé odsledovať.

A ako vyzerá liečba? Je veľmi individuálna, pretože každá pacientka príde v inom štádiu choroby, môže byť pred –alebo po menopauze, inak citlivá na rôzne typy liečby… Na začiatku je vždy dôležitá dokonale prevedená operácia. Nemusí sa vždy odoperovať celý prsník, ako si to mnohí často myslia. Pomocou hormonálnej liečby je možné i väčší nádor zmenšiť a vyoperovať napr. len ¼ prsníka.

Po operácii nasledujú alternatívy. Je dôležité nechať si vysvetliť, čo so sebou ten ktorý spôsob liečby prináša. Rádioterapia, chemoterapia, hormonálna liečba… Pre niektorú ženu je dôležité aby jej nevypadali vlasy, iná má jedinú métu – prežiť čo najdlhšie s akoukoľvek kvalitou života.

TLAČOVÁ SPRÁVA

Nové horizonty v hormonálnej liečbe karcinómu prsníka

Bratislava, 23. októbra 2003. – Predbežné výsledky veľkej medzinárodnej štúdie MA-17 ukázali, že ženy v postmenopauzálnom veku trpiace skorými štádiami rakoviny prsníka, ktoré ukončili päťročné užívanie hormonálnej terapie účinnou látkou tamoxifén po chirurgickom zákroku, mali významný prospech z predĺženej adjuvantnej liečby prípravkom letrozol. Nový liekový režim môže u takýchto žien znížiť riziko opakovaného výskytu rakoviny prsníka až o 43 % a významne znížiť šírenie sa ochorenia kontralaterálne, t. j. objavenia sa karcinómu v druhom prsníku (46 %). Výsledky štúdie sú tak prekvapivé a silne pozitívne, že riešitelia ponúkli kontrolným ženám užívajúcim placebo účinnú látku – letrozol.

Podľa údajov Oxfordskej skupiny pre klinické štúdie včasných štádií karcinómu prsníka sa viac ako 50 % relapsov (opakovaných výskytov) rakoviny prsníka objavuje u žien po piatich a viac rokoch po stanovení prvotnej diagnózy. Ukázalo sa, že tamoxifén, ktorý znižuje riziko relapsu rakoviny prsníka počas prvých piatich rokov podávania po chirurgickom zákroku, po tomto čase už neprináša žiaden prospech.

Pacientky s rakovinou prsníka musia čeliť 2 – 4–percentnej pravdepodobnosti ročne, že sa im rakovinové ochorenie vráti – vo forme novej rakoviny na druhom prsníku, opakovania nádoru na pôvodnej strane, či ako metastáza niekde inde v organizme. Nová štúdia zistila, že ak po piatich rokoch užívania tamoxifénu ženy začnú užívať liek s účinnou látkou letrozol, môžu znížiť toto riziko takmer na polovicu. Po priemerne 2,4 rokoch po ukončení užívania tamoxifénu vznikla nová rakovina prsníka alebo relaps rakoviny na pôvodnom mieste

u 132 žien, ktorým sa podávalo placebo, v porovnaní so 75 ženami, ktoré užívali letrozol, čo je 43-percentné zníženie rizika.

„Až doteraz bol tamoxifén jedným z najúčinnejších liekov na liečbu rakoviny prsníka a v podstate temer akejkoľvek inej rakoviny,“ hovorí Dr. Jeffrey Abrams, zástupca vedúceho divízie klinických výskumov amerického Národného onkologického ústavu. „Nemali sme však liek, ktorý by sme mohli podávať po tamoxiféne. A práve preto je táto štúdia tak významná.“

„Štúdia znamená významný pokrok v zvládnutí kritickej výzvy, ktorej musia čeliť ženy v postmenopauzálnom veku, a to potrebe chrániť sa pred pretrvávajúcim rizikom relapsu po ukončení podávania tamoxifénu,” hovorí Jozef Tóth, Ph.D., riaditeľ Onkologickej divízie spoločnosti Novartis. „Letrozol doposiaľ dosiahol pozoruhodné výsledky. Údaje z nášho prebiehajúceho klinického programu už netrpezlivo očakávame.” Riešitelia štúdie aj ďalší odborníci sú výsledkami štúdie nadšení, veria v to, že letrozol bude zachraňovať životy.

Letrozol, inhibítor aromatázy, je ústne (perorálne) podávaným liečivom. Ide o prvolíniovú liečbu, ktorá sa podáva v jednej dennej dávke ženám v postmenopauzálnom veku trpiacim lokálne pokročilým alebo metastazujúcim karcinómom prsníka pozitívnym na receptor hormónu alebo s neznámym hormonálnym receptorom. Je tiež schválený pre liečbu pokročilého karcinómu prsníka u postmenopauzálnych žien s progresiou ochorenia po antiestrogénovej terapii, a tiež ako neoadjuvantná (predoperačná) terapia. Letrozol je v súčasnosti k dispozícii vo viac ako 75 krajinách sveta.

Novartis je už viac ako tri desaťročia na čele výskumu a vývoja liečiv hormonálnej terapie a podarilo sa mu priniesť na trh v rôznych krajinách štyri rôzne inhibítory aromatázy (AI). Jedným z najvýznamnejších AI uvedených do obehu v ostatných rokoch je letrozol. Ide o jediný AI, ktorého účinnosť je preukázateľne lepšia ako účinnosť tamoxifénu, a to z hľadiska doby do progresie (rozvinutia) ochorenia a podielu objektívne reagujúcich pacientok pri pokročilom karcinóme prsníka. Okrem toho, že AI predstavujú prvolíniovú terapiu pokročilej rakoviny prsníka, Novartis momentálne skúma letrozol ako neodjuvantnú (predoperačnú) a adjuvantnú (pooperačnú) terapiu.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (2 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...
Author image

Eva Pavlíková

Do tejto stránky som sa prerodila. Postupne - pôrodmi mojich štyroch detí. A tak sa na svet pozerám očami rodiča. Čo na mysli, to na klávesnici.

články autora...

Pridaj komentár