Vysokodávkovaný vitamín C

PharmDr. Lucie Kotlářová 2

Vitamín C:

nenahraditeľná ochrana pred chorobami spôsobenými oxidatívnym stresom

V modernej civilizácii je ľudský organizmus permanentne ohrozovaný tzv. oxidatívnym stresom. To je stav, pri ktorom v tele vzniká (napríklad vplyvom znečisteného ovzdušia, rôznych typov žiarenia, pri duševnom a fyzickom vyčerpaní, pri dlhodobých zápaloch, po aplikácii cytostatík a ožarovaní a pri nádorových ochoreniach) nadmerné množstvo tzv. kyslíkových radikálov – agresívnych látok, ktoré pôsobia deštruktívne na tkanivá a sú príčinou mnohých chorôb.

Vitamín C má zásadnú a nenahraditeľnú úlohu pri potláčaní oxidatívneho stresu. Okrem toho je nevyhnutný pre normálny priebeh dôležitých biochemických reakcií, napr. detoxikácii cudzorodých látok v pečeni, správny metabolizmus tukov, zúčastňuje sa na tvorbe kolagénu (dôležitého napr. pre kĺby a steny ciev), blokuje tvorbu karcinogénov, podporuje imunitné pochody a funkciu mozgu, podporuje vstrebávanie železa, čo je dôležité pre tvorbu a funkciu červených krviniek.

Vitamín C si neviem vytvárať,

a preto ho treba telu dodávať. Ak je hladina vitamínu C v tele nízka, hrozí nebezpečie vzniku ochorení, spôsobených buď oxidatívnym stresom alebo nedostatkom vitamínu C pre uvedené chemické reakcie (napríklad syntézu kolagénu). Absolútny nedostatok vitamínu C vyvoláva ochorenie pomenované ako skorbut. Týmto ochorením (prejavuje sa napr. krvácaním, chudokrvnosťou, poruchou hojenia rán) trpeli námorníci pri dlhodobom pobyte na mori a pri nedostatočnom prísune potravín s obsahom vitamínu C.

Avšak už pri čiastočnom, tzv. subklinickom nedostatku vitamínu C dochádza k rozvoju nebezpečných zmien v tele, napr. zvyšuje sa koncentrácia škodlivého LDL-cholesterolu, čo predstavuje riziko pre srdce a cievy a rozvíja sa oxidatívny stres, ktorý je spoluzodpovedný za vznik chronických zápalov, napr. reumatoidnej artritídy a prispieva aj ku vzniku alergií, depresívnych porúch, osteoporózy, opakujúcich sa infekcií, nádorových ochorení, ale i syndrómu vyhorenia a chronického únavového syndrómu.

Úloha vitamínu C v prevencii chorôb

Čiastočný deficit vitamínu C ovplyvňuje organizmus, ak ide o dlhodobé zdravie. Vitamín C je potrebný napr. pri prevencii cievnych a nádorových ochorení, keď sa odporúča koncentrácia vitamínu C v plazme minimálne v dávke 0,9 mg/dl, čo zodpovedá dennému príjmu 100 mg vitamínu C.

Avšak pri chorobách, ktoré vznikajú vďaka oxidatívnemu stresu, napr. pri chronických zápaloch, keď je v tele viac voľných kyslíkových radikálov, je potrebné oveľa väčšie množstvo vitamínu C, lebo vitamín sa spotrebúva pri neutralizácii veľkého množstva kyslíkových radikálov.

Pri podaní vitamínu C ústami – vďaka obmedzenému transportnému množstvu v čreve – možno dosiahnuť v krvi len nízku koncentráciu vitamínu C, ktorá stačí na zabezpečenie len niektorých preventívnych, nie však liečebných účinkov.

Na dosiahnutie liečebných účinkov vitamínu C treba vytvoriť v krvi 10–25-krát vyššiu koncentráciu, čo možno docieliť len pri vnútrožilovom podaní, obyčajne formou vysokodávkovanej infúzie vitamínu C. Intravenózne podanie vytvára v krvi koncentráciu vitamínu C, ktorá pôsobí nielen preventívne, ale aj terapeuticky, predovšetkým protizápalovo, a ako ukazujú niektoré štúdie, možno ho tiež využiť v onkológii. 

Účinky protizápalového pôsobenia vysokých dávok vitamínu C 

Na liečbu chronických zápalov, ktoré vznikli z oxidatívneho stresu, je potrebná až 15-krát väčšia koncentrácia vitamínu C v krvi v porovnaní s „normálnou“ koncentráciou vitamínu C v krvi. Ako sme už spomenuli, túto koncentráciu vitamínu C možno dosiahnuť len vnútrožilovým  podaním. Oxidatívny stres má dôležitú úlohu napr. pri zápaloch dýchacieho ústrojenstva, ale aj pri alergiách, napr. astme a alergickej nádche. Podaním dostatočného množstva vitamínu C sa rozširuje paleta možností liečby alergických ochorení. Vitamín C má protizápalový efekt, znižuje hladinu histamínu a mohol by znižovať spotrebu kortikosteroidov. Je dôležitým faktorom pre bariérovú funkciu kože, pri atopickej dermatitíde a psoriáze sa zistila výrazne znížená hladina vitamínu C v koži. Oxidatívny stres a chronický zápal podporujú odbúravanie kostného tkaniva – osteoporózu. Vitamín C svojím účinkom pôsobí proti týmto negatívnym faktorom.

Možnosti využitia vysokodávkovaného vitamínu C v onkológii

Infúzne podaný vitamín C dokáže niektoré nádorové bunky usmrtiť,  kým zdravé bunky  ochrániť. Tento selektívny účinok je vo farmakológii  nezvyčajný, lebo napr. cytostatiká, ktoré sa používajú v onkológii, pôsobia toxicky na oba typy buniek. Tento dvojaký účinok vitamínu C vysvetľujú odborníci nasledovným spôsobom. Vitamín C ako antioxidant, podávaný  v terapeutických dávkach –  t.j. vo vysokodávkovanej infúzii – chráni zdravé bunky pred oxidatívnym stresom, ktorý predstavuje rizikový faktor pre vznik nádorových ochorení. Preto je dôležitým faktorom v prevencii onkologických ochorení.

Zároveň ale vysokodávkovaný vitamín C môže zohrať úlohu aj v liečbe niektorých nádorových ochorení. Pri metabolizme vitamínu C vzniká totiž peroxid vodíka, ktorý zdravá bunka dokáže odstrániť vďaka svojej enzymatickej výbave. Niektoré nádorové bunky však  nemajú túto enzymatickú výbavu, preto nedokážu peroxid vodíka zmetabolizovať (t.j. „zneškodniť“). Peroxid vodíka  tieto nádorové bunky poškodí, čo vedie k ich zániku a znemožní  ich množenie, a tak aj rast nádorov určitého typu.

Tento účinok vitamínu C bol preukázaný v laboratórnych podmienkach na niektorých typoch nádorových buniek, ukázalo se, že vitamín C vo vysokých dávkach môže viesť  k redukcii hmoty niektorých tumorov a k zníženiu rizika ich metastázovania.

Pôsobenie proti metastázovaniu sa dáva do súvislosti so schopnosťou vitamínu C blokovať nádorovú angiogenéziu, t.j. vznik nových ciev, ktorými je nádor zásobovaný krvou, čo umožňuje jeho rast a šírenie, t.j. tvorbu metastáz. Klinickými štúdiami sa v posledných rokoch naviac preukázalo, že infúzie vitamínu C zlepšujú kvalitu života pacientov s niektorými onkologickými ochoreniami a zvyšuje účinnosť niektorých typov  protinádorovej liečby

Vitamín C – prostriedok prevencie a terapie

Preventívne podávanie vitamínu C sa odporúča na zníženie rizika aterosklerózy a pri onkologických ochoreniach. Odporúčaná dávka 100 mg vitamínu C (podaná ústami) platí len pre zdravých jedincov. Osoby, ktoré trpia niektorým z ochorení, ku vzniku ktorého prispieva oxidatívny stres a tvoria sa vo zvýšenej miere kyslíkové radikály, potrebujú vyššie, liečebné dávky vitamínu C, ktoré napr. pri poruche imunitného systému zabezpečujú optimálnu funkciu imunity,  zlepšujú hojenie rán, podporujú tvorbu kolagénu, zlepšujú toleranciu stresu,  podporujú detoxikáciu v pečeni. 


Vitamín C je fyziologická, pre organizmus bežná látka, ktorej  prebytok sa obličkami vylúči potom, ako v tele uvedeným užitočným spôsobom ovplyvní tkanivo. Vzhľadom na funkciu, ktorú v tejto rovnováhe vitamínu C v tele hrajú obličky, je dôležitá neporušená funkcia obličiek. Osoby, ktoré trpia zlyhávaním obličiek, alebo sklonom k tvorbe obličkových kameňov, by nemali užívať vysokodávkovaný vitamín C. Liečbu vitamínom C dnes poisťovne nehradia. Obvykle se aplikuje formou krátkej vnútrožilovej infúzie, aplikáciu robí lekár alebo zdravotná sestra. 

Niektorí odborníci charakterizujú podávanie vysokodávkovaného vitamínu C ako „zabudnutý poklad vo farmakoterapii“. Táto metóda sa totiž asi  v polovici  minulého storočia používala, potom sa na ňu pozabudlo, a až nedávno s objavom dôležitosti oxidatívneho stresu pri vzniku ochorení a objasnení funkcie, ktorú v ovplyvnení tohto stresu majú vysoké hladiny vitamínu C, bola táto perspektívna metóda na základe narastania odborných argumentov znovuobjavená.

Jej účinnosť je doložená stále rastúcim množstvom laboratórnych i klinických štúdií.


zdroj: TS  Edukafarm

PharmDr. Lucie Kotlářová,  ved. klinického výskumu  a farmakovigilance

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (8 hlasov, priemerne: 4,60 z 5)
Loading...

Komentáre k článku

  1. My nakupujeme infúzny vitamín C vo väčšom počte, pre svoju osobnú potrebu a aj pre známych. Ak by mal niekto záujem Infúzny roztok kyseliny askorbovej / Injektopas 7,5g. Cena je 1Ks/14,90Eur.

     

    Mail: vitaminikc@gmail.com

Pridaj komentár