Vhodné pohybové aktivity pre deti

Elena Cenká 0

Za optimálne obdobie na vytvorenie trvalého vzťahu k vykonávaniu športových a pohybových aktivít sa považuje detský a mládežnícky vek.

Pri cvičení rodičov a detí, ako aj pri cvičení detí predškolského veku možno využiť v primeranom rozsahu takmer celý obsah základnej gymnastiky. Ťažisko je v pohybových hrách,  ktoré sa prelínajú celou činnosťou ako základná forma práce. Východiskom sú spontánne pohybové činnosti.

Už aj u najmladších detí sa odporúča cvičiť s hudbou. Ťažisko cvičenia rodičov a detí spočíva v špeciálnych cvičeniach, ktoré pôsobia ako významný prostriedok rozvíjania vzájomných citových a sociálnych vzťahov.

Obdobe batoľaťa

U dieťaťa je vhodné rozvíjať obratnosť – predovšetkým obratnosť končatín, uchopovanie, zdvíhanie, držanie ap., založené na striedaní rôznych druhov hračiek a rýchlosť – striedať rôzne pohybové aktivít, ako je behanie, lezenie… V tomto období by rodičia nemali dieťa v pohybe obmedzovať, ale iba dohliadať na to, aby sa nezranilo. Je veľmi dôležité, aby bol pohyb nielen podnecovaný dospelými, ale aby vychádzal z hier s vrstovníkmi.

Predškolský vek 

Dieťa by malo tráviť veľké množstvo času pohybom a „športovaním“. Kvalita pohybov sa zvyšuje, dieťa sa učí aj zložitejšie pohyby, ako je napr. jazda na korčuliach, plávanie, jazda na lyžiach, jazda na bicykli, prekážkový beh, futbal atď.

Práve v tomto období sa vytvára kladný vzťah k rôznym druhom športu a dieťa si vyberá šport, ktorý ho zaujme a bude baviť. Je na rodičoch, aby našli správny pomer medzi športom a prípadným sledovaním televízie. V neskoršom veku bude dieťa len kopírovať návyky z minulosti a statické aktivity budú pribúdať (učenie, počítače…).

  • Pre dieťa je životným minimom pohybovej aktivity 50 % priemernej pohybovej aktivity.
  • Je veľmi dôležité viesť deti k pohybu formou detskej hry – príkazy a zákazy sú väčšinou neúčinné. 

Postrehy odborníkov

MUDr. Eva Huberova, pediater : Pravidelná fyzická aktivita je spojená s okamžitým aj dlhodobým prínosom pre zdravie detí (psychická pohoda, lepšia kontrola hmotnosti a menšia pravdepodobnosť vzniku nadváhy, nižší tlak, zlepšená srdcovo-cievna činnosť a činnosť dýchacieho aparátu). Problémom súčasnosti sa však stáva klesajúca fyzická aktivita dnešných detí, ktorú nahrádza čas strávený v spoločnosti televízora, DVD, alebo počítača.  

doc. PaedDr. Naďa Vladovičová, PhD.: V posledných desaťročiach na Slovensku výrazne vzrástla závažnosť neinfekčných chorôb a v súlade s požiadavkami európskej stratégie zameranej na zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva Európy je nevyhnutné presadzovať do praxe opatrenia primárnej prevencie. Aktívny životný štýl, v ktorom podstatné miesto zaujíma primeraná pravidelná pohybová aktivita, sa ukazuje ako jeden z dominantných faktorov aktuálneho zdravotného stavu. Pohybová aktivita pritom nie je chápaná len biologicky, ale rešpektuje i bio – psycho -sociálne zložky existencie a fungovania ľudského organizmu. Optimálny pohybový režim a vyvážená strava majú kľúčovú úlohu v zdravom životnom štýle. 

Čo dodať na záver?

 

Kladný vzťah detí k fyzickej aktivite ovplyvňuje pozitívne nielen ich budúci zdravotný stav, ale aj budúce úspechy v živote. Je totiž veľmi pravdepodobné, že z aktívnych detí vyrastú aktívni dospelí, ktorí budú skvelým príkladom pre svoje deti. 

Elena Cenká

www.yogalates.sk

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (1 hlasov, priemerne: 4,00 z 5)
Loading...

Pridaj komentár