Pripravované zmeny v Zákonníku práce a v zákonoch o sociálnom a zdravotnom poistení – týkajú sa každého

Vlasta Kostercová 0
foto: isifa.com

V auguste 2012 schválila Národná rada SR novelu Zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení.  Zmeny sú plánované tiež v Zákone o dani z príjmov, Zákone o starobnom dôchodkovom sporení, Zákone o zdravotnom poistení . Zároveň sa chystá na schválenie novela Zákonníka práce.

Platné od 1.1.2013

Spomenieme len niektoré chystané zmeny.  Predovšetkým tie, ktoré sa dotýkajú  flexibilných pracovných úväzkov:

V súčasnosti matky, ktoré sú počas materskej alebo rodičovskej dovolenky pracovne aktívne a napr. na dohodu poberajú príjem od zamestnávateľa, zároveň majú nárok na poberanie materského alebo rodičovského príspevku. Podľa pripravovanej zmeny, nárok na materský príspevok už mať nebudú. Na rodičovský áno.

Podobne je to i s predčasnými dôchodcami. Ak bude dôchodca chcieť pracovať, bude s musieť rozhodnúť medzi príjmom od zamestnávateľa alebo predčasným dôchodkom. Poberať súčasne oba nebude môcť.

Ako náhle sa evidovaný nezamestnaný zamestná na dohodu (teda nielen na riadnu pracovnú zmluvu), bude vyradený z evidencie nezamestnaných a stratí nárok na podporu v nezamestnanosti.

Od nového roka sa zavádzajú nové odvody pre zamestnancov pracujúcich na dohody

Do konca roka 2012 sa z dohôd platí len úrazové a garančné poistenie, ktoré platí zamestnávateľ. Od nového roka 2013 sa typ „zamestnanca na dohodu“ bude z pohľadu poistenia považovať za typ „zamestnanca v pracovnom pomere“. To znamená, že oba tieto typy zamestnancov budú platiť rovnaké odvody. Výnimkami sú študenti a poberatelia starobných dôchodkov, invalidných dôchodkov, invalidných výsluhových dôchodkov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek (i keď aj ich sa dotkli určité zmeny).

Na druhej strane, zamestnanci na dohodu budú mať predovšetkým tieto nároky: dávky nemocenského poistenia vrátane nároku na náhradu príjmu počas prvých 10 dní práceneschopnosti, na dávky v nezamestnanosti, dávky z dôchodkového poistenia. Zároveň sa na nich budú vzťahovať paragrafy Zákonníka práce ako v prípade zamestnancov v riadnom pracovnom pomere, napr. pracovný čas, minimálna mzda, nárok na vyplatenie odstupného podľa počtu odpracovaných rokov (popri ustanovenej výpovednej lehote), a iné.

Vymeriavací základ SZČO pre výpočet zdravotného a sociálneho poistenia bude vychádzať od nového roka vyšší. Zároveň tzv. minimálny vymeriavací základ SZČO sa zvyšuje na 50% priemernej mzdy (393 eur oproti súčasným 339,89 eur).

Nasledujúce sú zatiaľ len návrhy, o ktorých by mala rokovať Národná rada SR v septembri a októbri 2012

Pokiaľ ide o pracovný pomer na dobu určitú, pracovný pomer bude možné dohodnúť najviac na 2 roky (doteraz 3 roky) a súčasne predĺženie a opätovné dohodnutie bude možne v rámci tejto doby najviac 2 krát (doteraz 3 krát).

Pružný pracovný čas bude možný len po dohode so zástupcami zamestnancov. Ak zástupcovia nepôsobia, môže sa zamestnávateľ rozhodnúť bez  tejto dohody.

Agentúra dočasného zamestnávania môže prideľovať len zamestnancov, ktorí sú v pracovnom pomere s agentúrou, teda nie na dohodu.

Obnovená bude možnosť súbehu výpovednej doby a odstupného.

Paragraf o Flexikonte sa ruší a bude nahradený Kontom pracovného času. Zavádzať ho bude možné len v rámci kolektívnej zmluvy alebo po dohode so zástupcami zamestnancov. Ak zástupcovia nepôsobia, zamestnávateľ o Konte nebude môcť samostatne rozhodnúť. Konto pracovného času sa bude zavádzať v prípade činností, pri ktorých sa v priebehu roka prejavuje rozdielna potreba pracovného času. Ten bude možné rozdeliť na jednotlivé týždne v rámci lehoty najmenej 4 mesiace a najviac 12 mesiacov.

Autorka pôsobí: www.flexipraca.sk

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (3 hlasov, priemerne: 2,70 z 5)
Loading...

Pridaj komentár