Dyslektik v domácej škole

Viera Krajčovičová 3

Môjho syna – druháka hodnoteného psychologičkou ako dieťa s dyslektickými problémami učím tri mesiace v domácej škole. Zákon povoľujúci na Slovensku domáce vzdelávanie určuje preskúšanie dieťaťa v kmeňovej škole raz za polrok. Preto sú januárové týždne stresujúce. No zdá sa, že ťažšie ich prežívajú rodičia ako samotné deti. Pochopiteľne, veď hodnotenie žiaka je hodnotením ich polročnej práce.

Naše prvé skúšky

S ústretovou pani učiteľkou sme sa vopred dohodli, že v druhej polovici januára bude Ondrejko päť dní chodiť do školy rovnako, ako jeho ostatní spolužiaci. Po adaptácii si napísal spolu s triedou polročné previerky a pani učiteľka ho z niektorých predmetov ústne vyskúšala. Pri hodnotení prihliadala i na jeho zošity a práce vytvorené doma. Hoci moje obavy boli veľké, ukázali sa ako celkom neopodstatnené.

Náš Ondrej bojuje s dyslektickými problémami. To bol i hlavný dôvod na zrealizovanie domácej školy u nás. Čo sme teda za tri mesiace dosiahli?

Pri návštevách u špeciálnej pedagogičky dostávame úlohy a odporúčania na cvičenie pozornosti, nácviku čítania a pod. Hoci sa všetky zdajú byť jednoduché, pri zodpovednom vypracovaní a neodmysliteľnej pravidelnosti zaberajú približne hodinu práce denne. Prax nám ukázala, že svedomitý prístup k odporúčaniam špeciálneho pedagóga a napredovanie v školských témach podľa individuálneho tempa postihnutého dieťaťa prináša zlepšenie.

Dlho sme s Ondrejkom bojovali s vynechávaním dĺžňov, mäkčeňov, bodiek na i aj bodiek na konci vety. V polročnej previerke zo slovenského jazyka už tieto chyby neurobil. Bez úľav dostal zaslúženú známku 2/3. Napísal v diktáte niekoľko hrubiek a neurčil v slovách správne všetky mäkké spoluhlásky, no tradičné dyslektické chyby v jeho písomnom prejave ustupujú.

V čítaní sa zdá byť progres pomalší. Pomocou čítacieho okienka trpezlivo trénujeme prelúskanie všetkých slabík v slove bez domýšľania si jeho záveru. Zhluky spoluhlások správne prečíta až po niekoľkonásobnom zopakovaní, čo považujem za problém. No slová pozostávajúce z otvorených slabík číta pekne. Výsledok je vždy výrazne lepší, keď sedíme spolu a ja mu nedovolím pokračovať, pokým nie je slabika prečítaná správne. I keď tento nácvik ide pomalšie, úspechom je fakt, že Ondrej stále ochotne číta. Nezanevrel na knihy, ako sa to u dyslektikov často stáva.

Matematika nám vždy išla dobre.

S ľahkosťou vypočíta zadané úlohy, problém mu robí len prečítanie dlhšieho zadania.

Predmety vlastiveda a prírodoveda sme učili nekonvenčne. Púšťali sme si šarkana, aby sme videli využitie vetra. Ondrej nafotil každého člena rodiny a na počítači urobil svoju prvú prezentáciu. Vyrobili sme tukové kŕmidlo pre vtáčiky. Rozhodli sme sa, že každý mesiac odfotíme našu čerešňu, aby sme videli, ako sa cez rok mení. Vytvorili sme špeciálny kruhový kalendár, na ktorom sme si ukazovali striedanie ročných období, naučili sa názvy mesiacov, zistili kedy sú prázdniny. Navštívili sme Slovenské národné múzeum. Skúmali topenie čokolády a jej následné tuhnutie v inej forme.  Možno sme neprebrali všetko ako spolužiaci v škole, no to, čo sme robili, bola vždy zábava.

Hodnotenie

Známky na vysvedčení má Ondrejko pekné: jednotky a dvojky. Všetky čestné a spravodlivé, bez úľav.

Päť dní v škole ukázalo i čosi iné. Náš žiačik bol po dopoludňajšom vyučovaní a popoludňajších prípravách vyčerpaný a tak mu už neostávala chuť, sila ani čas na cvičenia odporúčané špeciálnou pedagogičkou. Bez nich je však progres ťažko predstaviteľný. Táto skúsenosť je ďalším dôkazom, že domáca škola zabezpečuje všetky predpoklady na nápravu problémov v učení. Navyše to dokáže prirodzenou, nenásilnou, hravou formou.

Dyslektik totiž nepotrebuje úľavy, ale účinnú pomoc pri zvládnutí jeho hendikepu.

Foto: isifa.com

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (12 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...

Komentáre k článku

  1. Vierka, gratulujem! Urobili ste kus dobrej prace smile Z vasho pribehu je zrejme, ze sa oplati „plavat proti prudu“ a postavit sa za svoje dieta, ked to tak rodicia citia. Drzim palce a rada si precitam ako sa vam bude darit aj dalej.

Pridaj komentár