Keď je slovo „škola“ doma horké…

Mária Kohutiarová 3

O pár dní budeme držať v ruke vysvedčenia našich detí – a nie všetky nás budú napĺňať hrdosťou. Nejde o to, či tam budú stoličky a gule, niekedy možno nebudeme jednoducho stotožnení so známkou, ktorú učiteľ toho – ktorého predmetu dal nášmu potomkovi, alebo z opisov situácie v triede sa vo vás preleje posledná pomyselná kvapka trpezlivosti. Čo je teraz možné urobiť tak, aby to malo zmysel?

Uhrajte svoj adrenalín do roviny slušnosti a neriešte to s učiteľom sám, už vôbec nie rušne, hlasno, ručne či stručne. Ešte stále existujú aj oficiálne páky, ako sa dovolať aj v školstve spravodlivosti.

Trošku paragrafov

Ak teda chcete vstúpiť do vôd sťažovateľských, aj v školských záležitostiach vám bude na pomoci Zákon o sťažnostiachZákon č. 9/2010. V sťažnosti nie je potrebné uvádzať presné paragrafy, treba však vychádzať z ich poznania, pretože je veľmi dôležité presné a konkrétne opísanie situácie, ktorá nám prekáža. Sťažnosť musí byť riadne podpísaná, v opačnom prípade – teda ak by bola anonymná –  sa ňou inšpektori nebudú vôbec zaoberať. K známkovaniu – pokiaľ sa vaša sťažnosť bude týkať tohto – vám pomôže Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy.

Ako to celé urobiť dobre

Na situáciu sa treba pozerať jednoznačne pragmaticky: a to aj v tom prípade, kedy sa na počiatku všetkého znovu dobre porozprávate s dieťaťom. Pravdivosť sťažností a tým aj ich úspešnosť je totiž 50%, čo o niečom vypovedá. Druhá vec: skúste situáciu najprv poriešiť s vyučujúcim, triednym a ak to inak nepôjde, s riaditeľom školy. Podľa nového zákona by mal riaditeľ a aj učiteľ urobiť záznam o sťažnosti už aj z vášho ústneho podania.

Pokiaľ ide o pochybnosti o správnosti známky, musíte podať žiadosť o komisionálnu skúšku v škole do troch dní od vydania vysvedčenia. Rozhodnutie o jej povolení či nepovolení vydá riaditeľ do 15 dní. Dajte však pozor: výsledok skúšky je konečný a už neexistuje možnosť ďalšej opravy! Pokiaľ máte „zaujímavú“ známku zo správania, mali by ste byť o jej možnosti na vysvedčku informovaní – za takéto informovanie sa považuje napr. aj pokarhanie riaditeľom školy.

Pozor, môže sa vám stať, že budete mať v ďalšom polroku zníženú známku zo správania len preto, lebo vás tínedžer urobil počas prázdnin neprístojný druh reklamy, napr. alkoholom alebo  spáchaním trestného činu.  O podaní sťažnosti – nech je podaná aj ústne – musí riaditeľ školy urobiť záznam! Pokiaľ ste neúspešný pri riešení problému priamo v škole, obráťte sa so sťažnosťou na Školskú štátnu inšpekciu.

Sťažnosť možno podať písomne, ústne, elektronicky alebo faxom – ale potom platí, že do piatich pracovných dní je potrebné svoju žiadosť prísť osobne pospísať – inak sa odloží ad acta.  Ak je sťažnosť správne napísaná, riaditeľ ju musí nielen vyriešiť osobne, ale aj dať vám vedieť výsledok. Za žiadnych okolností sa nemôže riadiť lojalitou k učiteľovi, ale situáciou. Chybou je tiež, ak v odpovedi riaditeľa nepodstatné argumenty o situácii.     

Zo skúseností

Ako to celé vníma druhá strana? Učiteľka Janka Čížová hovorí, že je dôležitá dobrá komunikácia s dieťaťom, pretože deti si často vymýšľajú a skrášľujú opis situácie. Z tohto dôvodu je potrebné hovoriť s deťmi o škole denne, čo platí aj o sledovaní prospechu žiaka. Problematickou časťou pre ňu ostáva aj fakt, že mnohí rodičia ťažko priímajú, že ich dieťa sa môže skutočne inak správať doma a inak v škole – oni stoja len za tým svojím domácim.        

Z pohľadu psychologičky PhDr. Viery Durišovej z galantského Centra pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie je dôležité v prípade podozrenia na  zaškatuľkovanie prípadne až „sedenie“ učiteľa na žiakovi a následných podozrivo horších známok, požiadať o preskúšanie komisionálne. Istým riešením a pomocou je aj návšteva CPPPaP, kde psychológ môže dieťaťu dať testy či dotazníky, primerané jeho veku a urobí si obraz o jeho schopnostiach, slabých a silných stránkach, pracovných návykoch. 

Pokiaľ by dieťa bolo zasiahnuté traumou zo zlého prístupu učiteľa, aj tu môže psychológ hľadať príčinu – stáva sa aj to, že je ukrytá priamo v dieťati. Ak však skutočne osobnosť učiteľa je pre dieťa deštrukčným prvkom, najjednoduchším riešením je dieťa preložiť do inej školy.

Hoci by sme všetci chceli mať na vysvedčení čo „najčistejšie“ známky, treba sa pripraviť aj na túto verziu – pokoj, informovanosť a rozhľad nám v riešení takejto situácie určite pomôžu.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (2 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...
Author image

Mária Kohutiarová

Stále predovšetkým manželka, 7x mama, človek pre druhých. Chcem aj prostredníctvom riadkov priniesť presvedčenie, že svet je úžasné miesto a mať deti a rodinu je to najlepšie, čo nám mohlo byť dané.

články autora...

Pridaj komentár