Vzdelávacie poukazy

Mária Kohutiarová 8

Dnes ráno vytiahli naše deti z tašky vzdelávacie poukazy. Po zmätkoch, ktoré sa s ich použitím diali minulý rok, som sa na ne špeciálne pripravila.

Pretože – v mnohých školách boli informácie nulové a mnohí rodičia nemali síl zháňať v časovom strese, danom aj návratom vzdelávacích poukazov do škôl, informácie o tom, čo je a čo nie je pravdou.

Poukazy vlani

Problémom totiž vlani bolo, že mnoho škôl priamo či nepriamo tlačilo na deti, aby vzdelávací poukaz vrátilo do školy, ktorú navštevuje s podmienkou prihlásenia sa na ponúknuté krúžky.

Nielen pre mňa a naše deti však bolo toto do značnej miery komplikované. Z ponuky, ktorú som zo školy dostala, som nadšená nebola: hľadala som pre svoje deti adekvátny pohybový krúžok primeraný ich veku, no dostala som ponukovým listom krúžkov frčku do nosa. Neviem, ako je to možné, ale pre deti od druhého do štvrtého ročníka sa nenašlo na tak potrebné hýbanie nič.

Dosť mi to osobne prekážalo, lebo jedna vec je, ak sa vonku vybláznia, druhá vec je, ak sa trošku cieľavedome venujú športu a nemusí to byť hneď futbalový alebo tenisový klub. V malom mestečku, ako je to naše, je ponuka pre deti tohto vekového kalibru žalostná. Nehovoriac už o kombináciách času s inými krúžkami, kedy aké také možnosti pohybového typu vypadli zo selekcie prirodzenou cestou.

Vlani to skončilo takou remízou so zaťatými zubami: keďže zo školy tvrdohlavo tvrdili, že poukazy môžu ísť len im a v ľudovkách v tom mali chaos – hoci tam by sme poukaz bez problémov použili, deti šli jeden na čitateľský, druhý na zbor do školy.

Celé toto šialenstvo nadobúdalo v niektorých školách také mierne pikantné detaily, kedy na niektoré aktivity školského klubu nemohli ísť deti mimo neho – lebo však oni tam nedali poukaz! To, že tie akcie boli plošne propagované a že aj deti, ktoré nechodiil do školského klubu tam chceli ísť, bolo jedno…

Ako to teda je?

Po prvé – nečakajte dlho, poukaz treba odovzdať do 25. septebmra príslušného kalendárneho roka. A dať do ruky vám ho mali najneskôr do 10. septembra – čo u nás bolo neskôr, neviem, prečo.

Po druhé – možností, kam vzdelávací poukaz dať, je viacero: školy a školské zariadenia podľa zákona o výchove a vzdelávaní, teda základné, stredné alebo špeciálne školy, ďalej základné umelecké školy, jazykové školy, materské školy alebo školské zariadenia – školské kluby detí, centrá voľného času, školské strediská záujmovej činnosti, domovy mládeže i školské jedálne, ak pri nich zriadia nejaký krúžok pre žiakov základných, stredných alebo špeciálnych škôl.

Kam vlastne odovzdať poukaz, ak sa rozhodnem pre iné miesto, ako je základná škola? Podľa výkladu zákona tam, kde je poukaz určený a kde bude naše dieťa navštevovať krúžok hradený cez poukaz. Na samotnom poukaze sú dve kolónky, ktoré trošku pôsobia chaoticky: a to poukaz vydal… (tu je pečiatka školy a podpis riaditeľa plus oficiality) a na spodnej časti poukazu je kolónka poukaz prijal – kde svojím podpisom prevezme poukaz ten riaditeľ, do ktorého správy patrí vami vybratá mimoškolská aktivita.

Minimálny počet hodín, ktoré sa hradia cez vzdelávací poukaz, je 60 vyučovacích hodín, ktoré musia byť riadne školou alebo zariadením podľa hore uvedeného zoznamu evidované.

Pri ospravedlňovaní neúčasti žiaka na záujmovom vzdelávaní sa postupuje rovnako ako pri ospravedlňovaní neúčasti žiaka na vyučovaní.

Aktivity, ktoré sú hradené zo vzdelávacieho poukazu, sa môžu realizovať len mimo času vyučovania a majú byť zamerané na záujmovú, rekreačnú, telovýchovnú a spoločenskú činnosť. Tieto aktivity sa nemajú týkať vyučoacieho procesu podľa učebných osnov.

Hodnota vzdelávacieho poukazu pre rok 2010 je 28 Eur – to je dôležitá informácia pri riešení poplatkov za krúžok, ktorý dieťaťu vyberiete.

Nenechajte rozhodne vzdelávací poukaz prepadnúť – je to jedna z mála šancí, ktorou nám štát hradí časť nákladov na rozvoj dieťaťa, slúžiaci na jeho prípravu do života.

Z materiálov MŠ SR a Ústredného portálu pre veci verejné spracovala

Mária Kohutiarová

 

 

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (8 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...
Author image

Mária Kohutiarová

Stále predovšetkým manželka, 7x mama, človek pre druhých. Chcem aj prostredníctvom riadkov priniesť presvedčenie, že svet je úžasné miesto a mať deti a rodinu je to najlepšie, čo nám mohlo byť dané.

články autora...

Komentáre k článku

 1. My sme poukazli absolvovali prvý raz, máme prvka. Informácie sme dostali pomerne dostatočné, je prvad, že krúžkov pre prvákov nie je veľa, ale sú. Na našej škole sa potom za krúžok neplatí.

  DO ZUŠ by sme ho síce venovať mohli, ale z poplatku za školné nám to neodrátajú – vraj nemôžu.

  Takže radšej využijeme ponuku v základnej škole – kde sme práve vybrali tú pohybovú aktivitu.

 2. My sme poukazli absolvovali prvý raz, máme prvka. Informácie sme dostali pomerne dostatočné, je prvad, že krúžkov pre prvákov nie je veľa, ale sú. Na našej škole sa potom za krúžok neplatí.

  DO ZUŠ by sme ho síce venovať mohli, ale z poplatku za školné nám to neodrátajú – vraj nemôžu.

  Takže radšej využijeme ponuku v základnej škole – kde sme práve vybrali tú pohybovú aktivitu.

 3. Vzdelávacie poukazy?! Mám štyri deti, z toho dve školopovinné so svojimi záľubami a koníčkami. Mladšia chodí do CVČ a poukaz som odovzdala v tomto zariadení, mysliac si, že mi zo zápisného odrátajú 28 eur t. j. hodnotu poukazu. Aké bolo moje prekvapenie, keď mi bolo povedané, že poplatok musím zaplatiť v plnej výške, lebo poukazy sú len ako… Samospráva rozdeľuje peniaze od štátu podľa bodov, ktoré majú jednotlivé školy a zariadenia pridelené na základe odovzdaných poukazov. Peniaze potom tieto zariadenia používajú vačšinou na úhradu energií, prenájmov priestorov atď. A ja sa pýtam , kde sme my rodičia a ako to pomôže napríklad aj mne matke so štyrmi deťmi??? A žeby sa školy „bili“ o poukazy, to tiež nieje vidno. Dokonca ZUŠ, ktorú dcérka navštevuje poukazy vôbec tento rok neberie.

 4. Vzdelávacie poukazy?! Mám štyri deti, z toho dve školopovinné so svojimi záľubami a koníčkami. Mladšia chodí do CVČ a poukaz som odovzdala v tomto zariadení, mysliac si, že mi zo zápisného odrátajú 28 eur t. j. hodnotu poukazu. Aké bolo moje prekvapenie, keď mi bolo povedané, že poplatok musím zaplatiť v plnej výške, lebo poukazy sú len ako… Samospráva rozdeľuje peniaze od štátu podľa bodov, ktoré majú jednotlivé školy a zariadenia pridelené na základe odovzdaných poukazov. Peniaze potom tieto zariadenia používajú vačšinou na úhradu energií, prenájmov priestorov atď. A ja sa pýtam , kde sme my rodičia a ako to pomôže napríklad aj mne matke so štyrmi deťmi??? A žeby sa školy „bili“ o poukazy, to tiež nieje vidno. Dokonca ZUŠ, ktorú dcérka navštevuje poukazy vôbec tento rok neberie.

 5. Deti tento rok priniesli poukazy na podpis domov až 15 septembra. Vypýtali sme si ich zo školy s tým, že ich použijeme v ĽŠU, kam obaja chodia na hudobné nástroje. Aj keď je oficiálny dátum pre odovzdanie poukazov 25.9., v ĽŠU mi už 16.9 oznámili, že som zatiaľ jediná, čo sa na to pýta a mala som prísť skôr, pretože ĽŠU by mala od mesta peniaze vyžiadať skôr. Teraz jej ich už mesto nedá… Zábavné a slovenské. Ale ja to tak nenechám. Pokračovanie nabudúce zwinker

 6. Deti tento rok priniesli poukazy na podpis domov až 15 septembra. Vypýtali sme si ich zo školy s tým, že ich použijeme v ĽŠU, kam obaja chodia na hudobné nástroje. Aj keď je oficiálny dátum pre odovzdanie poukazov 25.9., v ĽŠU mi už 16.9 oznámili, že som zatiaľ jediná, čo sa na to pýta a mala som prísť skôr, pretože ĽŠU by mala od mesta peniaze vyžiadať skôr. Teraz jej ich už mesto nedá… Zábavné a slovenské. Ale ja to tak nenechám. Pokračovanie nabudúce zwinker

Pridaj komentár