9 signálov, ktoré už v predškolskom veku naznačujú problémy s učením

Mária Kopčíková 1

Máte pocit, že je problém, keď v troch rokoch dieťa nevie rátať do 10, nepozná 15 farieb a nevie 18 básničiek? To v jeho veku zrejme nebude žiadna výnimka … no postupom veku smerom k tomu predškolskému by toho postupne malo zvládnuť viac a viac.

Zdroj: istock.com

Veľa rodičov si myslí, že ak aj dieťa má pred nástupom do školy isté limity, po „zabehnutí sa“ do školskémo režimu všetko doženie a nebude mať žiadne problémy. No nemusí to tak byť vždy – ako upozorňuje špeciálna pedagogička Mgr. Liliana Šimečková, PhD.

Pracuješ s deťmi s poruchami učenia a s oneskoreniami vo vývine, ktoré následne môžu mať problém v škole. Čo je podľa teba takým prvým signálom, ktorý by si rodičia mohli všimnúť, keď je ešte dieťa v škôlke, že perspektívne môže mať nejaké poruchy učenia? 

V predškolskom období by z môjho pohľadu mohlo byť prvým signálom napr.

 ak dieťa nerozlišuje obrázky, nevníma detaily,

  má ťažkosti v orientácii v priestore, kedy sa neorientuje, čo je nad, pod, vedľa, pri.

Ďalšou takou oblasťou je oblasť komunikácie. Tu si môžu všimnúť  napr.

  pomalšie tempo vybavovania si pojmov, mien, názvov. Nejde tu však o neznalosť, ale skrátka „mozog“ im nedodá pohotovo odpovedajúci výraz.

  Taktiež môže nepresne rozlišovať slová v hovorenej reči, čo sa vedie k nepresnostiam pri konverzácii, prípadne nevie udržať myšlienku.

  Iným signálom, ktorý môže poukazovať na ťažkosti s pozornosťou je, či sa dieťa dokáže primerane sústrediť a koncentrovať na činnosť. V takomto prípade sledujeme, či ho pri činnosti vyrušia malé podnety ako je šepot, zazvonenie telefónu.

Zdroj: istock.com

  Prípadne si môžu u svojho dieťaťa všimnúť opakovaný nepokoj, vrtenie sa na stoličke, kopanie nožičkou pod stolom, prípadne neustále pohupovanie nožičkami.

  Rodič si môže všimnúť, že jeho dieťa má problémy so zapamätávaním. Nevie si pohotovo vybaviť, kde si odložilo veci, hračku, kam ide a pod.

  Ďalej to môžu byť aj ťažkosti v koordinácii pohybov, čo sa prejavuje narážaním do ľudí, stojacích predmetov, prípadne opakovane zhadzujú predmety. 

Ako môže deťom pomôcť špeciálny pedagóg? >> >>

  Rodičia môžu pozorovať, že deti sú pohybovo ťažkopádne, majú problém so zapínaním gombíkov, pri ovládaní malých tlačidiel, pri navliekaní malých predmetov ako sú korálky, gombíky.

Ťažkosti sa môžu prejavovať izolovane, dôležité je ak sa opakujú a naberajú na intenzite, prípadne sa kombinujú.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (4 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...
Author image

Mária Kopčíková

Povolaním som psychologička a psychológií sa aj venujem vo svojej praxi v CPR KVAPKA.  Ako lektorka kurzov sa s rodičmi stretávam pred pôrodom, v podpore dojčenia, či príprave detí na školu. Prinášam témy, ktoré mi v praxi pripadajú dôležité.

články autora...

Komentáre k článku

 1. Ja mám pocit,že nás sa týka bod č. 3

   

  (pomalšie tempo vybavovania si pojmov, mien, názvov. Nejde tu však o neznalosť, ale skrátka „mozog“ im nedodá pohotovo odpovedajúci výraz.)

   

  vie mi niekto poradiť ako by sme mohli trénovať zlepšenie ???

  Ďakujem

  Katka

Pridaj komentár