Druhé kolo prijímačiek. Na dobré školy bol nátresk. O ktoré odbory je menší záujem?

redakcia 0

18. júna 2024 sa koná druhé kolo prijímačiek na strednú školu – na miesta, ktoré neboli naplnené. Najväčší nápor na stredné školy je v Bratislavskom kraji. Posledné roky majú problém dostať sa na vysnívané školy aj samí jednotkári, pretože prichádzajú silné populačné ročníky.

Namiesto rozširovania počtu žiakov na výberových školách vzniká panika. Nielenže sa rozpadá sen o kvalitnom vzdelávaní, mnohí deviataci sú navyše v strese, aby sa dostali aspoň na nejakú strednú školu.

Two happy young men wearing hard hats, portrait

Minulý týždeň zverejnil BSK niektoré nenaplnené počty miest na stredných školách. Voľných bolo ešte viac ako 600 miest v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Ako doplnil, ďalšie voľné miesta môžu byť na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti RÚŠS, súkromných a cirkevných zriaďovateľov.

Odbory, ktoré neboli naplnené

Nie všetky gymnáziá boli po prvom kole prijímačiek obsadené. Napríklad Súkromné gymnázium Felix ponúkalo k 11. júnu 14 miest.

Ktoré školy ešte mali miesta pre žiakov? O aké odbory je menší záujem a je tu väčšia kapacita?

 • SOŠ vinársko-ovocinárska, Modra, mala voľné miesta na nasledovné odbory: vinohradníctvo a ovocinárstvo – prevádzka 3 miesta, vinohradníctvo a ovocinárstvo – podnikanie 9 miest, vinohradníctvo a ovocinárstvo – agroturistika 1 miesto, vinohradníctvo a ovocinárstvo – somelierstvo 13 miestSpojená škola v Malinove: záhradníctvo – sadovnícka a krajinárska tvorba 6 miest, záhradníctvo – viazačstvo a aranžérstvo 2 miest
 • SOŠ pedagogická v Modre: učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 9 miest
 • SOS polygrafická, Račianska, Bratislava: grafik tlačových médií 9 miest, grafik digitálnych médií 7 miest
 • SOŠ informačných technológií, Hlinícka, Bratislava: mechanik počítačových sietí 26 miest, technik informačných a telekomunikačných technológií 6 miest
 • SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Bratislava: ekonomické a administratívne služby v podnikaní 6 miest, služby v cestovnom ruchu 9 miest, obchodný pracovník/obchodná pracovníčka 30 miest, asistent/asistentka predaja 5 miest,
 • SOŠ technická, Vranovská, Bratislava: mechanik nastavovač 4 miesta, mechanik strojov a zariadení 19 miest, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 10 miest, strojný mechanik 4 miesta, obrábač kovov 12 miest, puškár 7 miest, zlatník – klenotník 5 miest,
 • SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova, Bratislava: kozmetik- vizážista 1 miesto, kaderník vizážista 2 miesta, manikér-pedikér 1 miesto, umelecký parochniar a maskér 2 miesta
 • Hotelová akadémia, Mikovíniho, Bratislava: čašník, servírka 19 miest, kuchár, kuchárka 18
 • Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava spev 3 miesta,
 • Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Senec: učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 3 miesta, logistika 5 miest, pedagogický asistent 15 miest
 • SOŠ automobilová a podnikania, Senec: autoopravár – elektrikár 4 miesta, autoopravár – karosár 1 miesto, autoopravár – lakovník 8 miest, ekonomické a administratívne služby v podnikaní 13 miest, technickoadministratívny pracovník 10 miest, životné prostredie 24 miest
 • SOŠ dopravná, Kvačalova, Bratislava: komerčný pracovník v doprave 5, autoopravár – lakovník 4, autoopravár – mechanik 3, autoopravár – elektrikár 2, autoopravár – karosár 2
 • SOŠ podnikania a služieb, Pezinok kuchár, kuchárka 12, čašník, servírka 14, kaderník, kaderníčka 6, pekár, pekárka 9
 • Škola umeleckého priemyslu Bratislava dizajn a tvarovanie dreva 1
 • Spojená škola, Ivanka pri Dunaji prevádzka a ekonomika dopravy 8, služby v cestovnom ruchu 3, technika a prevádzka dopravy 3, bioenergetika 4, agromechanizátor – opravár 3, chovateľ – chov koní a jazdectvo 5
 • SOŠ pedagogická, Bratislava animátor voľného času 7, vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť 14, pedagogický asistent 1, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 7
 • SPŠ elektrotechnická, Bratislava informačné a sieťové technológie 3
 • SOŠ gastronómie a hotel. služieb, Farského, Bratislava hotelová akadémia 3, poradenstvo vo výžive 4, kuchár 8, čašník, servírka 9, cukrár 8, cukrár kuchár 7, mäsiar kuchár 5
 • SOŠ beauty služieb, Bratislava fotograf 2, kaderník – vizážista/kaderníčka – vizážistka 10, kaderník 9
 • Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska, Bratislava masér 1, praktická sestra 32, asistent výživy/asistentka výživy 10
 • SOŠ chemická, Vlčie hrdlo, Bratislava biotechnológia a farmakológia 8, kontrolné analytické metódy 3, technológia kozmetiky a chemických liečiv 7, technické lýceum – bilingválne štúdium 3
 • SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta, Bratislava mechanik elektrotechnik – chladiace a klimatizačné zariadenia 10, strojný mechanik 2, stolár 5, murár 4, maliar 7, inštalatér 12, Stavebná výroba 14, Strojárska výroba 2
 • Súkromná SPŠ informačných technológií a umelej inteligencie Skyro Informačné a sieťové technológie 59
 • Súkromné gymnázium Felix gymnázium 14

Zdroj: BSK

Prečítajte si:

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...

Pridaj komentár