Cirkevné školy dopadli v externých maturitách najlepšie

0

Žiaci na externých maturitách zo slovenského jazyka a literatúry dosiahli v testoch priemernú úspešnosť 62,9 percenta, v prípade žiakov menšinových národností boli výsledky z maďarčiny 59,7 percenta a ukrajinčiny 52,5 percenta. Na školách s vyučovaním v maďarčine získali žiaci zo slovenčiny priemerne 55,9-percentnú úspešnosť. V matematike mali žiaci na 790 školách priemernú úspešnosť 51,2 percenta. Uviedol to na dnešnej tlačovej besede minister školstva Ján Mikolaj pri hodnotení výsledkov externých maturitných skúšok, ktoré sa prvý raz konali podľa nových pravidiel. Základná zmena sa týka slovenského jazyka a literatúry, resp. maďarského jazyka a literatúry, ukrajinského jazyka a literatúry a matematiky, kde boli zrušené úrovne A a B. Pri cudzom jazyku sa zaviedli úrovne B1, čo je nižšia úroveň a B2, teda vyššia úroveň.

Najlepšie výsledky v externých maturitách zo slovenského jazyka a literatúry získali cirkevné školy (70,2 %), najhoršie dopadli súkromné školy (56,5 %). Podobne to je v prípade maturity z maďarského jazyka a literatúry a matematiky.

V prípade skúšok z anglického jazyka sa pri úrovni B2 výrazné rozdiely medzi školami podľa zriaďovateľov nepotvrdzujú, pri úrovni B1 len cirkevné školy majú lepšie výsledky ako súkromné. Pri nemčine sa výraznejšie rozdiely objavili pri úrovni B2 medzi cirkevnými a súkromnými školami v neprospech súkromných. Štátne školy vo väčšine skúšok skončili uprostred, resp. tesne za cirkevnými školami. Výsledky zatiaľ podľa Mikolaja nebudú pre školy znamenať zásadné zmeny.

Pri porovnaní úspešnosti podľa krajov najvýznamnejšie rozdiely z maďarského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a slovenskej literatúry sú medzi Bratislavským a Banskobystrickým krajom. Najlepšie výsledky dosahujú školy v Bratislavskom kraji, najslabšie sú školy v Banskobystrickom kraji. V matematike sú najúspešnejší žiaci Bratislavského a Trnavského kraja.

Najslabší sú žiaci Banskobystrického kraja. V anglickom jazyku dosiahli najlepšie výsledky žiaci Bratislavského kraja a najslabšie výsledky žiaci z Banskobystrického kraja. V nemeckom jazyku sú najúspešnejší žiaci Prešovského kraja. Najslabšie výsledky v úrovni B2 dosiahol Banskobystrický kraj. V úrovni B1 sú najslabší žiaci Trenčianskeho kraja.

Vo všetkých predmetoch externej časti maturitnej skúšky sa potvrdzujú významné rozdiely medzi úspešnosťou žiakov gymnázií a ostatných stredných škôl. Gymnazisti sú vo všetkých predmetoch úspešnejší. Podľa Mikolaja sa ukazuje, že gymnázia najlepšie pripravujú žiakov pre vysoké školy, stredné školy podľa viacerých názorov zas pripravujú svojich absolventov najmä pre prax. Pri porovnaní jednotlivých druhov gymnázií v predmetoch vyučovacie jazyky a matematika sú výsledky žiakov, ktorí navštevujú 8-ročné a 4-ročné gymnáziá porovnateľné. Nepotvrdzujú sa významné rozdiely v prospech 8-ročných gymnázií. Rozdiely sa ukazujú len v cudzích jazykoch, a to v anglickom jazyku v oboch úrovniach.

Podľa zistení z výsledkov externých maturít majú žiaci v prípade vyučovacích jazykov horšie výsledky v úlohách, kde treba uplatniť vyššie myšlienkové operácie a čítanie s porozumením pri práci s odborným alebo publicistickým textom. Úlohy, ktoré sa viažu na literárne texty, nerobia žiakom väčšie problémy. Pri cudzích jazykoch dosahujú najnižšiu úspešnosť žiaci v časti testu čítanie s porozumením. V počúvaní s porozumením zaznamenávame mierne zlepšenie. V prípade matematiky dosiahli najnižšiu úspešnosť žiaci v úlohách z reálneho života, ktoré predpokladali správne prečítanie a pochopenie textu.

Približne 800 žiakov absolvovalo niektorí z predmetov formou on-line maturít, systém si väčšina z nich v dotazníkoch pochvaľovala.

zdroj: Webnoviny.sk, , SITA

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...

Pridaj komentár