Nadácia SlSp rozdala 57 tisíc eur

Štefan Frimmer 0

Po vyhlásení grantových programov na rok 2009 bolo do Nadácie Slovenskej sporiteľne doručených 165 projektov. Odborné výberové komisie rozhodli o podpore  63 projektov,  ktoré najviac spĺňali kritéria  a majú najväčší potenciál naplniť ciele jednotlivých grantov.   

Grantový program Škola praxou

Je určený pre obchodné akadémie. Jeho cieľom je skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu podporou originálnych a interaktívnych projektov s priamym zapojením študentov. Správna rada Nadácie schválila podporu 12 školám, všetky získali maximálny možný príspevok 1 660 eur.Celková suma predstavuje čiastku 19 920 eur.

Grantový program Zelené školské dvory

Podporuje environmentálne projekty organizácií z tretieho sektora so zameraním na životné prostredie. Grant je možné použiť na výstavbu exteriérových zelených učební, tvorbu záhradných štruktúr, revitalizáciu školských záhrad a úpravu školských pozemkov.

Výberová komisia zložená aj zo zástupcov z oblasti environmentalistiky vybrala päť projektov a podporila ich sumou 15 960 eur. 

Reakcia na program Zelené školské dvory, vzhľadom na jeho premiérové uvedenie, nás príjemne prekvapila. Kvalita predložených projektov bola vysoká. Projekty boli príkladom perfektnej spolupráce škôl s neziskovými organizáciami s enviromentálnym zameraním. V podpore tejto oblasti budeme určite pokračovať aj v nasledujúcom období “, hovorí Marta Krejcarová, členka Správnej rady Nadácie Slovenskej sporiteľne.    

Grantový program Koruna ku korune

Program je určený pre zamestnancov Slovenskej sporiteľne a jej dcérskych spoločností. Jeho cieľom je podpora komunít, v ktorých žijú zamestnanci banky alebo ich rodinný príslušníci na princípe dvojitého financovania v pomere 1:2 (príspevok zamestnanca : príspevok z nadácie) .Schválených bolo 29 projektov v celkovej výške 19 020 eur, z čoho príspevok zamestnancov predstavuje 6 340 eur. 

Grantový program Podpor svoj klub

Grant bol rovnako určený pre zamestnancov Slovenskej sporiteľne a jej dcérskych spoločností. Celkovo bolo podporených 17 športových klubov, v ktorých sú registrovaní zamestnanci banky z rôznych regiónov Slovenska v celkovej sume  8 500 eur.

Správna rada Nadácie Slovenskej sporiteľne rozhodla o neudelení grantov v programe Jedno jablko denne. Finančné prostriedky určené pre tento grant budú prerozdelené do iných verejnoprospešných projektov.

Grantové programy na rok 2010 a podmienky pre uchádzačov budú vyhlásené v januári budúceho roka.

Viac informácií o Nadácii Slovenskej sporiteľne nájdete na  www.nadaciaslsp.sk

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...

Pridaj komentár