V Košiciach očakávajú 2150 prvákov

webnoviny.sk 0

Košické základné školy očakávajú 2 150 prvákov

Zápis prvákov sa koná jednotne pre všetky školy 22. a 23. januára. Plánujú otvoriť 95 tried klasických tried prvákov. Možnosť individuálneho vzdelávania je už aj na prvom stupni.


KOŠICE 17. januára (WEBNOVINY) – Mesto Košice je zriaďovateľom 36 základných škôl, do ktorých v tomto školskom roku chodí 2 123 prváčikov. Ako informoval vedúci komunikačného referátu košického magistrátu Jaroslav Vrábeľ, oddelenie školstva očakáva, že v septembri 2010 zasadne do lavíc základných škôl približne 2 150 prvákov.

Zápisy do prvých ročníkov sa na všetkých 36 košických základných školách uskutočnia v rovnakom termíne, a to 22. januára 2010 (piatok) od 14:00 do 18:00 a 23. januára (sobota) od 8:00 do 12:00. Miesto a čas zápisu určuje všeobecne záväzné nariadenie o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách. Oznam o zápise do 1. ročníka ZŠ je zverejnený na každej základnej škole.

Napriek tomu, že určité percento zapísaných detí nastúpi do neštátnych škôl alebo bude mať odloženú školskú dochádzku by mali podľa vedúcej oddelenia školstva Heleny Jeníkovej v Košiciach v septembri otvoriť 95 klasických tried. „Otvárať sa budú tiež aj triedy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a pre žiakov s intelektovým nadaním. Počty takýchto špeciálnych tried sú závislé od počtu detí, ktoré budú vyžadovať špeciálne výchovno-vzdelávacie podmienky a formy vzdelávania,“ uviedla Helena Jeníková.

„Nový školský zákon priniesol možnosť individuálneho vzdelávania detí už na prvom stupni základnej školy. Rodič oň musí písomne požiadať riaditeľa príslušnej, kmeňovej základnej školy a zabezpečiť osobu, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady VŠ vzdelania druhého stupňa ustanovené pre učiteľov I. stupňa základnej školy. Žiadosť obsahuje okrem iného aj dôvody na povolenie individuálneho vzdelávania, individuálny vzdelávací program v súlade so školským zákonom, popis priestorového a materiálno-technického zabezpečenia a podmienok ochrany zdravia žiaka, zoznam učebníc a učebných textov, ktoré sa budú pri individuálnom vzdelávaní žiaka používať, ako aj meno a priezvisko pedagóga a jeho doklady o splnení kvalifikačných predpokladov,“ uviedla.

Mesto je zriaďovateľom 36 základných škôl, ktoré navštevuje 16 969 žiakov, a 57 materských škôl, kde je prihlásených 5 989 detí.

SITA

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...

Pridaj komentár