Svetový týždeň kontinencie

TS 0

Dňa 22. júna 2010 sa konalo pracovné stretnutie odborníkov združených v občianskom združení InkoFórum. Hlavnými bodmi stretnutia bolo zvýšiť „zachytenie“ pacientov s problémom samovoľného úniku moču (inkontinencia moču) ako aj zvýšenie povedomia o tomto probléme. Stretnutie sa konalo ako súčasť aktivít v rámci Svetového týždňa kontinencie (21. – 27. jún 2010).

Problém samovoľného úniku moču trápi  13,4% – 26,9%  dospelej populácie na Slovensku. Únik moču postihuje častejšie ženy ako mužov. Ženy najčastejšie postihuje tzv. stresová inkontinencia (49%).

Podľa najnovších odhadov – príznakmi stresovej inkontinencie moču trpí na Slovensku približne 310 tisíc žien. A len každá štvrtá až piata vyhľadá lekára! 

Pri úniku moču je dôležitá jeho diagnostika a k nej môže dôjsť len vtedy, ak sa pacient zdôverí so svojím problémom lekárovi.  Na druhej strane aj lekár prvého kontaktu (všeobecný lekár, gynekológ) môže aktívne zisťovať, či pacient trpí inkontinenciou.  Bohužiaľ, stále ostáva táto téma veľmi tabuizovaná a málo ľudí sa s ňou zdôverí.

Aj preto InkoFórum prináša dotazník, ktorý môže pacient vyplniť a zaslať združeniu. Vyplnený dotazník si pozrie špecialista – lekár InkoFóra a pacientovi bude následne zaslané odporúčanie na ďalší postup ako odstrániť problém úniku moču alebo stolice na adresu, ktorú uvedie.

Zároveň sa v týchto dňoch dostávajú do čakárni ambulancií noviny „Čas o tom hovoriť“, ktoré sa venujú len problematike úniku moču. Poskytujú základné informácie o inkontinencii a rady ako riešiť tento problém.

Zasadnutia Odborného výboru InkoFóra a následnej tlačovej konferencie sa zúčastnili špičkoví odborníci – lekári.

Predsedom Odborného výboru je urológ – Doc. MUDr. Ján Švihra, PhD.. Ďalej sa stretnutia zúčastnili podpredsedovia Odborného výboru InkoFóra: geriater – Prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc. a urológ – Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD..  Na pracovnom stretnutí boli aj ďalší členovia združenia – urológ – Prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., geriater – Doc. MUDr. Ivan Bartošovič, PhD., všeobecný lekár – Prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD..        

Bližšie informácie nájdete aj na webovej stránke www.inkoforum.sk

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...

Pridaj komentár