Zvažuješ zmenu zamestnania?

ts 0

Na Slovensku podľa prieskumu „Aj Ty v IT“ narástol počet žien, ktoré zvažujú zmenu zamestnania. Oproti minuloročným 27 % sa k zmene zamestnania v budúcom roku prikláňa až 39 % žien.

Čím to je? Akú oblasť ženy považujú za najatraktívnejšiu? A z ktorej oblasti majú ženy obavy?

pexels

Počas prieskumu občianske združenie Aj Ty v IT oslovilo viac ako 2000 respondentov. Otázky boli zamerané na kariérne smerovanie, na aktuálnu životnú situáciu respondentov, o ich motivácii, sebahodnotení a úrovni digitálnej gramotnosti. Prieskum tiež poskytol informácie o bariérach, ktoré stoja v ceste za perspektívnou kariérnou zmenou.

Obavy z nedostatku vedomostí

Viac, ako polovica mužov a žien sa zhodla na obavách z nedostatku vedomostí, potrebného vzdelania či skúseností. Respondenti vnímali potrebu neustále sa vzdelávať a to konkrétne ženy o 6% viac ako muži.

Rozdiely sú aj v uvažovaní o kariérnom posune z hľadiska zamestnávateľa. Ženy svoj kariérny rast až v 73 % vidia u toho súčasného, kým muži si naplnenie svojich cieľov sľubujú skôr od zmeny zamestnávateľa.

Malý záujem žien o prácu v IT

Za najatraktívnejšiu oblasť na uplatnenie je podľa žien administratíva a predaj. Ženy sa v porovnaní s minulým rokom menej zaujímajú o prácu v IT, minulý rok to bolo až 10 % žien a tento rok 8,5 %. 

Zaujímavý fakt je, že u mužov je uvažovanie o uplatnení sa v IT sektore na 3. preferovanom mieste, zatiaľ čo u žien je preferencia práce v IT na chvoste rebríčka. Môže na to vplývať aj to, že 22 % zo vzorky mužov v IT už pracuje.

Oblasť IT je medzi ženami na okraji záujmu aj napriek tomu, že ženy považujú za jednu z hlavných motivácií na prácu v IT atraktívne finančné ohodnotenie.

Zaujímavým zistením je, že za optimálne finančné ohodnotenie považujú ženy v IT segmente sumu 1476 eur, zatiaľ čo uvažovanie mužov o optimálnom plate v spomínanom segmente sa hýbe okolo čiastky vyššej o takmer 800 eur.

K nízkemu záujmu o segment prispieva najmä pocit nedostatočného vzdelania a kvalifikácie. Ženy pociťujú obavy ešte pred uchádzaním sa o prácu, podľa prieskumu až 72 % žien vníma úroveň svojich vedomostí a skúseností v IT ako začiatočnícku. Takmer rovnaký počet (80 %) to zároveň považuje za profesionálny hendikep. Napriek tomu medziročne klesol podiel žien, ktoré absolvovali nejakú formu profesionálneho vzdelávania.

Aj Ty v IT pomáha ženám rásť

Za kľúčové posolstvo, ktoré sa opiera o získané dáta považuje organizácia Aj Ty v IT informáciu, že ženy stále vnímajú svoju kvalifikáciu ako nízku alebo nedostatočnú pre úspešné uplatnenie sa v IT. Z prieskumu tiež vyplynulo, že zamestnávatelia môžu vyťažiť z vyhľadávania talentov vo vlastných radoch a z investovania do ich vzdelávania.

Aj Ty v IT vzniklo v roku 2012 a jeho cieľom dodnes zostáva otvoriť dievčatám a ženám dvere k úspešnej kariére v najrýchlejšie rastúcom a najlepšie ohodnotenom segmente na trhu. Prirodzeným vyústením viac ako dekády edukačných aktivít a vzájomného zdieľania je už druhý ročník konferencie Slovak Women in Tech, na ktorej úspešné Slovenky inšpirujú ženy, ktoré zvažujú kariérnu zmenu. 


1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (1 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...