Mgr. Peter Rampašek

Redakcia, Peter Rampašek 0

1. Zamestnaní rodičia majú veľké problémy umiestniť svoje dieťa do predškolského zariadenia. Ako chcete zabezpečiť zvýšenie počtu zariadení pre deti? Konkrétne jaslí a škôlok?

Zatiaľ sa detičky darí umiestňovať do predškolských zariadení bez problémov.

2. Preplnené jasle a škôlky môžu čiastočne nahradiť, resp. odbremeniť aj materské centrá. Budete im v prípade volebného úspechu nejako pomáhať? Ak áno, ako konkrétne si takúto spoluprácu predstavujete?

Mama klub – materské centrum pôsobí s veľkou podporou mesta už piaty rok. V tomto roku sa budú rozširovať priestory Mama klubu na činnosť.

3. Ako v prípade úspechu budete skvalitňovať úroveň škôl /materiálne aj výučbou?/ tak, aby bol v meste zdravý výber?

Samozrejme je potrebné i nadalej skvalitňovať úroveň všetkých škôl materiálne aj edukačne. V meste máme cirkevnú školu základnú školu a tri štátne základné školy. Rodičia si môžu vybrať aj z ôsmych predškolských zariadení.

4. Školstvo je dlhodobo finančne poddimenzované. Akú predstavu o objeme finančnej pomoci pre školy máte?

V Seredi aj počas krízy dostali dve základné školy podporu s európskych fondov na modernizáciu a zateplenie, od mesta dostali vo výške z 40 % z podielových daní a uskutočnila sa najväčšia modernizácia školských zariadení z rozpočtu mesta.

5. Čo plánujete urobiť pre sprístupnenie školských priestorov v popoludňajších hodinách pre verejnosť /školské ihriská, triedy/ napr. pre športové a charitatívne aktivity?

Po dohode s riaditeľmi škôl sa sprístupňujú priestory škôl na športové aj charitatívne akcie počas celého roka.

6. Ako plánuje udržať verejné detské ihriská v poriadku a čistote?

Každý deň sa verejné detské ihriská upratujú zamestnancami mesta.

7. Ako ste spokojná/ý s ponukou programov voľnočasových aktivít pre rodiny s deťmi a čo plánuje v tom smere urobiť?

Pokračovať vo vydarených a osvedčených akciách ako Spolu na kolieskových korčuliach a skatebordoch, Festival vážskych vodníkov, Škôlkárka olympiáda, Šarkaniáda, Open – Deň detí atď.

8. Máte nápad, ako motivovať deti a mladých ľudí ku športu?

9. Ďalšou podstatnou otázkou, ktorú často riešia mladé rodiny je bývanie. Aký je Váš názor na nájomné byty pod správou obce/mesta?

Mladé rodiny v tomto volebnom období dostali 32 nájomných mestských bytov a plánujem pokračovať vo výstavbe ďaľších 32 bytov.

10. Čo plánujete zrealizovať v oblasti bezpečnosti dopravy vo svojej obci/meste?

V meste Sereď chceme vybudovať dve dynamicky riadené križovatky pomocou svetelnej signalizácie pre bezpečnosť chodcov aj vodičov.

11. Z akých zdrojov mienite financovať svoje plány?

Zo zdrojov mesta a grantov a spoluúčasti podnikateľských subjektov.

12. Aké iné, konkrétne riešenia ponúkate v oblasti rodinnej politiky?

Príspevok pri narodení dieťaťa zo strany mesta vo výške 199,16€ /6000 SK/

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (1 hlasov, priemerne: 2,00 z 5)
Loading...

Pridaj komentár