Rudolf Kusý

Redakcia, Rudolf Kusý 0

1. Zamestnaní rodičia majú veľké problémy umiestniť svoje dieťa do predškolského zariadenia. Ako chcete zabezpečiť zvýšenie počtu zariadení pre deti? Konkrétne jaslí a škôlok?

V súčasnosti máme možnosť otvoriť na Kramároch jednu novú triedu. Pre nedostatočný záujem sa tak nestalo. Problém, o ktorom hovoríte je citeľný na Kolibe a na Odborárskej. V oboch prípadoch sa dá riešiť prístavbou, ktorá nestojí veľa, zväčší priestory o dve miestnosti (teda jednu triedu). Jasle boli v minulosti žiaľ predané poslancovi pravicovej koalície, takže máme len jedny. Priznám sa, ak nebude skutočne veľký tlak, tak peniaze, ktoré sú k dispozícii už tri roky a čerpá sa z nich len minimálne, chcem prednostne použiť na rekonštrukciu jestvujúcich škôl a školských zariadení, než na budovanie niečoho nového.

2. Preplnené jasle a škôlky môžu čiastočne nahradiť, resp. odbremeniť aj materské centrá. Budete im v prípade volebného úspechu nejako pomáhať? Ak áno, ako konkrétne si takúto spoluprácu predstavujete?

V Novom Meste máme dve materské centrá. Jedno si zriadila sestra poslanca toho času z ľavicovej koalície a dostala naň dotáciu. To druhé funguje bez nej. Považujem za férové, aby dotáciu dostali všetky materské centrá, ktoré v našej mestskej časti sú. Naviac, je možné, že sa presťahuje jeden klub dôchodcov do iných priestorov, takže na Sibírskej by mohol zostať k dispozícii voľný priestor, vhodný napríklad na komunitné centrum, v ktorom by mali svoj priestor aj mamičky s deťmi.

3. Ako v prípade úspechu budete skvalitňovať úroveň škôl /materiálne aj výučbou?/ tak, aby bol v meste zdravý výber?

Som bývalý učiteľ, takže som sa zaujímal o stav škôl aj skôlok. Takmer všetky potrebujú vymeniť okná (niektoré sú zaklincované). Dve škôlky a dve školy potrebujú nové sociálne zariadenia, jedna škôlka elektrické rozvody, jedna prepadávajúci sa múr, jedna sa potrebuje naliehavo odpojiť od vykurovania cez školu. A následne budeme paušálne riešiť odpájanie sa škôl od verejného vykurovania, čo školám prinesie veľké úspory, ktoré využijú tam, kde potrebujú.

Pokiaľ ide o kvalitu, tak na prvom mieste potrebujeme vytvoriť intenzívny vzťah medzi rodičmi a učiteľmi. Len tak zabezpečíme, na jednej strane záujem rodiča a na strane druhej tlak na školu, ktorý je nevyhnutný.

Zvýšenú pozornosť chceme venovať rôznym výchovám, ktoré sú posledné roky odsúvané na vedľajšiu koľaj a deti nám vychádzajú zo škôl bez toho, aby získali základné pohybové zručnosti, spev, kreslenie.

Tlak na zvládnutie slovenského jazyka, matematiky, cudzích jazykov a počítačov je v mestskej časti citeľný a priniesol výsledky. V tom chceme pokračovať.

4. Školstvo je dlhodobo finančne poddimenzované. Akú predstavu o objeme finančnej pomoci pre školy máte?

Prvou úlohou je obnoviť školy a škôlky tak, aby sa nemuseli riešiť existenčné problémy typu priklincované okná, nemožnosť používať niektoré toalety, pretekajúca strecha, etc.

Druhou úlohou je pomôcť im systémovo = znížiť im prevádzkové výdavky. To je možné urobiť práve odpojením sa od verejného zdroja tepla. To školám a škôlkam umožní voľnejšie dýchať, lebo v súčasnosti sa prideľujú peniaze na jedného žiaka. Takže ak sa ušetrí na kúrení, máme tu každý rok peniaze, ktoré sa využijú inak.

5. Čo plánujete urobiť pre sprístupnenie školských priestorov v popoludňajších hodinách pre verejnosť /školské ihriská, triedy/ napr. pre športové a charitatívne aktivity?

Urobíme to. Stačí zaplatiť dvoch nadšencov v každej škole – obyvykle učiteľov, aktivity na jednotlivých dvoroch zosieťovať, teda informačne a organizačne prepojiť.

A triedy sú prirodzeným priestorom pre kluby a krúžky. Lebo tie priestory tu sú, či sa poobede využívajú, alebo nie.

6. Ako plánuje udržať verejné detské ihriská v poriadku a čistote?

1. Vytvoríme plán obnovy detských ihrísk. Potrebujeme obnoviť dve ihriská na Hostinského sídlisku, dve na Teplickej, vytvoriť nové v hornej časti Kramárov a jedno obnoviť, jedno obnoviť pri Trnavskom mýte, vytvoriť kvalitné ihrisko na Kuchajde a kvalitne vynoviť ihrisko na Račianskom mýte.

2. Veľké ihriská znamenajú vysokú investíciu a oplatí sa vrátiť k dozoru v: Novej dobe, na Račianskom mýte a na Jahodovej na Kramároch. Dozoru spojeného s bufetom bez alkoholických nápojov a s toaletami.

Ak si povieme, že revitalizácia Novej doby stála 900 tis. EUR, teda 27 mil. korún, tak sa ani v čase krízy, nebude zdať dozor ako čosi nadštandarné.

3. Ihrisko vznikne/obnoví sa tam, kde je záujem miestnej komunity, ktorá sa bude podieľať na plánovaní jeho konkrétnych herných prvkov, schváli jeho vzhľad a podľa možností sa zapojí do jeho vytvorenia (hoci jednou – dvoma brigádami). To nám zabezpečí vzťah miestnej komunity k ihrisku a jeho udržanie. Pretože najlepšou ochranou ihriska nie sú pravidelné hliadky, ale pocit vlastníctva ihriska zo strany miestnych obyvateľov. Na Nobelovej, kde mestská časť nebola ochotná ihrisko vytvoriť sme si ho spravili z rôznych grantov sami, aj keď to trvalo rok a pol a ihrisko stojí.

4. Musíme ihriská oplocovať a označovať z viacerých strán. Jasne vymedziť ich hranice, aby každému menej rozumovo vyspelému človeku napadlo, že sa nachádza v mieste, kde nebude venčiť psíka, rozbíjať fľaše, fajčiť …

5. O samotnú čistotu sa starajú samozrejme pracovníci VPS.

7. Ako ste spokojná/ý s ponukou programov voľnočasových aktivít pre rodiny s deťmi a čo plánuje v tom smere urobiť?

Som rodič s dvoma malými deťmi a tak, ako väčšina s ponukou spokojný nie som. Ceny niektorých aktivít sú premrštené, treba cestovať po celej Bratislave a je ich málo. Na segment rodičia s deťmi sa stále zabúda.

Tento rok sme organizovali šarkaniádu. Urobili sme si ju ako skupina rodičov na niekoľkých školách. V budúcom roku chceme takýto akcií urobiť určite viac.

8. Máte nápad, ako motivovať deti a mladých ľudí ku športu?

Prepáčte, ale otázka má znieť inak. Čo urobíme preto, aby mali deti a mladí možnosť športovať bez toho, aby ich rodičia mali vysoké výdavky?

1. Otvoríme školské dvory a zároveň budeme tlačiť, aby sa otvorili športoviská, ktoré nie sú verejnosti dostupné, ale sa vytvorili z verejných zdrojov. V Novom Meste je to Mladá garda.

2. Budeme podporovať kluby, krúžky a oddiely malými dotáciami. V niektorých prípadoch – napríklad mladí futbalisti z Intera – to nebude stačiť na viac, než mesačnú prevádzku, ale aj to veľmi pomôže.

9. Ďalšou podstatnou otázkou, ktorú často riešia mladé rodiny je bývanie. Aký je Váš názor na nájomné byty pod správou obce/mesta?

Toto sľubujú politici každé štyri roky. Kým nebudú peniaze z EÚ fondov, tak zrekonštruovať školy, škôlky, ihriská, Tržnicu je priorita. Najpv sa postarajme o to, čo chátra a potom môžeme investovať do nového.

10. Čo plánujete zrealizovať v oblasti bezpečnosti dopravy vo svojej obci/meste?

Zoznámil som sa s pekným pražským projektom v ktorom rodičia, predovšetkým mamy vytvorili občianske združenie, ktoré tlačí na realizáciu konkrétnych opatrení smerujúcich k tomu, aby cesta do školy bola pre ich deti bezpečná. Niečo podobné chcem urobiť aj v Novom Meste. Nemyslím si, že bez diskusie s ľuďmi má zmysel hovoriť o opatreniach. Tento týždeň sme sa napríklad s ľuďmi v Mierovej kolónii dohodli, že sa zníži rýchlosť na 30 km/hodinu v celej lokalite. Ale schváliť také čosi bez nich by nebolo dobré.

Považujem za samozrejmé jasne vyznačiť prechody a osadiť značky v blízkosti škôl a škôlok. Ale to je samozrejmosť, aj keď sa to dnes nerobí dostatočne.

11. Z akých zdrojov mienite financovať svoje plány?

Tri roky sa peniaze na školstvo (investície) čerpajú minimálne, takže sa presúvajú z roka na rok. Peniaze na školy, škôlky a ihriská sú. Nie na všetko, ale môžeme urobiť veľa.

12. Aké iné, konkrétne riešenia ponúkate v oblasti rodinnej politiky?

Nebudem hovoriť o príspevku pri narodení dieťaťa, lebo ten funguje niekoľko rokov.

Mám plány podpory mládeže – chceme vytvoriť skateboardové ihrisko, vytvoríme Parlament mladých, čajovňu, resp. s krajom Dom mladých.

Všetko, čo som doteraz vymenoval bude znamenať masívne investície do detí a mládeže. Ďalšie projekty budeme realizovať po zvládnutí tých, ktoré som vymenoval.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (6 hlasov, priemerne: 4,80 z 5)
Loading...

Pridaj komentár