Obedy zadarmo alebo sa oplatí zvýšený daňový bonus?

Kristína Kováčiková 0

Návrat do školy sprevádza tento rok mierny chaos okolo „obedov zadarmo.“ Plošné obedy zadarmo mali byť v novom školskom roku zrušené, pretože štát sa rozhodol pre inú formu pomoci pracujúcim rodičom vo forme zvýšeného daňového bonusu.

Nie je však celkom jasné, kto má nárok na obedy zadarmo a či rodičia majú možnosť vybrať si, čo im vyhovuje viac – neplatiť za obedy v škole alebo rátať s vyššou čistou mzdou vďaka upravenému daňovému bonusu? Kto môže mať aj obedy zadarmo, aj daňový bonus?

Danovy bonus, obedy zadarmo
Shutterstock

Daňový bonus – sumy a kategórie

Od júla 2021 sú sumy daňového bonusu upravené nasledovne:

a) 46,44 eur pre deti do 6 rokov (dvojnásobný daňový bonus)

b) 39,47 eur pre deti od 6 do 15 rokov (zvýšený daňový bonus)

c) 23,22 pre nezaopatrené deti od 15 do 25 rokov (základný daňový bonus).

Zvýšená dotácia na stravu

Od nového školského roka 2021/2022 sa zvýšila dotácia na stravu z pôvodných 1,20 eur na 1,30 eur denne, ak sa dieťa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu a odoberie stravu. Mesačná výška dotácie na stravu predstavuje sumu 26 eur mesačne za 20 dní.

Kto má nárok na obedy zadarmo

Na obedy zadarmo majú nárok v prvom rade sociálne znevýhodnené deti.

Nárok na dotáciu na stravu majú:  

  • všetky deti, ktoré navštevujú materskú školu alebo základnú školu, ak v tejto MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (HN),
  • deti, ktoré navštevujú MŠ/ZŠ a žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ŽM),
  • deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ alebo deti, ktoré navštevujú ZŠ a žijú v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na zvýšený daňový bonus podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

Je na výber obed zadarmo alebo zvýšený daňový bonus?

Podľa vyjadrenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR „v prípade kategórie detí od 6 do 15 rokov, ktorí majú nárok na uplatnenie si zvýšeného daňového bonusu je na rodičovi, či si vyberie buď poskytnutie dotácie na stravu, alebo zvýšený daňový bonus.

Ústredie a úrady požiadali zriaďovateľov, aby informovali rodičov, že uprednostnenie uplatnenia si zvýšeného daňového bonusu je pre nich výhodnejšie.“

Zvýšený daňový bonus na dieťa vo výške 46,44 eur mesačne je určite výhodnejší – kým dotácia na stravu je 26 eur/20 obedov/mesačne – rodič ešte musí počítať s režijnými nákladmi, ktoré do dotácie nie sú zahrnuté. Na obedy „zadarmo“ si musí priplácať.

Pokiaľ však rodič napriek tomu uprednostní obedy zadarmo pre dieťa pred zvýšeným daňovým bonusom, ako už bolo spomenuté vyššie, rodič musí skutočnosť, že si neuplatňuje zvýšený daňový bonus, preukázať čestným vyhlásením.

Kto môže dostať aj obed zadarmo, aj daňový bonus?

Rodičia, ktorí majú doma predškolákov, konkrétne deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ a ešte nemajú 6 rokov, majú nárok na dotáciu na stravu (na „obedy zadarmo),“ a zároveň aj na daňový bonus – na kategóriu detí do 6 rokov sa neposkytuje „zvýšený“ daňový bonus (ten je vo výške 39,47 eur), ale „dvojnásobný“ daňový bonus vo výške 46,44 eur.

Skutočnosť, že si rodič neuplatňuje zvýšený daňový bonus, sa preukazuje čestným vyhlásením.

Dôležitá informácia: 100 eur na dieťa by sme mali dostať za september všetci »»»

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (1 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...

Pridaj komentár