Životné minimum od júla 2024 a rodičovský príspevok 2025

Kristína Turnerová Kováčiková 0

Životné minimum sa spravidla upravuje k 1. júlu kalendárneho roka a spolu s ním aj viac ako 60 sociálnych dávok, ktoré sú na tento ukazovateľ naviazané. Tento rok sa sumy životného minima zvýšia len o niečo viac ako 5 eur.

Shutterstock

Ako sa upraví životné minimum od júla 2024

Podľa nových pravidiel sa životné minimum upravuje tak, že sa sumy vynásobia koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností zisteným Štatistickým úradom SR za rozhodujúce obdobie.

Kým minulý rok išlo o sumu 14,7 %, tentokrát je to len 1,9 %. Čo znamená aj to, že kým minulý rok sa suma ukazovateľa zvýšila o 34,46 eur, od 1. júla 2024 sa zvýši o slabých 5 eur.

Čo je životné minimum

Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.

Zároveň sa od sumy životného minima odvíjajú aj viaceré sociálne dávky. Životné minimum ovplyvňuje nielen nastavenie dávok v hmotnej núdzi, ale aj výšku peňažných dávok, ktoré sú na životné minimum naviazané, napríklad:

 • rodičovský príspevok
 • prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa,
 • minimálne výživné, náhradné výživné,
 • príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa,
 • opakované peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia,
 • predčasný starobný dôchodok (sumu minimálnej penzie) a iné.

Od životného minima tiež závisí, či musí osoba podať daňové priznanie, aj výpočet nezdaniteľnej časti základu dane.

Prečítajte si aj:

Sumy od 1.7.2024

 • plnoletá osoba do 30.6.2024 268,88 eur, od 1.7.2024 273,99 eur
 • ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá osoba do 30.6.2024 187,57 eur, od 1.7.2024 191,14 eur
 • zaopatrené neplnoleté dieťa a nezaopatrené dieťa  do 30.6.2024 122,77 eur, od 1.7.2024 125,11 eur

Životné minimum jednotlivca

Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby predstavuje sumu 273,99 EUR mesačne.

ŽM jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby,

 • s 1 nezaopatreným dieťaťom predstavuje sumu 399,10 EUR mesačne (vypočíta sa ako súčet súm 273,99 EUR a 125,11 EUR)
 • s 2 nezaopatrenými deťmi predstavuje sumu 524,21 EUR
 • s 3 nezaopatrenými deťmi predstavuje sumu 649,32 EUR
 • so 4 nezaopatrenými deťmi predstavuje sumu 774,43 EUR

Životné minimum dvojice

Životné minimum dvojice bez detí predstavuje sumu 465,13 EUR mesačne (vypočíta sa ako súčet súm 273,99 EUR a 191,14 EUR).

ŽM dvojice

 • s jedným nezaopatreným dieťaťom predstavuje sumu 590,24 EUR mesačne (vypočíta sa ako súčet súm 273,99 EUR, 191,14 EUR a 125,11 EUR),
 • s 2 nezaopatrenými deťmi predstavuje sumu  715,35 EUR mesačne,
 • s 3 nezaopatrenými deťmi predstavuje sumu  840,46 EUR mesačne,
 • so 4 nezaopatrenými deťmi predstavuje sumu  965,57 EUR mesačne

Zvýši sa rodičovský príspevok od 1.1.2025

Od januára 2024 sa rodičovský príspevok nezvýšil, nakoľko sa rozhodlo o mimoriadnej valorizácii od augusta 2023. V roku 2024 sa už rodičovský príspevok nemá zvyšovať.

Zvýši sa teda “klasicky” od 1.1.2025, a to nasledovne

a) zo sumy 345,20 Eur  (ak oprávnená osoba nemala nárok na materské na dieťa, na ktoré si uplatnila nárok na rodičovský príspevok) na 351,80 eur

b) zo 473,30 Eur  (ak oprávnená osoba mala nárok na materské na dieťa, na ktoré si uplatnila nárok na rodičovský príspevok) na 482,30 eur

c) rodič dvojičiek dostane 439,80 eur (nižšia suma RP) alebo 602,90 eur (vyššia suma RP, ak poberal materské)

Prečítajte si aj:

Prídavky na deti

Prídavok na dieťa ostáva zachovaný v sume 60 eur mesačne na dieťa, rovnako tak príplatok k prídavku na dieťa v sume 30 eur mesačne na dieťa.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (2 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...
Author image

Kristína Turnerová Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.

články autora...

Pridaj komentár