Učenie sa angličtiny pomocou riekaniek

British Council, Mária Kopčíková 0

Na základnej škole majú rodičia na učenie sa detí šesťkrát väčší vplyv ako učitelia. Existuje niekoľko základných krokov, ktoré môžete podniknúť, aby ste svoje dieťa povzbudili a zvýšili jeho sebadôveru pri používaní angličtiny. Zmienili sme sa o nich aj v minulom článku.

Používanie riekaniek

Od doby, keď malé deti začínajú hovoriť, mnohé z nich sa často rady hrajú a experimentujú so zvukmi – to je predzvesť budúcej záľuby v riekankách. Osvojovanie si riekaniek je pre malé deti len inou formou hry. Takto deti skúmajú stavbu anglického jazyka. Zisťujú, ako funguje a zoznamujú sa so vzťahom medzi 44 zvukmi angličtiny a 26 písmenami abecedy.

Tieto informácie im neskôr, keď začnú čítať, pomáhajú dekódovať zvuky, ktoré tvoria slová.

Tradičné a všeobecne známe riekanky sa niekedy označujú ako „riekanky Matky husy“ alebo „riekanky zo škôlky“. Mnohé z nich, ako napr. „Twinkle, Twinkle Little Star“ a „Humpty Dumpty“, sú považované za súčasť britskej kultúry.

Prečo riekanky?

Rodičia a deti si ich môžu hovoriť kedykoľvek a kdekoľvek, aby sa rozveselili, alebo vyplnili dlhú chvíľu. Riekanka je ako zhustený príbeh, má začiatok a koniec a svoj vlastný obsah. Ako náhle to deti pochopia, cítia sa isté, pretože vedia, že jazykový obsah je pevne daný, aj keď rýchlosť prednesu sa môže meniť podľa konkrétnej nálady.

Riekanky deťom umožňujú mať pocit, že už od prvých lekcií dokážu toho povedať anglicky veľa a povedať to tak isto rýchlo, ako dospelí. Naučiť sa po anglicky môže niektorým malým deťom pripadať ako nesplniteľná úloha, v takých prípadoch môže znalosť riekaniek predstavovať motivujúci stupienok, ktorý im dodá odvahu a to hlavne v počiatočných fázach učenia sa, keď majú pocit, že nepostupujú tak rýchlo, ako by chceli.

Výber riekaniek

Je dôležité vytvoriť si akúsi zbierku riekaniek. Rodičia by mali prísť s jednou – dvoma novými riekankami a rešpektovať, ak dieťa práve na riekanky nemá náladu. Sú dni, keď sú deti novým veciam otvorené viac a inokedy menej.

Pri výbere riekaniek by rodičia mali vyberať tie, ktoré sa im samým páčia. Musia mať pri tom na pamäti:

  • rastúcu úroveň znalosti angličtiny detí
  • rozširujúce sa okruhy záujmu detí a rôzne potreby chlapcov a dievčat – obzvlášť chlapci oceňujú fyzické aktivity pri riekankách (poskakovanie, dupkanie …)
  • potrebu používať užitočné výrazy v každodennej konverzácii
  • nutnosť vybrať aspoň nejaké riekanky, ktoré poznajú aj ostatní členovia rodiny
  • nutnosť vyberať riekanky, ktoré je možné personalizovať zmenou mien na mená členov rodiny:

              Diddle, diddle dumpling

              My son John,

              Went to bed

              With his trousers on.

Ako recitovať riekanku

To, akým spôsobom riekanka ožije, závisí od toho ako rodičia používajú svoj hlas, oči, mimiku a reč tela. Aby predstavenie novej riekanky dieťa zaujalo, musí byť dramatickým zážitkom, počas ktorého ho riekankou sprevádza hlas. Zatiaľ čo sa deti, ktorých sluch je citlivejší ako sluch dospelých, s riekankou zoznamujú, učia sa súčasne čítať emócie dospelých z ich hlasu a už nepotrebujú pomoc vo forme fyzickej činnosti.

Porozumenie novej riekanky

Riekanky sa skladajú z pevne daných fráz alebo jazykových blokov. Deti si tieto frázy často osvojujú bez toho, aby si uvedomovali funkcie drobnejších slov ako je „the“, alebo „for“, ktoré počujú iba ako súčasť určitého celku (napr. „one’s for you“), nie ako jednotlivé slová.

V mnohých knihách s riekankami sú obrázky, ktoré pomáhajú porozumieť obsahu. Pokiaľ obrázok chýba, rodičia môžu nakresliť jednoduchý náčrtok, alebo ukázať dieťaťu hračku či skutočný predmet na ilustráciu významu riekanky.

Učenie sa novej riekanky

Pri predstavovaní nových riekaniek musí rodič používať „rodičovštinu“. Deti potrebujú čas, aby si mohli po svojom a svojím tempom riekanku prejsť a pochopiť, porovnať jednotlivé slová, zvuky a významy. Opakovanie dospelým možno pripadá nudné, ale pre deti je dôležité, lebo im umožňuje podvedome si jazyk a zvuky opakovať.

Hovorte riekanku, pomaly ju dramatizujte, jednotlivé významy ilustrujte fyzickou činnosťou, obrázkami alebo predmetmi. Ako náhle sa deti s riekankou dostatočne zoznámia, sú pripravené sa s vami striedať tak, že každý z vás povie jeden verš. Podobné striedanie je dôležitou zručnosťou, ktorá v sebe zahrňuje pozorné počúvanie a schopnosť riskovať, ako aj schopnosť vcítiť sa do druhého hovoriaceho a odhadnúť kedy bude rozprávať.

Recitačné predstavenie

Pre zvláštne príležitosti, ako sú napríklad narodeniny niektorého z dospelých, si môžete pripraviť recitačné predstavenie, na ktorom deti prednesú dve alebo tri riekanky. Deti majú rady príležitosti, pri ktorých môžu predviesť čo vedia a pochvala, ktorú dostanú, je pre nich veľmi motivujúca. Príprava na predstavenie je dôležitá, lebo dáva deťom skutočný dôvod, prečo cvičiť a opakovať si výslovnosť a svoj výstup.

Zábavná môže byť aj zborová recitácia, keď sa rodič a deti buď striedajú alebo recitujú spoločne. Hanblivé deti môžu byť členom recitačného zboru, pokiaľ nezískajú odvahu vystúpiť samé.

Čítanie riekaniek

Je dokázané, že čítanie jednoduchých riekaniek, ktoré deti poznajú už naspamäť, je dôležitým krokom v procese učenia sa plynulého čítania. Recitovanie známej riekanky, ktoré je sprevádzané ukazovaním na písaný text je pre deti vzrušujúce, lebo zisťujú, že dokážu v angličtine niečo prečítať.

Go to bed late,

Stay very small.

Go to bed early,

Grow very tall.

V tejto fáze deti dokážu čítať iba jazyk, ktorý poznajú z ústneho podania v podobe pevne daných fráz alebo riekaniek. Vďaka tomuto „čítaniu“ deti sa učia poznávať podobu opakujúcich sa slov a neskôr si začínajú vytvárať vlastnú slovnú zásobu slov, ktoré poznajú a dokážu prečítať.

Obľúbenou hrou, ktorá túto schopnosť podporuje, je vyhľadávanie rýmujúcich sa slov ako je „four“, „door“, „more“, „floor“, „saw“.

Rodičia a učitelia si často neuvedomujú tento dôležitý krok vo výučbe čítania, ktorý prichádza úplne prirodzene pri deťoch, ktoré poznajú veľké množstvo jednoduchých riekaniek. Schopnosť detí naučiť sa riekanky a básničky naspamäť, pokiaľ sa do veku približne ôsmych rokov pestuje, stáva sa – podobne ako učenie sa jazykov- celoživotnou schopnosťou.

Viac informácií nájdete na: www.britishcouncil.org/parents .

Ak hľadáte námety ako sa hrať s deťmi a pomáhať im rozvíjať angličtinu, zaujímavé úlohy a hry nájdete na: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en

foto:sxc.hu

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (2 hlasov, priemerne: 4,00 z 5)
Loading...

Pridaj komentár