Hovoríme s dietaťom po anglicky

British Council, Mária Kopčíková 0

V sérií článkov vám prinášame informácie o projekte British Council, ktorý nesie názov Global English for Europe. Venovali sme sa základným faktom o tom, ako sa malé deti učia angličtinu ako ďalší jazyk a v nasledujúcich riadkoch sa pozrieme na úlohu nás rodičov pri výuke našich detí.

Podpora rodičov

Deti potrebujú cítiť, že robia pokrok. Potrebujú povzbudzovanie a chválu za dobré výkony, pretože akýkoľvek úspech motivuje. Rodičia sú v ideálnom postavení, keď môžu svoje deti motivovať a tak im pomáhať v učení, dokonca aj keď samy ovládajú iba základy angličtiny a učia sa spoločne so svojimi deťmi.

Rodičia si často robia starosti kvôli svojmu prízvuku v angličtine. Malé deti však majú pozoruhodnú schopnosť meniť svoj prízvuk tak, aby zodpovedal angličtine, ktorú počujú dookola. Malé deti potrebujú mať pocit, že „vedia hovoriť po anglicky“ a že „sa im angličtina páči“. Podpora ich rodičov im môže pomôcť tento pocit získať už od prvých lekcií.

Prečo je pomoc rodičov najlepšia?

  • môžu na svoje deti sústrediť, tráviť s nimi určitý čas osamote a zaradiť lekcie angličtiny kdekoľvek do denného programu tak, aby to vyhovovalo im aj deťom.
  • môžu usmerňovať dĺžku jednotlivých lekcií a vyberať také činnosti, ktoré najlepšie vyhovujú konkrétnym záujmom a schopnosti sústredenia sa ich dieťaťa.
  • môžu do výučby angličtiny vniesť viac zábavy, keď pracujú s jedným alebo dvomi detičkami a nie s celou triedou.

Čo je „rodičovština“?

„Rodičovština“ je špecifická forma ústneho prejavu, ktorý je prispôsobený jazyku malých detí, ktorá umožňuje viesť s dieťaťom dialóg a posúvať ho k ďalšiemu zvládnutiu jazyka. Rodičia, ktorí hovoria vľúdnejším a jednoduchším jazykom, sa nevedomky stávajú sprievodcami svojich detí počas určitej činnosti keď:

  • priebežne komentujú (nahlas) čo sa deje: „Let‘s put it here“. „There“. „Look. I‘ve put it on the table“. „Which one do you like?“ (pauza) „Oh, I like this one“. „The red one“.
  • reagujú na to, čo dieťa povedalo a nadväzujú na to: Dieťa: „Yellow“, Rodič: „You like the yellow one.“ „Here it is.“ „Here‘s the yellow one.“ Let‘s see. Yellow, red and here‘s the brown one.“ „I like the brown one, do you?“ (pauza).
  • hovoria pomalšie a zdôrazňujú nové slová prirodzene, bez toho aby menili melódiu reči. „Which rhyme shall we say today?“ „You choose.“ (pauza umožňujúca dieťaťu aby si vybralo).
  • k uľahčeniu porozumenia používajú aj rôzne výrazy tváre a gestá a udržujú očný kontakt.

Používanie angličtiny

Používaním jednoduchej angličtiny a častým opakovaním pomáhajú rodičia svojmu dieťaťu aby začalo premýšľať v angličtine pri činnostiach, pri ktorých sa cíti iste. Malé deti chcú hovoriť po anglicky:

  • o sebe a o tom čo majú rady: „I like, I dont like…yuk
  • o tom čo urobili: „I went to, I saw…, I ate…“
  • o tom ako sa ony samy alebo iní ľudia cítili: „I am sad, she‘s cross…“

Keď si deti potrebujú precvičiť školskú angličtinu, používajte frázy ako „What‘s your name?“, „How old are you?“, „What is this?“ a „That‘s a pencil.“. Rodičia môžu z takého opakovania urobiť zábavu tak, že použijú hračku, ktorá hovorí iba po anglicky, kladú jej otázky a predstierajú, že odpovedá.

Keď sa deti zdokonaľujú v ústnom prejave, môže sa stať, že občas v anglickej fráze použijú slovo v materinskom jazyku, napr. „He is eating a (….), pretože správny anglický výraz ešte nepoznajú. Keď dospelý príslušnú frázu zopakuje iba v angličtine, dieťa si anglický výraz môže zapamätať. „He‘s eating a plum.“ „A plum.“

Lekcie angličtiny

Jednotlivé domáce „lekcie“ angličtiny môžu trvať do zhruba desiatich minút a môžu sa konať raz alebo dvakrát denne. V priebehu lekcií sa musí rodič na dieťa sústrediť a nedať sa ničím rozptyľovať. Potom sa malé deti naučia mať tieto stretnutia s angličtinou rady.

Prechádzanie z materinského jazyka do angličtiny im môže pripadať obtiažne, preto je dôležité navodiť atmosféru: „In three minutes we are going to have our English time.“

Kedy prekladať

Deti rozumejú omnoho viac, než čo sú schopné v angličtine povedať. Pokiaľ sa súčasne predstavuje nový jazyk ako aj nová téma, niekedy môže byť nevyhnutné použiť aj rýchly preklad prenesený šeptom a vzápätí nasledovaný znovu angličtinou.

Pokiaľ sa preklad použije viackrát ako raz a opakuje sa aj v nasledujúcich lekciách, dieťa by si mohlo zvyknúť čakať na preklad, namiesto toho, aby používalo svoje vlastné spôsoby porozumenia angličtiny.

Povzbudzovanie a chvála

Malé deti túžia po pochvale rodičov. Potrebujú sa cítiť dobre, potrebujú vedieť, že v angličtine robia pokroky. „That‘s good.“, „I like that.“, „Well done!

Deti potrebujú podporu rodičov najviac, keď sa angličtinu začínajú učiť. Ako náhle sú schopné hovoriť, recitovať riekanky a ako náhle si pamätajú nejaké rozprávky, podpora už nemusí byť tak intenzívna.

Viac informácií nájdete na: www.britishcouncil.org/parents .

Ak hľadáte námety ako sa hrať s deťmi a pomáhať im rozvíjať angličtinu, zaujímavé úlohy a hry nájdete na: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (4 hlasov, priemerne: 4,00 z 5)
Loading...

Pridaj komentár