LearnEnglish Family

British Council 0

British Council vytvoril, pre učiteľov a študentov anglického jazyka ako aj tých, ktorí určujú smer, ktorým sa uberá oblasť jazykového vzdelávania na Slovensku, program Global English for Europe (GLEE).

 

Pre koho je tento program určený?

Na Slovensku je GLEE určené najmä pre učiteľov na základnom stupni, žiakov, študentov a rodičov. V posledných 2 rokoch boli veľmi populárne workshopy LearnEnglish Family pre učiteľov a rodičov v rôznych mestách na Slovensku, a špeciálne pre učiteľov, Learning Technologies for the Classroom, zamerané na využitie nových technológií pri výučbe anglického jazyka.

Ako projekt prebiehal doteraz a aká bola odozva?

Projekt sme predstavili prostredníctvom workshopov LearnEnglish Family. Mali veľký úspech nielen pri učiteľoch na základnom stupni, ale aj rodičoch, ktorí sa workshopov zúčastnili. Videli ich ako veľkú možnosť získať nové zručnosti, vedomosti, ako aj motiváciu pomáhať svojim deťom hrovou formou pri získavaní základnej slovnej zásoby, ako aj postupnom vyjadrovaní sa v angličtine.

Aké materiály na workshopoch používate?

Pri workshopoch sme ako základ používali brožúrku Učiť sa spoločne je zábava, ktorá bola preložená do slovenčiny. Brožúrka je rozdelená do 5 kapitol, každá z nich je zameraná na konkrétny typ aktivít, s vysvetlením ako tieto aktivity motivujú rodičov aj deti zvládať spoločne základy angličtiny.

Pri workshopoch sme kombinovali prezentáciu brožúrky s prezentáciou webovej stránky https://www.britishcouncil.org/parents.htm , kde rodičia môžu opäť nájsť množstvo aktivít ako aj rád ako sprístupniť cudzí jazyk už od tej najnižšej vekovej úrovne.

S veľkým úspechom sa stretli on-line zdroje: www.teachingenglish.org.ukwww.learnenglish.org.uk

Obe webové stránky poskytujú množstvo materiálov a aktivít pre rôzne cieľové skupiny: učiteľov, žiakov, študentov, expertov v oblasti výučby anglického jazyka, etc.

Kedy odporúčate začas s výučbou cudzieho jazyka?

Toto je jedna z najčastejších otázok, ktorá sa počas našich prezentácií opakuje.  Jednou z odpovedí môže byť názor rodiča, ktorý je zároveň učiteľom anglického jazyka:

Ak je nový jazyk predstavený deťom zaujímavým spôsobom, keď majú pocit, že používanie ďalšieho jazyka je zábava a ak sa snažíte im pomôcť získať ďalší jazyk tým spôsobom ako získava materský jazyk, uvidíte zázraky!

Keď svoje dieťa začínate „učiť“ materinský jazyk, určite nepoviete svojmu dieťaťu: Tak poďme si dnes precvičiť minulý čas. Jednoducho ho iba používate a vaše dieťa opakuje po vás. Používate určite aj veľa piesní, riekaniek, etc. Pochválite ho a jemne opravíte v prípade potreby a skôr či neskôr, zvyčajne vo veku od jedného do dvoch rokov, vaše dieťa používa jazyk celkom dobre, vytára jednoduché vety.

Tak isto to funguje v prípade cudzích jazykov. Spievajte s nimi piesne, opakujte riekanky, rozprávajte rozprávky v angličtine a uvidíte aké sú šikovné v opakovaní po vás a v používaní cudzieho jazyka.“

„Učiť sa spoločne je zábava“ na rodinka.sk

Na najbližšie mesiace sme pre Vás pripravili jedninečnú možnosť zoznámiť sa s celým programom Global English for Europe. Postupne budeme zverejňovať články s praktickými návodmi, ako sa s deťmi učiť cudzí jazyk,  a pracovné listy s konkrétnymi úlohami. Všetky lekcie budete môcť nájsť týždeň čo týždeň na našej stránke. 

Ilustračné foto: www.pixmac.cz

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (5 hlasov, priemerne: 4,80 z 5)
Loading...

Pridaj komentár