Medzinárodné výskumy podporujú metódu HELEN DORON

PR 0

Lingvisti a experti na vývin detského organizmu potvrdzujú, že čím skôr sa dieťa začne učiť druhý jazyk, tým má väčšie šance dosiahnuť stupeň hovorenia a ovládania daného jazyka na rovnakej úrovni ako materinský jazyk. Avšak úžitok výučby druhého jazyka v ranom období života alebo v detstve je ďaleko väčší, ako len osvojenie si ďalšieho jazyka.

Talianski psychológovia, Agnes Melinda Kovacsová a Jacques Mehler, testovali 38 dojčiat vo veku siedmich mesiacov a zistili, že vystavenie novorodenca dvom jazykom v ranom období života nielenže vylepšuje jeho lingvistické schopnosti, ako to už bolo predtým dokázané, ale  trénuje jeho myseľ a zdokonaľuje kognitívny výkon. Podľa Mehlera a Kovacsovej výsledky jednoznačne dokazujú, že deti, ktoré sú vychovávané v bilingválnych domácnostiach majú zvýšené mentálne kapacity, vedia dlhšie udržať pozornosť a sú úspešnejšie v plánovaní svojej budúcnosti.

Metodológia Helen Doron Early English je medzinárodne uznávaný systém výučby anglického jazyka, ktorý bol po prvýkrát uvedený do praxe pred viac ako 25 rokmi a stal sa celosvetovo úspešnou vzdelávacou franšízou. Vzdelávacie programy Helen Doron ponúkajú deťom všetkých vekových kategórií, počnúc od dojčiat až po dospievajúcu mládež, významný začiatok do života prostredníctvom jedinečnej kombinácie úspešných pedagogických postupov založených na prvotriednych učebných materiáloch, opakovanom pasívnom počúvaní jazyka, bohatej a inovatívnej hudbe, pesničkách a príbehoch, ktoré sú kombinované s vekovo primeraným a hravým učením v triede vo forme malých skupiniek.

Ďalší, vedecky potvrdený, pedagogický princíp metodológie HDEE, ktorý maximalizuje efektívnosť výučby, spočíva v obmedzení počtu študentov v triede na 4 – 8. Hovorí Barbara Grossová, pedagogička z U.C, Berkeley: “Bez ohľadu na predmet a obsah výučby, študenti, ktorí pracujú v malých skupinkách, majú tendenciu naučiť sa väčšie množstvo učebnej látky a učivo si pamätajú dlhšie v porovnaní s výučbou rovnakého obsahu v iných inštruktážnych formátoch.” Výučba v malých skupinkách umožňuje individuálny prístup k jednotlivcom a poskytuje študentom jedinečnú príležitosť vyjadriť sa v rámci dôvernej skupinky, ktorá ho povzbudzuje.

Súčasný výskum podporuje princípy perspektívneho myslenia, ktoré ako prvé vytvorila pred 25 rokmi práve ligvistka Helen Doronová. Výučba jazyka je posilnená prostredníctvom hudobného rytmu – skutočnosť, ktorá je zdôrazňovaná v každom vyučovacom programe Helen Doron. Štúdie pedagóga Phyllisa Weikerta dokazujú, že schopnosť dieťaťa vytlieskať alebo vyťukať stabilný rytmus je priamo prepojená s výučbou jazyka. Napríklad tlieskanie alebo vyťukanie rytmu neznámych slovíčok často deťom pomáha naučiť sa nové neznáme slovíčka. Ďalšie dôležité prepojenie medzi jazykom a hudbou je rým. Rýmovanie podporuje u detí schopnosť uvedomovať si slová a ich zvuky a tým pomáha rozvíjať ich gramotnosť.

Metodológia Helen Doron Early English umožňuje deťom stať sa skutočne bilingválnymi už od raného obdobia života, čo so sebou prináša do ďalšieho života veľa iných výhod, ako je napríklad zlepšený celkový výkon a výsledky v škole a nadpriemerné schopnosti riešiť problémy. Výskumy ukázali, že deti, ktoré sú v ranom období života vystavené dvom jazykom sú mentálne flexibilné, kreatívnejšie a dosahujú vyššie stupne kognitívneho vývoja skôr, ako ich jednojazyční rovesníci. Ovládanie druhého jazyka napokon poskytuje študentovi hlbšie kultúrne chápanie a rozšírenie intelektuálnych obzorov. Bilingválne schopnosti sú neskôr v živote výhodou aj v procese hľadania pracovných príležitostí.

www.helendoron.sk


* * * *

Referencie:

  1. “The Student Baby,” Helene Jarmol Uchida, February, 2001
  2. Kovacs, A., & Mehler, J. (2009). Cognitive gains in 7‐month‐old bilingual infants Proceedings of the National Academy of Sciences
  3. Else V, Hamayan, “English Language Learners at School.” 1986
  4. Curtain, H.A. & Pesola, C.A. (1998) “Languages and children‐Making the Match.”
  5. “Born to Sing: How Music Enriches Children’s“
1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (1 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...

Pridaj komentár