S cudzím jazykom sa nestratíte

Matilda Blahová, PR 0

Prázdniny a dovolenky sa skončili. Vraciame sa do zabehaných koľají, čakajú nás nové povinnosti. Teraz je aj čas pripomenúť si naše predsavzatia z prázdnin, keď sme v zahraničí možno ticho závideli tým dovolenkárom, ktorí sa v cudzom jazyku vedeli lepšie dorozumieť, lepšie si poradili v bežných situáciách. Možno sme si vtedy sľúbili, že oprášime svoje školské vedomosti a že deti budeme nabádať, aby nezanedbávali hodiny cudzích jazykov, prípadne, že sa budeme učiť jazyky spolu s nimi.
Pomocníkov nájdeme aj v podobe cudzojazyčných pedagogických časopisov z Vydavateľstva FLP. Nie sú to učebnice, ale motivujú a veľa naučia.

Pomocníkov nájdeme aj v podobe cudzojazyčných pedagogických časopisov z Vydavateľstva FLP. Nie sú to učebnice, ale motivujú a veľa naučia. 

Angličtina je v súčasnosti najrozšírenejším medzinárodným dorozumievacím jazykom a aj v SR sa stal povinným prvým cudzím jazykom už od 3. ročníka ZŠ. Deti sa ju učia už v materských školách či v prvých ročníkoch ZŠ. Výhodou začiatkov v útlom veku je, že pri správnom pedagogickom prístupe sa deti učia hrou, nepociťujú ťarchu povinnosti, ľahko si zapamätávajú a jazyk správne používajú, čo v staršom veku už nie je samozrejmosťou.

Hello Kids!

Z tohto poznania vychádzajú aj tvorcovia obsahovo i graficky príťažlivého časopisu Hello Kids!, ktorý je určený predovšetkým najmladším žiakom (6 – 8-ročným), no zaujme aj deti v predškolskom veku. Ponúka deťom aktivity, ktoré majú rady: recitujú, spievajú, kreslia, dopĺňajú. Jednoducho sa hrajú a pritom sa zároveň učia slová, vety, slovné spojenia. Sú spontánne, nemajú zábrany pri rozprávaní.

Na to, aby si osvojili správnu podobu jazyka slúžia aj zvukové nahrávky príspevkov dostupné na webovej stránke Vydavateľstva FLP. Tie iste uvítajú aj rodičia, ktorí sa s deťmi učia.

Časopis Hello Kids! sa môže stať výborným spoločníkom najmenších aj vo voľnom čase. Je ideálnym spojením príjemného s užitočným. S ním deti hravo spravia prvé kroky a angličtina pre ne už nebude celkom cudzí jazyk.

 

Hello!

Od časopisu Hello Kids! deti môžu plynulo prejsť k časopisu Hello!. Ten je určený žiakom ZŠ, ktorí už získali základné vedomosti z anglického jazyka. Prostredníctvom pútavých článkov sa oboznamujú s anglofónnymi krajinami, ich krásami a prírodou, spôsobom života a kultúrou. Dozvedajú sa zaujímavosti zo života populárnych osobností zo sveta hudby, filmu, športu.

Prostredníctvom aktuálnych tém si rozširujú slovnú zásobu i ďalšie potrebné vedomosti o jazyku a jeho používaní. Učia sa samostatne vyjadrovať, komunikovať na rôzne témy, vyjadriť svoj názor.

Časopis Friendship

má už dlhoročnú tradíciu a slúži stredne pokročilým študentom, najmä stredných škôl. Je osvedčenou pomôckou pri príprave na maturitné skúšky. Časopis prináša množstvo článkov o aktuálnych každodenných témach, informácie o živote a kultúre anglofónnych krajín, zaujímavosti z rozličných oblastí života. Čitateľov upútajú aj články o živote významných i populárnych osobností zo sveta literatúry, umenia, vedy i hudby, filmu atď.

Tento pestrý obsah umožňuje študentom rozširovať a prehlbovať si jazykové, predovšetkým komunikatívne zručnosti, získavať poznatky o špecifikách anglického jazyka,  porozumieť textu, reprodukovať ho, vyjadriť vlastné názory, diskutovať o nich. Mnohí čitatelia si časopis počas školských rokov natoľko obľúbili, že si ho objednávajú aj po maturite.

 

Pre nemčinárov Hurra!

Vydavateľstvo pamätá aj na žiakov, ktorí sa učia nemecký jazyk. Vydáva pre nich časopis Hurra!. Je určený začiatočníkom i mierne pokročilým. Využíva sa predovšetkým na základných školách, no i na vyššom stupni vzdelávania.

Obsahuje množstvo článkov o nemecky hovoriacich krajinách, ich kultúre, prírode, každodennom živote, no i niektoré vážne témy zo života, ktoré sú spracované tak, že poslúžia aj maturantom pri príprave na skúšky. Pre mladších žiakov prináša aj množstvo ľahkých, zábavných materiálov, cvičení, hier, jednoduchých príbehov na osvojovanie a upevňovanie vedomostí i na rozširovanie slovnej zásoby. 

Materiály aj vo francúzštine

Pre záujemcov o francúzsky jazyk Vydavateľstvo FLP ponúka v tomto školskom roku materiály v elektronickej podobe dostupné na webovej stránke vydavateľstva. Sú určené predovšetkým maturantom a tým, ktorí si potrebujú zdokonaliť vedomosti z francúzštiny z pracovných či praktických dôvodov.

Treba ešte dodať, že všetky časopisy majú atraktívnu grafiku a sú bohato ilustrované.

Je lepšie naučiť sa cudzí jazyk počas školskej dochádzky ako neskôr ľutovať. Veľa skúsených pedagógov uvádzané časopisy pozná, využíva ich na vyučovaní a odporúča ich svojim žiakom. Deťom dobre padne, ak cítia v rodičoch podporu a povzbudenie. Tak ako im nakupujeme rôzne školské potreby a pomôcky, nemali by sme váhať, keď prídu s prosbou o peniaze na predplatné niektorého z jazykových časopisov, ktoré sú veľmi užitočnou pomôckou a pritom celoročne nestoja ani toľko ako posedenie v zariadení rýchleho občerstvenia. Stojí to za úvahu.

Viac informácií získate na www.flp.sk

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (2 hlasov, priemerne: 4,50 z 5)
Loading...

Pridaj komentár