Ako zladiť prácu s rodinou?

Vlasta Kostercová 0

Narodením dieťatka sa obráti život celej rodiny. Zmení sa celý cyklus dňa i noci. Keď dieťa vyrastie a začne chodiť do škôlky a školy, chcete sa opäť vrátiť do pracovného procesu.

No zisťujete, že za ten čas sa nezmenil len režim vášho dňa, ale zmenilo sa i veľa iných vecí – zmenili sa podmienky v práci, zmenili ste sa vy, zmenili sa vaše priority, pribudli úlohy a vy musíte toto všetko zladiť.

Ale ako?

Jednou z ciest je i práca u takého zamestnávateľa, ktorý vytvára pre rodičov po materskej a rodičovskej dovolenke podmienky, pri ktorých rodič dokáže prácu a rodinu zosúladiť. To znamená, že okrem iného ponúka alebo umožňuje zamestnancom, ktorí to potrebujú, uplatniť niektorú z flexibilných foriem práce alebo ich kombináciu.

Flexibilné formy práce alebo Flexipráca

1.) Skrátený (čiastočný) pracovný úväzok

Ide o prácu prevažne na trvalý pracovný pomer, pričom pracovná doba je kratšia ako pri plnom pracovnom úväzku. Využívajú ju viac ženy než muži, predovšetkým vzhľadom na ich potrebu zosúlaďovania práce a rodiny.

2.) Flexibilná (kĺzavá) alebo individuálna pracovná doba

Zamestnávateľ stanoví pracovný čas, kedy zamestnanec musí byť na pracovisku a koľko hodín musí zamestnanec odpracovať za dané obdobie. Začiatok a koniec pracovnej doby si volí sám zamestnanec. Na Slovensku je táto forma flexipráce najpoužívanejšia.

3.) Práca z domu

Umožňuje zamestnancovi efektívne pracovať doma alebo na inom mieste a iba v dohodnutom čase byť prítomný na pracovisku. Práca doma je vhodná hlavne u tých zamestnancov, ktorým zamestnávateľ dôveruje a u ktorých druh vykonávanej práce to umožňuje.

4.) Zdieľanie pracovného miesta

Je to menej známa, málo používaná, napriek tomu atraktívna forma práce, kedy o jedno pracovné miesto sa delí viac zamestnancov (prevažne dvaja), pracujúcich na čiastočný úväzok.  Dôležitá je vhodná kompatibilita týchto zamestnancov.

5.) Stlačený pracovný týždeň

Čas práce na plný úväzok sa upraví – skráti sa pracovný týždeň počtom dní na jednej strane a predĺži pracovná doba v hodinách v rámci jedného dňa na strane druhej.

6.) Projektové zamestnanie

Zamestnanie sa viaže na vypracovanie určitého projektu. Vzťah medzi zamestnávateľom (objednávateľom) a zamestnancom (dodávateľom alebo zhotoviteľom) môže byť právne upravený napr. zmluvou o dielo alebo dohodou o vykonaní práce.

Ako na to?

Dnes je problém nájsť si akúkoľvek prácu, a nieto ešte žiadať o “nejaké” flexibilné podmienky. Na druhej strane však mnohým z vás nedovolí práve nedostatok sebavedomia o úpravu pracovného času na flexibilnejší požiadať. Niektorí si myslia, že táto diskusia môže odradiť potenciálneho zamestnávateľa. No keď sa neopýtate, neviete. Veď za opýtanie však nič nedáte.

V prípade, že sa vraciate k pôvodému zamestnávateľovi, mali by ste vedieť, že podľa § 164 Zákonníka práce 311/2001:

 “Ak požiada tehotná žena a žena alebo muž trvale sa starajúci o dieťa mladšie ako 15 rokov o kratší pracovný čas alebo o inú vhodnú úpravu určeného týždenného pracovného času, zamestnávateľ je povinný ich žiadosti vyhovieť, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody.”

Toto ustanovenie “sa vzťahuje aj na zamestnanca, ktorý sa osobne stará o blízku osobu, ktorá je prevažne alebo úplne bezvládna a neposkytuje sa jej starostlivosť v zariadení sociálnych služieb alebo ústavná starostlivosť v zdravotníckom zariadení. Zároveň takíto zamestnanci sa môžu zamestnávať prácou nadčas len s ich súhlasom. Pracovná pohotovosť sa s nimi môže len dohodnúť.”

V prípade, že sa vám k pôvodnému zamestnávateľovi vrátiť nezadarilo alebo to nebolo možné z akéhokoľvek iného dôvodu, a hľadáte pracovné uplatnenie u iného zamestnávateľa, tiež je táto požiadavka určite na mieste.

Veď po materskej a rodičovskej dovolenke sa z vás stal manažér na úrovni experta, ktorý dokáže zvládať niekoľko vecí naraz, plniť si úlohy precízne, riadiť team (rodinu), narábať s časom efektívne a veľa iných zručností, o ktorých ste pred narodením vašich detí ani netušili.

Zdôraznite to pri pohovore!

Niet lojálnejšieho a efektívnejšieho zamestnanca než je matka po materskej a rodičovskej dovolenke.

Čo myslíte?

O Vaše skúsenosti sa môžete podeliť na www.flexipraca.sk.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (2 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...

Pridaj komentár