S deťmi do Chorvátska v sezóne 2021

Kristína Kováčiková 0

Deťom v letnej sezóne 2021 nemusí na vstup do Chorvátska stačiť len platný cestovný pas.

Koronavírus sťažuje podmienky dovolenkovania aj tento rok, preto nehľadáme len informácie, kde sú najlepšie pláže v Chorvátsku pre rodiny s deťmi, ale ako vôbec dostaneme cez hranice. Očkovaným sa však garantuje bezproblémový pobyt v krajine.

Podmienky vstupu do Chorvátska pre deti

Chorvátsko s deťmi 2021
Shutterstock

»»»»»»»» Aké sú podmienky vstupu do Chorvátska pre dospelých, resp. detí nad 12 rokov, si môžete prečítať v osobitnom článku: Chorvátsko a koronavírus, sezóna 2021, podmienky vstupu do krajiny.

Deti do 12 rokov v Chorvátsku

Ak deti do 12 rokov cestujú s rodičmi, ktorí majú osvedčenie o očkovaní, o prekonaní COVID-19 alebo negatívny PCR alebo RAT (antigénový) test, nemusia mať pri vstupe do Chorvátska negatívny test alebo ísť do samoizolácie.

Deti nad 12 rokov v Chorvátsku

Pre deti staršie ako 12 rokov platí ako podmienka bezproblémového vstupu buď platný Digitálny COVID preukaz EÚ  alebo negatívny PCR test, nie starší ako 72 hodín, resp. rýchly antigénový test (RAT), nie starší ako 48 hodín od odobratia vzorky.

Dokumenty musia byť v anglickej alebo chorvátskej verzii. Ďalšie výnimky, ako sa preukázať nájdete tu.

Výnimky majú deti s poruchou autistického spektra

Deti bez ohľadu na vek, ktoré majú zdravotný záznam o poruche autistického spektra (PAS), resp. sú držiteľmi medzinárodného preukazu PAS vydaného ministerstvom zdravotníctva a cestujú s rodičmi, ktorí majú negatívny test PCR s QR kódom, alebo rýchly antigénový test (RAT), alebo osvedčenie o prekonaní COVID-19 (max. do 180 dní od prekonania) alebo očkovanie na COVID-19, nemusia mať pri vstupe do Chorvátska test PCR alebo RAT.

chorvátsko, dovolenka s deťmi

 

Ak dieťa necestuje do Chorvátska s rodičmi

Ak maloletý cestuje do Chorvátska s inou osobou ako s rodičom (napríklad starí rodičia, príbuzní, kamaráti), odporúča sa okrem uvedených dokladov aj  písomný súhlas zákonného zástupcu, resp. poručníka v chorvátskej alebo anglickej verzii (chorvátske pohraničné úrady však takéto doklady nevyžadujú).

Môže byť problém, keď dieťa nemá rovnaké priezvisko ako rodič?

Ak vstupujú detí s rodičom, pričom dieťa má iné priezvisko ako matka alebo otec, taktiež sa nevyžadujú žiadne osobitné dokumenty, či potvrdenie. Odporúča sa však mať pre istotu kópiu matričného dokladu (napr. rodinného listu) na základe ktorého je možné jednoznačne identifikovať príslušnosť k rodičom napr. pri dopravne nehode, úraze, či hospitalizácii.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...

Pridaj komentár