Vinšujem vám, vinšujem

Mária Kohutiarová 0

Napísať na pohľadnice, e-mailu alebo zarecitovať niečo originálne každý rok býva na fantáziu náročné. A tak vám ponúkame vyhrabané dávne krásne vinše z rôznych častí Slovenska.

Použite, ako sa vám ráči. Určite si nájdete ten svoj, čo vás chytí za srdce.

Dneská je prvý deň v roku, 
prišli sme vám zavinšovať trochu. 
Aby ste mali šťastia, zdravia stáleho 
a nikdy mešťeka prázdneho.

/Skýcov/

Vinšujen ván, vinšujen, na Svatého Štefana,
ak ván dá boh zdravi, sčastí,
hojné božské požehnání
po smrti kráľovské nebeské obsáhnutí.

Vinšujen ván, vinšujen, tento slávny svatý rok nový,
aby ván dau Pán Boh zdraví, sčasťá,
hojnejšého božského požehnáňa,
po smrti kráľovské nebeské obsáhnutí.

Šťastlivý nový rok zo srdca vám hlásame,
keď vám náš vinšok do domu prinášame.
Starodávna krásna obyčaj panuje,
keď jeden druhému Nový rok vinšuje.
I my teraz k nebu srdce pozdvihujeme
a od Pána Boha toto vyprosujeme:

Šťastie, zdravie, život pekný, dlhý,
úrodu na poli, v dome zdar žiadaný.
Dietkam prajeme svornosť, poslušnosť rodičom,
nevinnú veselosť pannám i mládencom.
Manželom, manželkám radosť obapolnú,
jeden ku druhému oddanosť nezlomnú.
Starcom i starenám vidiny ich staroby by plynuli mile
a tak prežívali všetky roka chvíle.
A po tejto časnosti,
aby sme sa dostali do nebeskej radosti.

/Valaliky/

A ja Vám vynčujem na totu svatu Viliju,
žeby sce še dobre mali,
žeby Vám pismo prišlo, 
dzifka še vydala 
a žeby Vás šidzemdzešatšidzem andeloch do neba odneslo.

Vinšujem vám títo ščaslivé vánoční svátki, 
Krista pána narodzeňí, 
co si ot pána Boha žádáte, 
zdraví, ščascí, hojné božské požehnáňí 
a po smrci království nebeské. 
Hojnost vína, hojnost chleba,
horu vínem, pole žitem, dvúr dobitkem 
a Búh nebeskí dobrím zdravím, 
abi ste sa mohli obracat medzi kopama senovíma,
jak mjesíc medzi hvjezdama nebeskíma.

/Vajnory/

Vinčujem, vinčujem, 
na totu svatu Viľujočku, 
žebi vam dal Pan Boh vecej ročki dočekac, 
hojňejši, pokojňejši, 
na hure urody, na dvore prikladi, 
v komore veľo, u chiži veśelo, 
To ja vam vinčujem, zo śerca.

/Zemplín/

Vinšujem vám na tieto výročité sviatky 
aby vám dal Pánboh zdravia, štestia, 
na dietečkách potešenia, 
na poli dobrej úrody, 
do domu dobrej príhody 
a všetko čo si od Boha žiadate.

/Mariková/


A ja vám vinšujem na tu svatu viľiju 
hojnejšich pokojnejšich zdravšich rokoch še dožic 
jak sme še dožili 
od Pána Boha lásku 
od ľudzí priaznosc 
a na druhym švece lásku nebeskú
korunu anďelskú 
žeby sme obšahli jedno každe 
pochvaľeni budz Ježiš Kristus

/Fričovce/

Vinšujen ván tento noví rok, 
abi ván otpadou s peci bok.
S povala hrada, 
abi sa ván vidala ďieuka mladá. 
Vinšujen ván tento noví rok, 
abi ván dau Pánboch šťaťie, zdravie
a po smťi hojnuo
Bošskuo požehnanie.

Pochvaľeni budz Ježiš Kristus. 
A ja vam vinčujem na totu svatu Viľiju, 
žebi vam Pam Boh pomoh tote švjatki prežic, 
druhe dožic, 
s menšima hriechami,
s vekšu radoscu, s menšu staroscu, 
od Boha lasku, od sušedoch prjaznosc, 
na poľu dobru urodu, vo dvore dobri prichod, 
v chiži ščesce, zdravje a hojne boske požehnaňe, 
ešči ja vam vinčujem šicko, 
co sebe sami od mileho Pana Boha požadace. 
Visliš Paňe Bože!

Vinšujem vám šťastlivé sviatky 
a zároveň Nový rok, 
aby ste mali hojnosť 
na celý rok, 
aby ste mali telo teličiek 
jako v hore jedličiek, 
a telo byčkoch 
jako je tam pničkoch, 
aby ste mali na stole hojnosť, 
pred pecom sitnosť, 
v rodine zmiernenosť, 
aby ste boli veselí, 
jako v nebi anjeli.

/Vinš z Riečnice/

Hojnosť vína, 
hojnosť chleba, 
a po smrci:
fuk do neba!

/Vinš zo Záhoria/

A ja vam vinšujem na tu svatu viľiju (bože narodzeňe / svateho štefana / novy rok / troch kraľoch), 
žeby vam dal panboh vo ščescu, vo zdraviu, 
s menšima hriechami, vekšu radoscu, božu miloscu, 
hojňejšich, spokojňejšich ročkoch še dožic,
jak sme še dožiľi a prežiľi a po tomto 
čaše slavu nebesku, korunu aňjelsku obšahnuc mohľi každo jedno.
A to vinšujem gazdyňi, gazdovi i calemu domovi. 
Pochvaľeny pan Ježiš Kristus!

/Kľuknava/

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (25 hlasov, priemerne: 4,60 z 5)
Loading...
Author image

Mária Kohutiarová

Stále predovšetkým manželka, 7x mama, človek pre druhých. Chcem aj prostredníctvom riadkov priniesť presvedčenie, že svet je úžasné miesto a mať deti a rodinu je to najlepšie, čo nám mohlo byť dané.

články autora...

Pridaj komentár