Prečo sa niekto rozhodne pre domáce vzdelávanie svojich detí

Veronika 0

Od roku 2008 je na Slovensku na I. stupni základnej školy zákonom povolené individuálne vzdelávanie bez pravidelného dochádzania do školy. Od roku 2021 je povolené aj na II. stupni základnej školy. Viac nájdete v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 24, alebo na stránke domacaskola.sk. Ľudovo sa tento spôsob vzdelávania volá Domáce vzdelávanie alebo Domáca škola.

Prečo sa niekto rozhodne pre domáce vzdelávanie?

Deti ktoré sa vzdelávajú doma sa v tejto situácii ocitli z rôznych dôvodov:
Zvyčajne, ale nie vždy, sa pre túto formu vzdelávania rozhodli ich rodičia. V mnohých prípadoch boli rodičia donútení školou, aby si svoje dieťa učili sami, pričom donútenie prebehlo buď v náznakoch alebo veľmi priamo.

Sú rodiny, ktoré veľa cestujú, presúvajú sa, sťahujú sa a vzdelávanie detí mimo školy je pre nich praktickejšie.

Potom tu máme rodiny na lazoch, kopaniciach, samotách a v malých usadlostiach, pre ktoré by bolo organizačne extrémne náročné až nemožné dopravovať deti každý deň do najbližšej školy. Ďalej sú rodiny, ktoré žijú časť roka v zahraničí a chcú aby dieťa malo vzdelanie v slovenčine.

Motívov je skutočne veľa a nie je možné vymenovať všetky. Veľakrát nemajú vôbec nič so vzdialenosťou bydliska od školy, častým sťahovaním alebo pobytom v zahraničí. Sú oveľa subjektívnejšie, osobnejšie, odrážajú svetonázor rodičov, ich presvedčenie, filozofiu a životný štýl rodiny, alebo sú reakciou na potreby jej členov. Patria k nim napríklad:

 • Chceme, aby naše dieťa mohlo tráviť viac času vonku.
 • Chceme ušetriť čas a peniaze.
 • Chceme aby sa nepotrhali rodinné väzby.
 • Chceme poskytnúť našim deťom čas a priestor čítať čo ich baví.
 • Chceme ochrániť deti pred šikanou zo strany spolužiakov aj učiteľov.
 • Chceme aby dieťa malo radosť z učenia čo najdlhšie.
 • Nesúhlasíme so známkovaním.
 • Nesúhlasíme s neprirodzenosťou delenia dňa na 45 minútové hodiny.
 • Nesúhlasíme s domácimi úlohami.
 • Nesúhlasíme s delením detí do skupín iba podľa veku.
 • Nesúhlasíme s tým, že malé dieťa nesmie ísť na WC keď potrebuje.
 • Nesúhlasíme s tým, že osobnosť dieťaťa sa hodnotí podľa známok.
 • Chceme poskytnúť dieťaťu kvalitnejšie vzdelanie.
 • Chceme aby si dieťa mohlo vyberať kamarátov akých ono chce.
 • Chceme aby dieťa malo čas a energiu chodiť na krúžky, ktoré ho bavia.
 • Škola nedokáže zvládnuť naše dieťa s ADHD/ADD.
 • Škola nedokáže zvládnuť naše dieťa s poruchou autistického spektra.
 • Škola nedokáže zvládnuť naše mimoriadne nadané dieťa.
 • Naše plaché dieťa v triede trpí.
 • Naše dieťa má kvôli škole psychosomatické problémy.
 • Naše dieťa má kvôli škole nočné mory.
 • Naše dieťa nie je fyzicky schopné sedieť v škole každý deň.

Som stopercentne presvedčená, že každá rodina, ktorá má deti v domácom vzdelávaní by bola schopná pridať k môjmu zoznamu minimálne jeden ďalší dôvod, pre ktorý sa rozhodli nedať deti do školy.

Je správne (ne)dať deti do školy?

Vždy so záujmom sledujem vášnivé internetové diskusie na tému vhodnosti a správnosti domáceho vzdelávania. Prečo so záujmom? Pretože je skutočne zaujímavé, že ľudia, ktorí nemajú žiadnu skúsenosť s individuálnym vzdelávaním a veľakrát nemajú ani pedagogické alebo aspoň psychologické vzdelanie, a nemajú ani prax v tejto oblasti, bez zábran a sebareflexie dokážu bez mihnutia oka odmietnuť, opľuť a zhodiť túto formu vzdelávania.

Aby bolo jasné: Mne je jasné, že nič nie je IBA dobré. Aj domáce vzdelávanie má negatíva, riziká a hrozby a určite nie je pre každú rodinu. Ale zároveň treba povedať, že domáce vzdelávanie je pre mnohé deti záchranou duševného zdravia, šťastia, pohody, lásky k učeniu, kreativity, viery v dobro a niekedy aj záchranou života (nie, bohužiaľ nezveličujem).

To odporcovia domáceho vzdelávania nevidia. Však ako by aj mohli!? Majú asi šťastie a ich deti či vnúčatá patria k tej skupine žiakov, ktorí sú v škole viac-menej spokojní, prosperujú, dokážu sa bez väčších problémov zaradiť a prispôsobiť, prekvitajú v kolektíve a nemajú problém podriadiť sa akejkoľvek autorite, objem učiva je pre nich primeraný a metódy výučby sú prijateľné. Veľmi im to prajem a nech sa im darí aj naďalej!

Ale ako som už povedala, nič nie je IBA dobré. Naše školstvo má tak strašne veľa problémov, mínusov, nájdeme v ňom toľko neriešených patologických javov, preukázateľne nie je schopné pripraviť na praktický život, zlyháva vo vzdelávaní žiakov ktorí hocijakým spôsobom príliš vybočujú z priemeru a nie je pripravené flexibilne reagovať na rýchlo sa meniacu dobu. Napriek tomu mnohým deťom a ich rodičom vyhovuje. A to je fajn, nie? Nech si každý vyberie, čo mu vyhovuje a čo vidí ako správnu a dobrú voľbu. Máme tu predsa slobodu a demokraciu – užime si ju a nehádajme sa zbytočne o tom, ktorá voľba je lepšia.

♥ Viac v článkoch zo seriálu Domáca škola:

⇒ Domáce vzdelávanie na Slovensku. Možnosti.»»»

⇒ Nevýhody domáceho vzdelávania

⇒ Nútené domáce vzdelávanie

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (1 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...
Author image

Veronika

Šťastná manželka, majiteľka nadmerného počtu svetrov, priateľka, introvertka, hrdá mama, lektorka, naivná idealistka, kuchárka z donútenia, domškolácka učiteľka, turistka, nefajčiarka, celoživotná študentka toho čo ma práve zaujíma, žena, dobrovoľníčka,nadšená lingvistka a nepriateľka príliš parfémovanej kozmetiky.

články autora...

Pridaj komentár