Bude náš prváčik úspešný?

Katarína Horňáková, Svetlana Kapalková 0
Skolska tabula

Možno aj vy máte doma predškoláka, ktorý od septembra prekročí prah veľkej školy a stane sa z neho žiak. Možno už teraz si kladiete otázky: Bude sa mu v škole dariť? Bude rád chodiť do školy? Ako ho na túto veľkú zmenu pripraviť? My Vám ponúkame nápad, ako pomôcť vášmu budúcemu prváčikovi úspešne zvládnuť čítanie a písanie.

 

 

Proces osvojovania si čítania a písania začína omnoho skôr, ako dieťa prekročí školský prah. Medzi schopnosti, bez ktorých by čítanie nešlo, patria dobrý jazykový cit, schopnosť súvislo rozprávať na tému, dobré zrakové vnímanie a pozornosť, ďalej schopnosť rozmýšľať o jazyku, jeho štruktúre, uvedomovanie si hláskovej štruktúry slova (tzv. fonematické uvedomovanie). Ak dieťa tieto schopnosti má málo rozvinuté, nedozreté alebo mu úplne chýbajú, dá sa predpokladať, že bude mať v škole problémy pri osvojovaní si čítania a písania. Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina je nová metodika, pomocou ktorej sa dieťa učí uvedomovať si hláskovú štruktúru slov na základe počutia (napríklad keď mu vyhláskujete slovo, dieťa ho spozná, vie určiť, z akých hlások sa slovo skladá, vie s hláskami v slove manipulovať a pod.). Dieťa sa učí o jazyku, o slabikách a hláskach úplne prirodzeným a hravým spôsobom. Tréning rozvíja celú osobnosť dieťaťa, jeho pozornosť, sebakontrolu, kritické myslenie a komunikáciu, čím sa prirodzene pripravuje na rolu školáka.

 

 

Ako tréning prebieha? S dieťaťom pracuje odborník počas niekoľkých týždňov, dieťa dostane svoj pracovný zošit pozostávajúci z mnohých čierno-bielych ilustrácií, takže si ich môže vymaľovávať podľa vlastných predstáv. Dieťaťu pri tréningu pomáhajú rozprávkové bytosti Hlásulienky (motýliky s menami hlások), majster Slabika, Dano a Ďuro – kamaráti tvrdých a mäkkých spoluhlások. Cieľom tréningu nie je naučiť dieťa čítať, ale vytvoriť predpoklady pre čítanie, ktoré pomôžu dieťaťu byť úspešné počas prvých ročníkov školy. Tréning fonematického uvedomovania je vhodný nielen pre všetkých predškolákov, ktorí sa chystajú do školy, ale aj pre deti s narušeným alebo oneskoreným vývinom reči, pre deti s poruchami výslovnosti alebo pre deti, ktoré majú akékoľvek problémy v rečovom vývine.

 

 

Ak chcete vedieť viac, zavolajte nám.

Tel. 02-52-44-40-52, 0902-614-569.

Inštitút detskej reči.

 

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (Žiadne hodnotenia)
Loading...

Pridaj komentár